Turan Kışlakçı

11 Ekim 2020 Pazar
Çal Çoban Çal!...

Haydi şimdi çal çoban, çal!... Sen Suriye zindanlarında vahşice öldürülen insanları gördün mü?.. Yemen’de açlıktan yakaran bebelerin çığlıklarını hissettin mi?.. Mısır’da Rabia Meydanı’nda katledilen Esma’nın haykırışlarına ağladın mı?.. Karabağ’da öldürülen çocukların acısına ortak oldun mu?.. Yanan ormanların için gözyaşı döktün mü?..

01 Ekim 2020 Perşembe
İslamcılar Nereye Koşuyor?

İkinci Cihan Harbi sonrası dünya iki kutba ayrılmıştı: Doğu Bloku ve Batı Bloku. Komünist düşünce Doğu Bloku’nda sol adıyla temsil ediliyor, Kapitalizm ise Batı Bloku’nda sağ olarak temsil ediliyordu...

18 Eylül 2020 Cuma
İslamcılığın Serüveni

İslamcılık kavramının ilk kullanılışı hakikatte çok eskiye dayanır. Eş’ari Mezhebinin kurucusu İmam Ebu’l Hasan el-Eş’ari’nin kaleme almış olduğu ilk dönem İslam mezheplerini konu edindiği kitabı “Makalatü’l İslamiyyin”deki İslamiyyin/İslamiyyun kavramı mana olarak İslamlar ya da İslamcılar olarak Türkçeye çevrilebilir.

15 Eylül 2020 Salı
Filistin’e İkinci Büyük İhanet

İkinci büyük ihanet bugün gerçekleşiyor. Filistin halkının ve hükümetinin görüşlerine başvurulmadan Filistin topraklarının ve Kudüs’ün “Normalleşme” adı altında İsrail’e tamamen peşkeş çekilmesi. Kısacası, “15 Eylül” tarihi Filistin tarihinde yeni bir “Nekbe” olarak anılacaktır.

01 Eylül 2020 Salı
Anadolu’dan Selçuklular Geçti

Selçuklular dağınık İslam alemini siyasi olarak toparladıkları gibi ilmi anlamda da Müslüman toprakları bir ilim ocağı haline dönüştürdüler. Her alanda birçok ilim adamı ortaya çıktı. Alpaslan’la Melikşah’ın pek meşhur vezirleri Nizamü’l Mülk’ün Bağdat’ta kurduğu Nizamiyye medreselerinde yetişen ilim adamları İslam coğrafyasının her yerini etkilemeye başladılar. Bugün bile halen İslam dünyasındaki bütün medreselerin üzerinde Nizamiyye medreselerinin etkisini görürsünüz.

23 Ağustos 2020 Pazar
Kur’an-ı Kerim’de Ortadoğu Jeopolitiği (2)

Arap yarımadası, İslam öncesi dünya ticaretinin önemli merkezlerinden biriydi. Asya’dan ve Afrika’dan getirilen ürünler bu yarımada üzerinden dünyaya yayılırdı. Yemen ve Bilad-ı Şam arasındaki yol güzergahı önemli bir ticaret merkeziydi

14 Ağustos 2020 Cuma
Tarihin En Büyük Değişiminin Şahidiyiz

Bu asra, ister tutarsızlıklar, parçalanmalar, saçmalıklar, aldatmacalar, ahlaksızlıklar ya da yalanlar çağı deyin, ister post-truth (hakikat sonrası), post- nihilizm, post-kolonyalizm, post-modernizm veya post-globalizm deyin sonuç aynı yere çıkıyor: İnsanlık çok büyük bir evrim yaşıyor. Hatta bu öyle böyle bir evrim değil, Charles Darwin’in “evrim teorisini” bile geride bırakacak bir evrim.

05 Ağustos 2020 Çarşamba
Felaketler şehri Beyrut

Öyle bir patlama yaşadın ki, Hiroşima’ya ve 11 Eylül’e benzetildi yaşadıkların. Onlarca kaybın var, binlerce yaralın var Ey yaralı şehir! Yaralısın, yüreğin paramparça. Neler oldu sana ey Beyrut! Üzerindeki bu kara bulutlar neden bitmez.

30 Temmuz 2020 Perşembe
Osmanlı’nın Beyrut’a Vedası

Osmanlı Beyrut’ta iyi bir idare ile uzun bir zaman geçirmişti. Ta ki 18. yüzyılda emperyalistler bu coğrafyaya gelinceye dek. Emperyalistler buraya gelince önce azınlıklar arasında çatışmalar başladı.

15 Temmuz 2020 Çarşamba
Türkiye Lübnan’ı İşgal Mi Edecek?

Her din ve mezhepten insanın hayatını idame ettirdiği Lübnan’da, huzur ve barış en çok Türkiye’yi mes’ud edecektir. Çünkü Lübnan’lının saadeti Türk’ün saadetinden başka bir şey değildir...