TBMM Milli Savunma Komisyonunda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Teklifin ikinci maddesindeki, "Görevden ayrılan Bakanlık personelinin de Bakanlığın görev ve sorumluluğuna ilişkin konularda, görevde oldukları süre içerisinde, rütbeleri dışında bulundukları makam ve görevlerine ilişkin unvanlarını kullanarak beyanat verenlere, açıklama yapanlara, yazı yazanlara altı aydan üç seneye kadar hapis cezası verilmesini" öngören düzenleme oy birliğiyle metinden çıkarıldı.

Bu madde, emekli askeri personelin basın kurumlarına çıkmadan önce Milli Savunma Bakanlığı'ndan izin almasını zorunlu kılacak düzenlemenin bir parçasıydı. Ancak, bu teklif, yapılan görüşmeler sonucunda oy birliği ile kanun metninden çıkarıldı. Bu gelişme, emekli askerlerin basına konuşma özgürlüğünün korunması yönünde atılmış önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kaynak: istiklal.com.tr