İbrahim Yerlikaya

ibrahimyerlikaya@istiklal.com.tr
03 Mart 2021 Çarşamba
MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ MOĞOLLAR

Mevlana’nın oğullarından Alaeddin Çelebi, Kırşehir’de Ahi Evran ile birlikte şehit edilmiştir. Bu cinayet Moğolların emri ile gerçekleşmiştir. Her ne kadar Mevlana, Alaeddin Çelebi’yi dargınlık neticesinde yanından uzaklaştırmış olsa da, bir gönül adamının öz oğlunun katillerine muhabbet duyması beklenemez.

02 Mart 2021 Salı
MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ VE ONA YAPILAN TENKİTLER

Son zamanlarda Mevlana hakkında ileri sürülen bir iddia, ciddi şekilde taraftar buluyor ve tartışılıyor. Bu iddiaya göre Mevlana, Moğol istilası döneminde Moğol yönetimini desteklemiş ve hatta Moğollar için casusluk faaliyetlerinde bulunmuş.

22 Şubat 2021 Pazartesi
MEVLANA 4. KILIÇARSLAN

Müellifimiz Sipehsâlâr, Selçuklu Sultanı Rükneddin IV. Kılıç Arslan’ın bir Türkmen Ahîsi olan Bezâgû/Buzâgû’yu kendine baba şeyh  edinip Mevlânâ Celâleddîn’in sultanı manevî evlatlıktan reddetmesi üzerine...

19 Şubat 2021 Cuma
MEVLANA’YI DOĞRU ANLAMAK

Şüphesiz ki her insan içinde yaşadığı muhitin içinde belli düşünce kalıpları alarak ve bunlardan etkilenerek yaşamını sürdürür. Ancak Mevlânâ’nın döneminin hadiselerine gömülü kalmayarak...

18 Şubat 2021 Perşembe
MEVLANA SİPEHSALAR RİSALESİ MENKIBELER- 1

Sipehsâlâr ’ın anlattığı menkıbeler arasında dikkati çekenlerden birisi de Şeyh Salâhaddîn Zerkub un müridi olan tacir, Mevlâna’ya gelip o zamanki Bizans İstanbul’a varıp ticaret yapmak istediğini belirtti. Bundan sonrasını sipehsalar ’ın ifadeleri ile tüccarın ağzından nakl edelim.

04 Şubat 2021 Perşembe
OSMANLI’DA ZEYNİYE TARİKATI 3

Kaydedildiğine göre Sultan II. Bâyezid Amasya'da vali iken Halvetiyye'den Şeyh Çelebi Halîfe (Cemal Halvetî, ö. 899/1494) ve Bayramiyye’den Şeyh Muhyiddin Yavsî ile çok samimi ilişkiler kurmuş ve her ikisinden de el almıştı.

03 Şubat 2021 Çarşamba
OSMANLI’DA ZEYNİYE TARİKATININ YAYILIŞI 2

Zeyniyye’nin Anadolu’ya girişi muhtemelen Merzifonlu Abdürrahîm-i Rûmî’nin (Nizâmeddin Abdürrahîm b. Emîr Azîz, ö. 865/1461’den sonra) memleketinde başlattığı faaliyetleriyle gerçekleşmiştir.

02 Şubat 2021 Salı
OSMANLI İLK DÖNEMİNDE ETKİN TARİKAT ZEYNİYE-1

Bütün ömrünü Kur'an ve Sünnet merkezli, ilmi ve tasavvufi eğitimle geçirmiş olan gönül erlerinden birisi de; Zeynüddin-i Hafi'dir. Zeyniyye Tarikatı'nın kurucusu olan bu tasavvuf büyüğü...

01 Şubat 2021 Pazartesi
MEVLANA CELALEDDİN RUMİ’NİN BABASI VE YASSI CEMEN SAVAŞI 2

Gece bitmek üzereyken Harzemşah, “Bugün onların ahvâlini sorup soruşturuncaya kadar birkaç emir onları gözetlesin” diye buyurdu. Emirler sultanın emirini yerine getirdiler, ama sabaha yaklaştığında ne kadar aradılarsa da onlardan iz bulamadılar;

29 Ocak 2021 Cuma
MEVLANA CELALEDDİN RUMİ’NİN BABASI VE YASSI CEMEN SAVAŞI 1

Nakledilir ki: Muhammed Hârizm Şah’ın oğlu sultan-ı said Celâleddîn ile islâm sultanı Alâeddin Keykubad arasında düşmanlık yolu açıldı ve yazışmadan düşmanlığa geçildiğinde Sultan Celâleddîn tam manasıyla donatılmış...