İbrahim Yerlikaya

ibrahimyerlikaya@istiklal.com.tr
12 Mart 2021 Cuma
MEVLANA’YA YAPILAN TENKİTLER-7

Konuyla ilgili bir diğer iddiada ise şöyle denilmektedir: “Mevlânâ ile Moğollar arasında bu sıcak ilgiyi kuran da Şems-i Tebrizî olmuştur. Erzurum-Erzincan üzerinden Anadolu’ya gelen Şems’in çok geçmeden Moğollarla irtibat kurduğunu anlamak güç değildir.

11 Mart 2021 Perşembe
MEVLANA’YA YAPILAN TENKİTLER-6

İnsan, bazı olayları kendi kısacık ömrü ve gündelik hesaplarıyla değerlendirince bunların kötülüğüne ve gereksizliğine hükmeder. Ancak bunların beşer tarihindeki rolleri, ancak tarihe böylesine bir üst bakışla mümkündür.

06 Mart 2021 Cumartesi
MEVLANA’YA YAPILAN TENKİTLER-5

Sûfî şahsiyetlerin incelenmesinde sıkça karşılaşılan anlama sorunlarından biri ve belki de en önemlisi, kimi araştırmacılar tarafından incelenen sûfînin neşr ü nema bulduğu tasavvuf geleneğinden koparılarak yorum ve değerlendirilmeye tabi tutulmasıdır.

05 Mart 2021 Cuma
MEVLANA’YA MOĞOLLAR İÇİN YAPILAN TENKİTLER-4

Harzemşah sınırlarına dayanmış olan Cengiz Han, Harzemşah’ın Otrar yakınlarında, içinde Müslümanların da bulunduğu Moğol kervanını yağmalaması ve Moğol elçisini öldürtmesi üzerine bölgeye gelerek kuvvetlerinin Harzemşahlarınkinden az olmasına rağmen yapılan savaşı kazanmış, daha sonra da Belh ve Buhara’yı almıştır.

04 Mart 2021 Perşembe
MEVLANA’YA MOĞOLLAR İÇİN YAPILAN TENKİTLER-3

Mevlânâ’nın Anadolu’da etrafına Moğol propagandası yapan, Anadolu’daki Moğol işgaline zemin hazırlayan ve bu doğrultuda Moğol yanlısı Selçuklu yöneticilerini destekleyen, Moğol yanlılarını kayıran, bu uğurda gerektiğinde adam öldürtüp servet yağmalatan biri olarak sunulmaya çalışılmasıyla ilgili kimi zaman gündeme getirilen İddialar ne garabet bir durum olmasının yanında Mevlana’ya bühtan etmek onu anlamamaktır.

03 Mart 2021 Çarşamba
MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ MOĞOLLAR

Mevlana’nın oğullarından Alaeddin Çelebi, Kırşehir’de Ahi Evran ile birlikte şehit edilmiştir. Bu cinayet Moğolların emri ile gerçekleşmiştir. Her ne kadar Mevlana, Alaeddin Çelebi’yi dargınlık neticesinde yanından uzaklaştırmış olsa da, bir gönül adamının öz oğlunun katillerine muhabbet duyması beklenemez.

02 Mart 2021 Salı
MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ VE ONA YAPILAN TENKİTLER

Son zamanlarda Mevlana hakkında ileri sürülen bir iddia, ciddi şekilde taraftar buluyor ve tartışılıyor. Bu iddiaya göre Mevlana, Moğol istilası döneminde Moğol yönetimini desteklemiş ve hatta Moğollar için casusluk faaliyetlerinde bulunmuş.

22 Şubat 2021 Pazartesi
MEVLANA 4. KILIÇARSLAN

Müellifimiz Sipehsâlâr, Selçuklu Sultanı Rükneddin IV. Kılıç Arslan’ın bir Türkmen Ahîsi olan Bezâgû/Buzâgû’yu kendine baba şeyh  edinip Mevlânâ Celâleddîn’in sultanı manevî evlatlıktan reddetmesi üzerine...

19 Şubat 2021 Cuma
MEVLANA’YI DOĞRU ANLAMAK

Şüphesiz ki her insan içinde yaşadığı muhitin içinde belli düşünce kalıpları alarak ve bunlardan etkilenerek yaşamını sürdürür. Ancak Mevlânâ’nın döneminin hadiselerine gömülü kalmayarak...

18 Şubat 2021 Perşembe
MEVLANA SİPEHSALAR RİSALESİ MENKIBELER- 1

Sipehsâlâr ’ın anlattığı menkıbeler arasında dikkati çekenlerden birisi de Şeyh Salâhaddîn Zerkub un müridi olan tacir, Mevlâna’ya gelip o zamanki Bizans İstanbul’a varıp ticaret yapmak istediğini belirtti. Bundan sonrasını sipehsalar ’ın ifadeleri ile tüccarın ağzından nakl edelim.