Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, riskli yapıların bir an evvel tespit edilip yıktırılması için tespit, tahliye ve yıkıma ilişkin tebligatlar, yapının kapısına asılacak, maliklere e-Devlet üzerinden bildirilecek ve muhtarlıkta 15 gün süreyle ilan edilecek.

Riskli yapılara ilişkin tutanaklar, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının internet sayfasında da 15 gün süreyle duyurulacak.

Riskli yapının tahliye edilmesi ve yıktırılması için idarece 90 günden fazla olmamak üzere süre verilecek, aksi takdirde yapı idari makamlarca tahliye edilip yıktırılacak.

Riskli yapının tespiti ve tahliyesinin malik veya kiracılarca engellenmesi durumunda, tespit ve tahliye için mülki amirden alınacak yazılı izinle yapının kapısı çilingirle açtırılabilecek.

Yıktırılmadığı tespit edilen riskli yapının yıktırma iş ve işlemleri, Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca bizzat yaptırılacak.

BAŞKANLIK, RİSKLİ YAPILARDAKİ TAŞINMAZI ÖNCELİKLİ SATIN ALABİLECEK

Dönüşüm uygulamaları konusunda karar, hisseleri oranında maliklerin salt çoğunluğuyla alınacak.

Yapı ruhsatı ve sözleşmelerin feshi de dahil maliklerin tamamının muvafakatiyle yapılması gereken tüm iş ve işlemler, maliklerin salt çoğunluğuyla yürütülebilecek.

Fesih işleminden sonra yapılacak uygulamalara hisseleri oranında paydaşların salt çoğunluğuyla karar verilecek.

Kanun kapsamındaki yapıların yıktırılmasından sonra arsa haline gelen taşınmazlarda ortaklığın giderilmesi davası açılabilecek.

Satış bedelinin eksik hesaplandığı gerekçesiyle satış işleminin yargı kararıyla iptal edilmesi durumunda, satış bedeli yargı kararında belirtilen şekilde hesaplanacak. Bedel arasındaki fark, hisseyi alan malik tarafından hissesi satılan eski malike ödenecek.

Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında herhangi bir taşınmaz satılacaksa Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bu taşınmazı öncelikle satın alma hakkına sahip olacak.

Kaynak: istiklal.com.tr