Turan Güzel

turanguzel@istiklal.com.tr
29 Haziran 2020 Pazartesi
ÇOCUK KADINLAR

Toplumsal olarak ve sivil toplum örgütleri olarak çocuk evliliklerin önüne set çekmek, gerçekleşmesine engel olmak adına önemli mücadeleler veriyoruz. Niyetlere, sebep ve sonuçlara bağlı olarak çeşitli şekillerde eleştridiğimiz kimi girişimlerin yanı sıra önemli bir bölümüne de taraftar olduğumuz bir düşünce ve karşı duruştur.

22 Haziran 2020 Pazartesi
BİLİNÇSİZ DİNDARLIK

Dini, içeriğini, felsefesini kavrayamamışlık, içeriğine nüfuz edememişlik garip ve ucube tavır, turum ve davranışlar serdetmeyi ve daha da acınası olarak bu tavır ve tutumları dine hasredip buradan da önemli ve ciddi boyutlarda sevap devşireceği zehabına kapılmaktır.

20 Haziran 2020 Cumartesi
LA İLAHE

Ne muhteşem bir cümle! Ne kadar anlamlı ve her gün hayata yeniden motive eden bundan ala bir başka bir cümlenin olması mümkün değildir. İnsana, gücünü ifade eden, gücünün sınırlarını, kendisine verilmiş iradeyi ve tahsis edilmiş alanın büyüklük, değer ve önemini ifade eden bir cümle.

20 Haziran 2020 Cumartesi
LA İLAHE

Ne muhteşem bir cümle! Ne kadar anlamlı ve her gün hayata yeniden motive eden bundan ala bir başka bir cümlenin olması mümkün değildir. İnsana, gücünü ifade eden, gücünün sınırlarını, kendisine verilmiş iradeyi ve tahsis edilmiş alanın büyüklük, değer ve önemini ifade eden bir cümle.

17 Haziran 2020 Çarşamba
DİL VE SİYASET

Belki de en büyük hatayı ‘’ siyasetin dili ‘’ diye yapılan anlamsız vurguya değer atfederek yapmışız diye düşünüyorum. Zira şunun, bunun, şu olay bu olasyın, şu meslek ya da bu mesleğin dili diye bir ayrımın ne akli ve ne de tecrübi bir tarafı bulunmamaktadır.

13 Haziran 2020 Cumartesi
KARİYER HESAPLARI

İnsan bu, biraz kendisine çeker bir tarafı vardır. Acelecidir, bencil, nankör, unutkan… Daha bir sürü vasfını kerim kitap açıkça izah etmektedir. Her anlam da büyümek ister yükselmek, etkin, yetkin, eli kolu uzun olmak ister. Saygınlık ister mesela makam, mevki…

12 Haziran 2020 Cuma
MUHTAR SALTANATI

Parlamenter sistem, birçok eksikliğine ve birçok tökezleyen taraflarına rağmen bir sistem özelliği taşımasıyla birlikte oturmuş ve yerleşik olması hasebiyle de bir işlerlilği olan ve ortalama her vatandaşın bu sistemin çalışma prensibine ve hiyerarşisine dair bir cümle kurduğu ve kurabileceği bir sistem idi.

08 Haziran 2020 Pazartesi
YOBAZ/LIK/LAR

Ailem, çevrem ve atalarımdan baki kalan dinin ve müntesibi olmaktan kaynaklı Müslüman olmak ile Allah’ın kitabına tabi olup o dinin müntesibi olmaktan kaynaklı Müslüman olmanın arasında ki farkın neye ve kaça tekabül ettiğini dile getirmekten yana elbette takatsizim.

06 Haziran 2020 Cumartesi
FAİZ EKONOMİSİ

Faizden ekonomi olmayacağı, faiz ile toplumsal bir kalkınmanın olmayacağı dinsel bir öğreti ve yasaktan anlaşılacağı gibi tüm gelişmiş ülkelerin faiz oranları, kullanım miktarları ve faize ulaşım şartlarının ne olduğuna dikkatle bakıldığı zaman mümkün olmadığı rahatlıkla ortaya çıkacaktır.

28 Mayıs 2020 Perşembe
JARGON VE JENERASYON

Bakmayın başlıkta ki kelimelerin alangirli oluşlarına, içerik ve hacim olarak kocaman bir boşa ve boşluğa tekabül ettiğini yazımızın ilerleyen satırlarında çok somut şekilde göreceksiniz. Zaman zaman kendim de böylesi kavramları sıklıkla kullanırken...