Yapılan açıklamalara göre, AK Parti yetkilileri bu ziyaretlerde hiçbir ön şart ileri sürmeyecek ve önceden hazırlanmış bir metinle değil, öncelikle süreci ve usulleri belirlemek üzere muhalefetle görüşmeyi hedefliyor. Yeni anayasanın 90-100 madde arasında olması planlanırken, temel haklar, insan hakları, sosyal haklar ve özgürlük alanlarının net bir şekilde belirlendiği bir anayasa öngörülüyor.

AK Parti yetkilileri, muhalefetten anayasa için başlıkların belirlenmesini isteyeceklerini ve bu kapsamda muhalefete en az üç aylık bir süre tanınacağını açıkladı. Siyasi partilerin hangi konuların anayasa ile düzenlenmesini istediklerine ilişkin başlıkları ortaya koymaları bekleniyor.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde denge ve denetleme mekanizmalarının güçlendirilmesi yönünde de adımlar atılması planlanıyor. Bu süreçte Meclisin daha etkin bir şekilde işlevsel hale getirilmesi ve denge-denetleme mekanizmalarının daha etkin çalışması hedefleniyor.

Editör: Ali Özgür UZUN