Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açtığı dava sonuçlandı. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) gerekçeli kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

REKTÖR ATAMALARIYLA İLGİLİ HÜKÜM İPTAL EDİLDİ

Anayasa Mahkemesi, rektör atamalarına ilişkin KHK hükmünü iptal etti. Ancak iptal kararının bugünden itibaren 12 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Mahkeme, bu süre zarfında yeni bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

YÖK'ÜN ROLÜ SON BULDU

Mahkeme, YÖK’ün rektör atama sürecindeki rolüne son veren ve rektör atanma şartlarını değiştiren düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetti. Bu değişikliklerin, Anayasa’nın İkinci Kısmı’nın Dördüncü Bölümü’nde yer alan kamu hizmetlerine girme hakkına ilişkin düzenlemelere aykırı olduğu belirtildi.

YASAMA ORGANI YENİ DÜZENLEME YAPMALI

Karar doğrultusunda yasama organının, iptal edilen hükümler yerine yeni bir yasal düzenleme yapması gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, devlet üniversitelerine rektör atanma şartlarında yapılan değişikliklerin KHK ile düzenlenemeyecek yasak alanda kaldığı vurgulandı.

MEVCUT REKTÖR ATAMALARI GEÇERLİ

Cumhurbaşkanı'nın iptal edilen hükme dayanarak yaptığı rektör atamaları, yeni düzenleme yapılana kadar geçerliliğini koruyacak. Bu durum, yasama organının hızlı hareket etmesini gerektiriyor.

12 AY SONRA YENİ DÖNEM BAŞLAYACAK

AYM'nin kararı, 12 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süre, yasama organına yeni bir yasal düzenleme yapma imkanı tanıyor. Üniversitelerde rektör atama süreci, bu süre zarfında mevcut düzenlemelere göre devam edecek.

ANAYASA'YA AYKIRI BULUNDU

Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçesinde, rektör atanma şartlarında yapılan değişikliklerin Anayasa'ya aykırı olduğu vurgulandı. KHK ile düzenlenemeyecek alanlarda yapılan bu değişikliklerin, Anayasa’nın mülga 91. maddesi uyarınca geçersiz olduğu belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MERKEZ BANKASI BAŞKANINI GÖREVDEN ALMA YETKİSİNİ KALDIRDI

Anayasa Mahkemesi, Erdoğan'ın üniversitelere 'kayyım' atama yetkisinin ardından bir yetkisini daha iptal etti.

Karar'dan alınan habere göre, AYM, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası(MB) başkanını görev süresi dolmadan değiştirme yetkisini kaldırdı.

Erdoğan, son olarak 3 Şubat 2024'te görevinden alınan Hafize Gaye Erkan yerine Fatih Karahan'ı MB2nin başına getirmişti.

112'YE ASILSIZ İHBARA VERİLEN CEZAYA İPTAL  

Öte yandan düzenlemenin tümünün iptal edilmesi istemini reddeden Yüksek Mahkeme, düzenlemede yer alan bazı hükümlerin ise iptalini kararlaştırdı. 

Buna göre, AYM, "Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe kaymakamlıklarında ayrıca dernekler birimi oluşturulamayacağı" yönündeki düzenlemeyi, Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacı taşımadığından iptal etti. 

- Yüksek Mahkeme, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak asılsız ihbarda bulunanlara valilikler tarafından 250 lira ceza verilmesi, eylemin tekrarlanması halinde cezanın iki katı kadar uygulanması düzenlemesinin de iptaline karar verdi. Düzenlemenin KHK ile düzenlenemeyecek konular kapsamında olduğunu tespit eden AYM, iptal kararının 12 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı. 

VALİ YARDIMCILARININ KAYMAKAMLIK GÖREVİ VE VALİ TAYİNLERİ

Yüksek Mahkeme, vali yardımcıları ve valililerle ilgili düzenlemelerde de iptale gitti. Buna göre, "vali yardımcılarının en az 6 yıl kaymakamlık görevinde bulunmuş ve bu hizmetin 2 yılını Doğuda geçirmiş olanlardan atanabileceği"ne ilişkin düzenleme ile "Valilerin İçişleri Bakanlığının inhası, Bakanlar Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanı'nın tasdiki ile tayin olunacağı" yönündeki düzenlemenin KHK ile yürürlükten kaldırılmasını da Anayasa'ya aykırı bulundu. 

Kaynak: istiklal.com.tr-AA