Mehmet Dilbaz

mehmetdilbaz@istiklal.com.tr
29 Temmuz 2021 Perşembe
OSMANLI'DA CADILAR

Ulaşabildiğimiz kadarıyla en erken XVI. asrın ortalarından itibaren, aynen batılı vampirlere benzeyen Osmanlı “cadı”ları vardır. Rumeli’de gayrimüslim milletlerdeki muhtelif inanışların etkisi altında şekillenmiş bulunan “cadı”ların varlığından çok, Osmanlı Devleti’nin bunlara karşı takındığı tavır ilginçtir.

14 Temmuz 2021 Çarşamba
OSMANLI’DA BATIL İNANÇLAR VE BÜYÜ

“Mantıkî tabanı olmayan, gerçek hayatla ilişkisi bulunmayan pek çok inanç ve uygulamalara hemen bütün toplumlarda rastlamak mümkündür. Bilgisizlik, yalnızlık, çaresizlik, zorda kalmışlık, korku, üzüntü, hastalık, sıkıntı ve felaketler, umut ve benzeri sebepler, isteyerek ya da farkında olmayarak insanları hurafelerin tuzağına itmiştir.

22 Haziran 2021 Salı
OSMANLI VE İSTANBUL’DA YİYECEK SORUNLARI

1453’teki fethin sonucunda İstanbul’un nüfusu sadece 40-50 bin kişiydi. Fetihten 25 yıl sonra nüfus 120 bine ulaştı. 17’nci yüzyıl sonunda 800 binlik nüfusuyla, Londra ve Paris gibi başkentleri geçti.

10 Haziran 2021 Perşembe
ABDÜLHAMİT VE MEDUSA 2

Medusa’nın lahdinin bulunması için Abdülhamid’in görevlendirdiği ekip sonuca ulaşmıştır. Uzun uğraşlar sonucunda, Yerebatan Sarnıcı’nın -bugün kapanan dehlizlerinde- söz konusu lahit bulunmuştur.

04 Haziran 2021 Cuma
MEDUSA’NIN SIRRINI OSMANLI BİLİYORDU

Dünyada bilimin açıklayamadığı iddia edilen, hala sırrını saklayan birçok olay bulunuyor. Bazıları dosyalar halinde gizemi çözülemeyen olaylar olarak saklanırken bazıları sadece dilden dile günümüze kadar gelmiş durumda.

09 Ocak 2021 Cumartesi
İstanbul’un Hafızası; Yok Oluşun Belleği

İstanbul sadece var oluşuyla değil, yok oluş, yıkım gibi gerçeklikleriyle de kendini oluşturmuş bir şehir. Kaybettikleri o kadar güçlü ki, şehrin var oluş sürecine dahil etmemek imkansız. İstanbul’un hafızası bu kentin dokusuyla, zihniyle, bir köşede kalmış yaşamlarıyla dolu. Yaşanmışlığı olan, heybesinde bir sürü hikaye taşıyan bir şehir İstanbul.. haliyle hem çok güzellikler görmüş, hem de canı oldukça yanmış bir şehir.

02 Ocak 2021 Cumartesi
SOSYAL MEDYA VE TARİH

Sosyal medyanın bugün dünya bazında çok yoğun kullanıldığını hepimiz biliyoruz. Bu yoğun kullanım sosyal medyadan gündem takibine, hatta sosyal medyanın gündemi belirlemesine, yani gündemin bizzat kendisi olmasına yol açtığı da aşikar.

25 Aralık 2020 Cuma
Kaybolan Tarihi Fotoğraflarla Yakalamak

Kaybolan Tarihin Peşinde'nin hikayesi benim için küçüklükten beri tarihe duyduğum merakla ve tarihin aslında sadece "geçmiş"ten ibaret olmadığı fikrine inanmamla başlamıştı.

18 Aralık 2020 Cuma
Scutari’den Üsküdar’a: zamanlar-arası geçişlerle bir şehri yeniden okumak

Üsküdar bugün her ne kadar İstanbul’un güzide bir ilçesi olarak geçse de, uzak tarihten yakın tarihe; kültürüyle, içinde barındırdığı yapılarla, tanıklık ettiği tarihi olaylarla aslında şehir sayılabilecek kadar engin bir birikime ve yaşanmışlığa sahiptir.

18 Eylül 2020 Cuma
ESKİ İSTANBUL’DA KİMLER VARDI?

Osmanlılar, fetihten sonra şehri çok harap bir vaziyette buldu. İki asır önce Haçlı seferleri sırasında şehri işgal edip elli sene kalan Latinlerin yaptığı tahribattan sonra şehir belini henüz doğrultamamıştı...