Selmâni Fânî

selmanifani@istiklal.com.tr
06 Ocak 2022 Perşembe
Tarikat ehli hocalarına bir çocuk ne diye meydan okuyor?

Mansur Hallac Kuddise Sirruhuya Dar ağacına asılırken sordular tasavvuf nedir diye! - Şu gördüğün (hakikatı söyleyip asılmak) tasavvufun en aşağı makamı." dedi.

04 Ocak 2022 Salı
Cübbeli Ahmed hoca efendinin aşı fetvasına reddiye

"Yeni çıkan şey hakkında daha tıp uzmanları tartışırken; ayet, hadisi aşıya hücciyet olarak hüküm istibat etmeye Cübbeli Ahmed Hoca efendinin hakkı yok! Yeni zuhur eden hevadis hakkında şahsi fikir söylenir . Fakat fetva söyleniyorsa Rasulullahın adına hüküm söylenmiş oluyor!

07 Kasım 2021 Pazar
TAZİYELERİMİZ Üstad Hasan Arıkan rahmetullahi aleyh

Tıbta hayyen ve meyyiten sıfâti bu... Bir vârisi enbiyanın vefatı bu... Bilmez idim ne hikmet mersiyeler söylenir... Vâ firak diye hazin medhiyeler söylenir....

06 Kasım 2021 Cumartesi
Süleyman aleyhisselamın yüzüğü tarikat ehlinde değil miydi?

Ey tarikat ehlinin tasarrufunu inkar eden taife, sorun var ortada , millet zehirleniyor Yorum değil Çözum bulmaya çalışıyoruz. Her taifenin kendi ikrarlarına göre, davalarına muvafik hak taleb edilir. Eğer zamanımızın İskenderi Diyanettir o çözer, diye inanıyorsanız, ne bekliyorsunuz ki

22 Ekim 2021 Cuma
Ey vaizler, cenazenizde millet "o ilahi emaneti koruyamadı" diye mi şehadet etsinler

Kimki talim ceryanında verâ sahibi olmazsa Allah teala onu üç beladan biri ile mubtela eder: ya gençliğinde ölüm ile ibtila eder , ya sokaklara düşürür ( çok cahil topluma hizmete gider), ve ya zalim sultana hizmet ile mubtela eder.

20 Ekim 2021 Çarşamba
Ośmânîyûn Şehzâdelerimize Duai Selam

Osmanlı torunu şâh zâdelerimiz, Allah teala  takva ile muzaffer kılsın ! Malumunuz ki, Hulefâi Osmâniyûn hazeratı âlemi islamın çadırları idi . Ve o muazzam  çadırların direği ise  ver'a takva idi !

18 Ekim 2021 Pazartesi
Lokmai tayyibenin hikmeti beyyinesi nedir?

"Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın " ayeti kerimesini delil göstererek kavi düşmandan kaçan kişilere Eyyub el Ensârî hazretleri رضى الله عنه "Siz, bu ayeti kerimenin manayi celilesini yalnış anlamışsınız! Hakikat mücadelesini vermek , kendini tehlikeye atmak değil, aksine mücadeleden çekinmek kendini tehlikeye atmaktır" buyurdular

17 Ekim 2021 Pazar
Ey ulema, sen Peygamberini hazır  gıda kadar sevemedin 

Ey ulema, sen Peygamberini hazır gıda kadar sevemedin... Ve bunu sen fiiliyatınla isbat ediyorsun... mâ kaddemetinle amel defterine yazıyorsun Tüm bunları ahirette şâhidlerden duymak yerine dünyada sadıklardan duy.

08 Ekim 2021 Cuma
İzhâri sadakatın usuli şerifi

Bir ananın evladının cenazesindeki feryadına kalpler dayanmaz. Ancak ondan daha acı feryad , bir tarikat aliminin hınzır tozlu ekmeğe "yeyin, bizde yiyoruz" diye cevaz vermesine razı olamadan inleyenlerin fığanı feryadıdır.

06 Haziran 2021 Pazar
Hocam, zalimin alın saçından tut ve yola getir !

Ehali bir hocayı, din alimini  mal dünyası için değil sırf takvası için sever! İmâmi Rabbânî evladı beynennâs Piran tasarrufuna mazhar ve masdar olmalılar ki ehali hakikî tarikat ehlini tanısın, sevsin ve gönül sultanı bilsin!