Bu karar, mevcut yaptırımların Belarus üzerinden dolaşılmasını önlemeyi amaçlıyor.

AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Belarus'un Rusya'ya sağladığı destek nedeniyle Belarus ekonomisine yönelik yeni yaptırımların uygulanacağı belirtildi. Bu yeni tedbirlerle, Rusya ve Belarus ekonomisi arasındaki yüksek düzeydeki entegrasyondan kaynaklanan sorunların ele alınması hedefleniyor.

Açıklamaya göre, Belarus'a hem sivil hem de askeri (çift kullanımlı) gelişmiş ürün ve teknolojilere yönelik ihracat yasağı genişletildi. Ayrıca, Belarus'un sanayi kapasitesini geliştirmesine katkıda bulunabilecek mallara daha fazla ihracat kısıtlamaları getirildi. Denizcilik seyrüsefer ürünleri ve teknolojileri ile lüks malların Belarus'a ihracatına da ilave kısıtlamalar getirildi.

Belarus'tan altın, elmas, helyum, kömür ve ham petrol dahil mineral ürünlerinin doğrudan veya dolaylı ithal edilmesi, satın alınması veya devredilmesi yasaklandı. Ayrıca, Belarus'a defter tutma, vergi danışmanlığı, iş ve yönetim danışmanlığı, halkla ilişkiler, muhasebe, denetim, mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin sağlanması da yasaklandı. Belarus'ta kayıtlı araçlarla AB sınırları içinde kara yoluyla taşımacılık da yasak kapsamına alındı.

AB ülkelerindeki ihracatçıların gelecekteki sözleşmelerine "Belarus'a hayır" maddesi ekleyecekleri ve böylece hassas mal ve teknolojiler ile savaş malzemelerinin Belarus'a ihracatının yasak kapsamına gireceği belirtildi. Belarus'un askeri ve teknolojik gelişimine veya savunma ve güvenlik sektörünün ilerlemesine katkıda bulunabilecek ürün ve teknolojilerin ülke topraklarından geçişi de yasaklandı.

Geçen hafta, AB Rusya'ya yönelik sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) yeniden ihracat yasağını içeren 14. yaptırım paketini kabul etmişti. Yeni paket, mevcut yaptırımlardaki kanuni boşlukları kapatmayı ve yaptırımların çevresinden dolaşılmasını zorlaştırmayı da içeriyor.

AB, savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uyguluyor.

Kaynak: AA