Sadık Uslu

sadikuslu@istiklal.com.tr
14 Nisan 2021 Çarşamba
Yeni bir Bretton Woods beklemeyin

II. Dünya Savaşı sırasında, ABD’nin küçük bir kasabası olan Bretton Woods’ta Birleşmiş Milletler Para ve finans Konferansı’yla, mevcut küresel finans sistemi kurulmuştur. (Temmuz 1944)

09 Nisan 2021 Cuma
Bir Mahzun Montrö Tartışması

Askerlik yurdumuzun tamamında sevilen bir meslektir. Çocuklar, büyüdüklerinde “asker olmak” istediklerini söylerler hep. Çünkü; asker, her zaman iyileri kollar, kötüleri ise cezalandırırdı.

07 Nisan 2021 Çarşamba
Dünden bugüne Finansallaşma

“Yarattığı her şeyi güzel yaratan, insanı başlangıçta çamurdan yaratan, sonra onun soyunu, bayağı bir suyun özünden yapan, sonra onu şekillendirip ruhundan ona üfleyen Allah'tır. Size kulaklar, gözler, kalbler verilmiştir. Öyleyken, pek az şükrediyorsunuz.”

04 Nisan 2021 Pazar
Sinema ve İnsan

Sinemayı yedinci sanat olarak görüyoruz. Zaman zaman çok kapsayıcı bir sanat dalı olduğu iddia edilse de; esasen öyle değildir. Sinema ile evreni ya da mikro alemi anlamayı bekleyemeyiz.

29 Mart 2021 Pazartesi
Paranın doğumu: Kadim Arz Kültürü

Gönül, öyle bir şeydir ki; isteseniz de onu dibe düşüremezsiniz. Alçaldıkça kıymetlenir. Olgunlaştığında dalından kopan bir meyve gibidir. Düşmesi beklenen, dolgun ve lezzetli...

27 Mart 2021 Cumartesi
Postmodern Kargaşa

Müslüman ilim adamı, “Allah’ım, bizi alıştırarak sıradanlaştırma”, diye dua edermiş. Bu, hikmetli olduğu kadar, kolay anlaşılabilir bir dua değildir. Ama güzel. Alim olanın duasıysa hele, çok daha manidardır. Ve söz konusu o hikmet aranır, aranmalıdır.

23 Mart 2021 Salı
Enflasyon Farkı Sorunsalı

(Ey Muhammed!) Onlara, Âdem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da, birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, “Andolsun seni mutlaka öldüreceğim” demişti. Öteki, “Allah, ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder” demişti. (Maide Suresi 27. ayet)

19 Mart 2021 Cuma
Yeni Ademi Merkeziyetçilik: Tuğyan

Dijital dönüşümle birlikte, birçok şeyde olduğu gibi Ademi Merkeziyetçilik de öz anlamını yitiriyor. Dijitalleşmenin vazgeçilmezlerinden bilgi teknolojileri, paranın da mecrasını bu doğrultuda dönüştürme çabası içinde.

18 Mart 2021 Perşembe
Medya öncesi ev hali

Televizyon öncesi dönem, medyanın aile hayatımızı fazlaca etkilemediği dönemlerdi. Özellikle; Anadolu köylerinde elektrik bile yoktu. Aydınlatma; el fenerleriyle, gaz lambalarıyla, çıralarla sağlanıyordu.

23 Şubat 2021 Salı
Esnaf ve Aile

Muhteviyatını inancımız ve aile kültürümüzden alan “esnaflık”, Ahilik geleneğinden günümüze uzanan zincirin en son halkasıdır. 13. Yüzyıldan bu yana geçen süreçte, Anadolu başta olmak üzere edindiğimiz kadim coğrafyalarımızın en ücra köşelerinden bize dair en güzel hasletleri barındıran bir kültür mirasımızdır