TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, son 22 yılda yapılan Yargı Reformu Strateji Belgeleri ve İnsan Hakları Eylem Planları ile birlikte yargı sisteminde yapılan önemli reformları vurgulayarak, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi ve yargısal süreçlerin hızlandırılmasının amaçlandığını belirtti. 9. Yargı Paketi'nin 20 kanunda değişiklik ve düzenleme öngördüğünü ifade etti.

Paket kapsamında sosyal medya üzerinden yapılan hakaret suçlarının uzlaştırma kapsamından çıkarılarak önödeme kapsamına alınacağını söyleyen Yüksel, bu düzenlemenin sosyal medya üzerinden yapılan hakaret suçlarının daha etkin bir şekilde cezalandırılmasını amaçladığını vurguladı. Ayrıca, şikayete bağlı olan hakaret suçları için şikayet süresinin iki yılı geçmemesi öngörülüyor.

9. Yargı Paketi'nde ayrıca, aileyle ilgili bazı düzenlemelerin yanı sıra evlenen kadının soyadına ilişkin düzenleme, uzlaştırma sürecindeki değişiklikler ve arabuluculukta yeni uygulamalar gibi konuların da ele alındığı belirtildi.

Önödeme, ceza hukukunda adli para cezası veya belirli hapis cezalarının üst sınırı 6 ayı geçmeyen suçlarda, failin belirli bir miktar para ödeyerek soruşturma veya kovuşturmanın sonuçlarından kurtulmasını sağlayan bir kurum olarak tanımlanıyor. Bu düzenleme ile suçluların cezalarını ödeyerek hukuki süreçten kaçmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Komisyon sürecinin ardından teklifin TBMM Genel Kurulu'na sevk edilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA