İbrahim Yerlikaya

ibrahimyerlikaya@istiklal.com.tr
21 Şubat 2022 Pazartesi
HOŞ SADA GÜNLÜKLERİ 24

Gerçekten şeyhinin "Aşk ateşi" diye övdüğü Abdürrahîm hazretlerinin kalbi ilâhî aşkla dop doluydu. Yanık ve içli şiirler söylerdi. Zaman zaman; "Tövbe yâ Rabbî! Hatâ yoluna gitdüklerüme,

20 Şubat 2022 Pazar
HOŞ SADA GÜNLÜKLERİ 23

Sultan İkinci Murâd Han devri âlim ve velilerinden olup, Abdurrahîm-i Rûmî olarak da bilinir. 1385-1390 (H.787-793) yılları arasında doğduğu tahmin edilmektedir.

19 Şubat 2022 Cumartesi
HOŞ SADA GÜNLÜKLERİ 22

Abdüllatîf Kudsî hazretleri, önce Şam'a, oradan Kudüs'e, sonra da Anadolu'ya geldi. Konya'dan geçerek Bursa'ya geldi. Konya'da iken burada medfun bulunan Celâleddîn-i Rûmî, Sadreddîn-i Konevî ve Şems-i Tebrizî hazretlerinin kabirlerini ziyâret ederek, onlarla mânen görüştü ve halleriyle hâllendi.

18 Şubat 2022 Cuma
HOŞ SADA GÜNLÜKLERİ 21

Kafiye adlı eseri çok iyi bilmesi ve bunula meşguliyetinden bu lakapla anılmıştır. Pek çok hocadan ders görmüş olan bu zatın hocaları Şemsü’d-dīn el-Fenârî ve Burhānü’d-dīn  Ḥayder ve Şeyḫ  Vâcid  Ḥāfıẓü’d-dīn el-Bezzāzī ’den dersler almış ilmini ilerletmiştir.

17 Şubat 2022 Perşembe
HOŞ SADA GÜNLÜKLERİ 20

Sadettin Taftazani talebelerinden devrin önemli âlimlerindendir. Keşşaf adlı tefsire bir açıklama yazmışlar Ferā’iż-i Sirāciyye adlı esere şerh yazmış bir zattır.

16 Şubat 2022 Çarşamba
HOŞ SADA GÜNLÜKLERİ 19

Hacı bayram velinin halifelerinden olup şeyhlerden Es ‘ad Muṣliḥü’d-dīn  Ḫalīfe ve  ‘Ömer Dede el-Burusevī   adı geçen Şeyḫ  el-Ḥācc Bayram aṣḥābından olup ikisi dahi bunlardan tarîkat ilimlerini tamamlayıp terbiyeleriyle ilahi ve yüksek makamlara erişip icazet almışlardır.

15 Şubat 2022 Salı
HOŞ SEDA GÜNLÜKLERİ 18

Keramet ehli olup saygın bir velidir. Hacet ve isteklerin duaların kabul olduğu bir türbesi vardır. Asrının büyük velilerindendir. Bazı fesad ve kötü iş işleyenler kendilerine Hace Bektaş’a dayandırırlar bütünüyle yalan ve iftiradır.

14 Şubat 2022 Pazartesi
HOŞ SADA GÜNLÜKLERİ 17

Bu da devrin ilimlerini okumuş yetkin bir mertebeye erişmiş Şemseddin Fenari ve Molla Fenari’nin en kıymetli talebelerinden olmuştur. Şemseddin Fenari ona bazı ilmi meseleler sormuş aldığı cevaplar karşında çok memnun olmuştur.

13 Şubat 2022 Pazar
HOŞ SADA GÜNLÜKLERİ 16

Hz. Ebû Bekir soyundan geldiğini söyleyen Fīrūzābādī çok geniş bir kültüre ve kuvvetli bir hâfızaya sahipti. İbn Hacer el-Askalânî ’nin belirttiğine göre her gece 200 satır ezberlemeden uyumazdı.

12 Şubat 2022 Cumartesi
HOŞ SADA GÜNLÜKLERİ 15

Molla Fenari’nin şöhretini çekemeyen ona kıskançlık gösterip hased eden İvaz Paşa bu kırgınlık üzere iken kendisine Molla Fenari’nin Gözlerinin zayıfladığını ve artık eskisi gibi gözlerinin görmediğini söyleyince İvaz Paşa zaten iyice ihtiyardır üstelik ecelide bir hayli yakın olup öleceğini söyleyerek Dilerim ki, o âmâ ihtiyarım namazını ben kıldırayım, demişti.