İbrahim Yerlikaya

ibrahimyerlikaya@istiklal.com.tr
17 Aralık 2020 Perşembe
BEKTAŞİ TARİKATI-6

Bektaşiliğin merkezi Hacıbektaş ilçesidir. Tarikatın kurucusu ve piri Hacı Bektaş Velî'nin hem türbesi, hem de tekke merkezi burada bulunmaktadır. Türbenin bitişiğinde bulunan tekke aynı zamanda "Pir Evi" olarak da adlandırılır.

16 Aralık 2020 Çarşamba
BEKTAŞİ TARİKATI- 5

Bektaşî tarikatında zikir tabiri fazla kullanılmaz. Zikir veya vird Allah'ın isimlerinden (esmâ-i Hüsnâ) birini yahut kelime-i tevhid'i (Lâ ilâhe illallah) devamlı olarak -tek veya topluca- söylemek anlamına gelir.

15 Aralık 2020 Salı
TARİKAT KIYAFETLERİ BEKTAŞİ KIYAFET VE ERKÂNI 4

Tennure: Dervişlerin hırkaları altına giydikleri kolsuz entariye “tennure” denir. Çoğu zaman Mevlevî tarikatındakiler tarafından kullanılır. Entari giyilmesi, ölümden haberdar olmaya fakat ölümden korkmamaya, aynı zamanda içi dışı bir olmak, bütün insanlık için saadet ve huzur istemeye işarettir...

14 Aralık 2020 Pazartesi
BEKTAŞİ ERKÂNI VE KIYAFETLERİ-3

Tarikatlarda olduğu gibi Bektaşilikte da kisveye önem verilmiştir. Bir derviş, pîre hizmet edip hizmetin şartlarını yerine getirmişse ve pîri ondan razı olmuşsa, seyrü sülûkunu yerine getirmiş olur ve kendisine gerekli olan şeriat ve tarikat ilimlerini öğrenerek amel etmiş sayılır.

12 Aralık 2020 Cumartesi
BEKTAŞİ ERKÂNI VE KIYAFETLERİ-2

Meydan süpürmek, sofra çekmek, şerbet içmek erkânları; tercümanlar: Bektaşilikteki ikrar erkânından önce meydan süpürülmesi, sofra çekmek ve tören sonrası şerbet içmek usulüde Ahilikle Bektaşilik erkânında dikkat çekici benzerliklerdir.

11 Aralık 2020 Cuma
BEKTAŞİ TARİKATI VE DİĞER TARİKATLARDA KIYAFET VE ERKANLAR-1

Bektaşiler tâc giyme sırasında dinî bir merasim gerçekleştirirlerdi. Tâc giyme çok önemli bir husus olduğundan yapılan merasim de müstesna bir konuma sahipti...

06 Aralık 2020 Pazar
TARİHÎ HACI BEKTÂŞ-I VELÎ-3

Hacı Bektâş-ı Velî Sulucakarahöyük’te ki ikameti esnasında Seyyid Mahmûd-ı Hayrânî, Ahî Evran gibi büyük Rum velîleriyle yakınlık kurar; çevredeki gayri müslimlerle yakın ilişkiler içine girer...

04 Aralık 2020 Cuma
TARİHÎ HACI BEKTÂŞ-I VELÎ-2

Hacı Bektâş-ı Velî, yine Vilâyetnâme’ye göre Sulucakarahöyük’te bir Türkmen şeyhi olarak bir yandan kendi cemaati içinde mürşitlik görevini sürdürürken bir yandan da bugünkü Ürgüp yöresindeki Hristiyanlarla sıkı ilişkiler geliştirip onların ihtidasına zemin hazırlamıştır.

03 Aralık 2020 Perşembe
TARİHÎ HACI BEKTÂŞ-I VELÎ-1

Hacı Bektâş-ı Velî’nin tarihî şahsiyeti ve Anadolu’ya gelmeden önceki hayatı hakkında Vilâyetnâme’de yer alan menkıbevi bilgiler dışında kesin bir şey söylemek mümkün değildir.

19 Kasım 2020 Perşembe
BEKTAŞİ TARİKATI-3

Bektaşîlik genellikle iki kola ayrılır: 1. Çelebiler Kolu 2. Babalar Kolu Bu iki kolun ayrılmasının esası Hacı Bektaş Velî'nin evli olup olmadığı meselesine dayanır...