İbrahim Yerlikaya

ibrahimyerlikaya@istiklal.com.tr
11 Şubat 2022 Cuma
HOŞ SADA GÜNLÜKLERİ 14

Vazife aldığı dönemlerde Sultanla arası iyi iken Padişahla arasına soğukluk girer bütün vazifelerini terk ederek Karaman vilayetine gider. Karaman Beyi[1] bu duruma oldukça sevinir.

10 Şubat 2022 Perşembe
HOŞ SADA GÜNLÜKLERİ 13

Tapduḳ Emre Yunus Emre’yi yetiştiren zat olup Sakarya yakın bir köyde doğmuş Keramet ehli bi zat idi. Şeyḫ Yûnus Emre Taptuk Emre bağlılarından olup Şeyh’in tekkesinde daima hizmet görmüştür.

09 Şubat 2022 Çarşamba
HOŞ SADA GÜNLÜKLERİ 12

Şeyḫ el-Ḥācc Bayram el-Ankaravî  (Şeyḫ Hâcı Bayram Sulṭan) Doğum ismi, Numan bin Ahmed, lakabı Hacı Bayram’dır. Tarihinde Ankara’nın Çubuk Çayı yanında (solfasl) Zül-Fadl köyünde doğdu.

08 Şubat 2022 Salı
HOŞ SADA GÜNLÜKLERİ 11

Mevlana Eş-Şehir bi-Hâcı Paşa Aydınlı olup kahireye gitmiş Şeyḫ Bedrü’d-dīn ile Beraber Şeyḫ Ekmel ’den ders almışlardır. Şeyh Ekmel’in en kıymetli ve gözde talebeleri arasına girmiştir.

07 Şubat 2022 Pazartesi
HOŞ SADA GÜNLÜKLERİ 10

Mevlana ‘Allame Bedrü’d-dīn Mahmûd bin İsrâil bin ‘Abdul-‘Azîz  (Ḳāżī-i Simavna Oġlu) Babası Rum’da Simavna ’da kadı iken dünyaya gelmiştir. Ninesinin yanında kalmış daha sonra Mir-liva olmuştur.

06 Şubat 2022 Pazar
HOŞ SADA GÜNLÜKLERİ 9

Mevlana Abdu’r-raḥmān bin ‘Ali bin Aḥmed El-Bistâmî tasavvuf büyüklerinden Bayezıt’ı Bistami’nin huyuna sahip mezheben Hanefi yaşadığı ve doğduğu yer Antakya’dır.

05 Şubat 2022 Cumartesi
HOŞ SADA GÜNLÜKLERİ 8

Seyid Şerif Cürcânî Cemaleddin Aksarayî ile görüşemese de onun talebesi olan Molla Fenari ile görüşmüş onunla sıkı bir dostluk ve Arkadaşlıkta bulunup her ikisi de beraberce Arap diyarlarına ilimlerini daha da ilerletmek için gitmişlerdir.

04 Şubat 2022 Cuma
HOŞ SADA GÜNLÜKLERİ - 7

Kadızade Rumi çokça seyahatler yapıp Uluġ Beg bin Şāhruḫ bin Mīr Timur bu zata hizmet etmiş ilminin yüceliğinden Uluğbey ondan ders almıştır. Musa Bey Uluğ Bey’e ders vermiş Uluğbey matematik dersini bu zattan almıştır.

03 Şubat 2022 Perşembe
HOŞ SADA GÜNLÜKLERİ 6

Şemsü’d-dīn Ḳaraca Aḥmed Uzak ellerden eskiden Türk illerinin dışındaki yabancı diyarlar Acem illeri olarak söylenirdi. Meliklerin soyundan olan Hazret ilahi aşk ve cezbeye tutulup Rum beldelerine gelerek Akhisar yakınında mekân tutmuşlardır.

02 Şubat 2022 Çarşamba
HOŞ SADA GÜNLÜKLERİ V

Hizmetinizde bulunan talebelerden izin ve icazet verdiğiniz bir kimseyi bizim yanımızda vazife almaları için bize verin. Yanımızda bu işleri görsünler. Dediklerinde Bütün Ali Esved’in yanında ilim gören talebeler onun yanından ayrılmak istemediklerinden hepsi başlarını öne eğip kimse bu işin görevini almaktan sakınırlar.