Selmâni Fânî

selmanifani@istiklal.com.tr
12 Mart 2021 Cuma
CÜBBELİ VE HIRKALI zevâti kirâma

Süriyeli hanımların intihar için cevaz fetvası isteyerek Türkiye'deki ulemaya mektüp yazdıklarını ve böyle bir fetva verilemeyeceğini ve o hanımlara yardımdan ulemanın acız olduğunu üzülerek duyurdu .

10 Şubat 2021 Çarşamba
Mecelleye yeni bir izâh

Uzun sene fıkıh ile iştiğal eden bir alim zat hocasını misafir eder. Hocası ise sofradaki ekmeği yemez ve un mamulleri, tüm hazır gıdaları terk ettiğini bildirir..

31 Ocak 2021 Pazar
TAZİYELERİMİZ

Müminlerin canı birdir. Onun için Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hasta ziyaretine gittiğinde: "Onun hastalığından az az alarak dağılın" buyurur, ashabı kiram da buna niyet ederek ayrılırlardı.

06 Ocak 2021 Çarşamba
Rüya ve zuhurât

Evliyaullahın kerameti haktır. Bu husus Akaid kitaplarımızda geniş izah edilmektedir. İmâmi Rabbânî küddise sırruhu hazretleri 1/22 mektubunda: Allahu teâla bizleri evliyanın kerametleri ile şereflendirsin ve enbiyaya tam uymakla sabit kılsın, buyurdular...

14 Aralık 2020 Pazartesi
Haram katkılı "helal ekmek"? (Nimeti islam)

Hazır ekmek hakkında tehavvül fetvası kurtarırmı? Nimeti islam kitabında un ve süt ürünlerindeki müteneccis katkılar pişme esnasında yok olmayacağı ve haramiyeti bakî kalacağı beyan edilmiştir...

03 Aralık 2020 Perşembe
Takvayı ifrat mı sandınız ?

Vasat - muktezası ile amel etme istikametidir, emrolunduğun üzere mustekim olmaktır. Vasat - Enbiyanın, asfiyanın takva, vera' istikametidir.! Muhakkak Hak sübhanehü ve teala Rasullere neyi emretiyse müminlerede onu emretti...

27 Kasım 2020 Cuma
Hazır ekmek yiyen mümin hakikî imâna erebilir mi?

İnsan hangi mahelden olduğu mechül olan şeyi yememesi, şer'an haram ve helallığını mulahaza ederek iyice araştırması lazımdır. Zira helalı talep farzı ayındır!..

22 Kasım 2020 Pazar
Asıl müdafe takva iledir!

Günümüzde ehli ilim arasında ekmek dahil hazır gıdayı terk edenler ile terk etmeyip yiyenlerin  ilmî munazaları görülmektedir. Nefsin havasına tâbi olanlar kabahatını ekabiri dînin pâk isimleri ile örtmeye çalışmaktadırlar.

14 Kasım 2020 Cumartesi
MÜMİN VELÎYULLÂHTIR

Mezkür ayeti kerimede ki ليعبدون kelimesine iki mana verildi: 1) ubûdiyet ; Farz, vacib sünnet, menduplar ile, takva ile nefsini Hak tealaya ibadette müzellil etmek (ezmek) mesuliyetini hakkiyle eda etmek ubudiyettir ki risâletten mukaddemdir (abduhu ve rasulu buyuruldu).

08 Kasım 2020 Pazar
İlahî emânet nedir?

Ruhul beyan tefsirinde buyuruldu ki ,"İlahî emanet kurani kerimdir ve ondan da murad emir ve nehîlerdir, ondan da murad Allah teala ile Rasulullah عليه الصلاة و السلام arasındaki muhabbettir ve ondan da murad feyzi ilahîdir...