İbrahim Yerlikaya

ibrahimyerlikaya@istiklal.com.tr
12 Aralık 2020 Cumartesi
BEKTAŞİ ERKÂNI VE KIYAFETLERİ-2

Meydan süpürmek, sofra çekmek, şerbet içmek erkânları; tercümanlar: Bektaşilikteki ikrar erkânından önce meydan süpürülmesi, sofra çekmek ve tören sonrası şerbet içmek usulüde Ahilikle Bektaşilik erkânında dikkat çekici benzerliklerdir.

11 Aralık 2020 Cuma
BEKTAŞİ TARİKATI VE DİĞER TARİKATLARDA KIYAFET VE ERKANLAR-1

Bektaşiler tâc giyme sırasında dinî bir merasim gerçekleştirirlerdi. Tâc giyme çok önemli bir husus olduğundan yapılan merasim de müstesna bir konuma sahipti...

06 Aralık 2020 Pazar
TARİHÎ HACI BEKTÂŞ-I VELÎ-3

Hacı Bektâş-ı Velî Sulucakarahöyük’te ki ikameti esnasında Seyyid Mahmûd-ı Hayrânî, Ahî Evran gibi büyük Rum velîleriyle yakınlık kurar; çevredeki gayri müslimlerle yakın ilişkiler içine girer...

04 Aralık 2020 Cuma
TARİHÎ HACI BEKTÂŞ-I VELÎ-2

Hacı Bektâş-ı Velî, yine Vilâyetnâme’ye göre Sulucakarahöyük’te bir Türkmen şeyhi olarak bir yandan kendi cemaati içinde mürşitlik görevini sürdürürken bir yandan da bugünkü Ürgüp yöresindeki Hristiyanlarla sıkı ilişkiler geliştirip onların ihtidasına zemin hazırlamıştır.

03 Aralık 2020 Perşembe
TARİHÎ HACI BEKTÂŞ-I VELÎ-1

Hacı Bektâş-ı Velî’nin tarihî şahsiyeti ve Anadolu’ya gelmeden önceki hayatı hakkında Vilâyetnâme’de yer alan menkıbevi bilgiler dışında kesin bir şey söylemek mümkün değildir.

19 Kasım 2020 Perşembe
BEKTAŞİ TARİKATI-3

Bektaşîlik genellikle iki kola ayrılır: 1. Çelebiler Kolu 2. Babalar Kolu Bu iki kolun ayrılmasının esası Hacı Bektaş Velî'nin evli olup olmadığı meselesine dayanır...

18 Kasım 2020 Çarşamba
TARİKAT-I BEKTAŞİYE -2

Bektaşî tarikatı Osmanlı devleti tarafından "askerin ve halkın tarikatı" olarak kabul edilmişti. Bu sebeple de devlet himayesinde ve desteğinde faaliyet gösterirdi.

17 Kasım 2020 Salı
BEKTAŞİ TARİKATI-1

Araştırmacıların en çok dikkatini çeken konudur Bektaşi tarikatı. Bir imparatorluk içinde sahip olduğu yeri bakımından da bu yola nasıl ulaştığı bakımından da araştırmaya değer bir konudur.

12 Kasım 2020 Perşembe
AHİLİKTE ÜYELİK VE AHİ BABANIN USTALIĞA YÜKSELEN GENCE NASİHATİ

Çalışmayı ve üretmeyi şart koşan ahilik sisteminde, meslek edinmek, meslekte uzmanlaşmak ve kaliteli mal üretmek sistemin temel unsurlarındandı. Bu yüzden ahilik sisteminde, mesleki eğitime özel önem verilmişti.

11 Kasım 2020 Çarşamba
AHİLİK TEŞKİLATININ YÖNETİM ORGANLARI-3

Ahi Evran’ın yaşamı mücadelelerle geçmiştir. Anadolu Selçuklu Devletinin Sultanlarından I. Alâeddin Keykubat döneminde destek görerek Ahilik teşkilatını Anadolu’da yaygınlaştırmıştır.