İbrahim Yerlikaya

ibrahimyerlikaya@istiklal.com.tr
03 Ekim 2021 Pazar
DESUKİYE TARİKATI .IV

Desukiyye yolunda tasavvuf yolcusundan İslamiyete sıkıca uyması, kendisini yetiştiren hocanın telkin ve nasihatlerine bağlı kalması, tasavvuf ile şeriati birlikte götürmesi istenir.

02 Ekim 2021 Cumartesi
ŞEYH İBRAHİM DESUKİ. III

Ömrünün sonlarına doğru, talebelerinin büyüklerinden birine; "Ezher Câmiinde ders vermekle meşgûl bulunan kardeşim Mûsâ Desûkî'ye git. Selâmımı söyle ve zâhirinden önce bâtınını, kalbini temizlesin.

01 Ekim 2021 Cuma
ŞEYH İBRAHİM DESUKİ-II

Seyyid İbrâhim Burhâneddîn Desûkî; Necmüddîn Mahmûd İsfehânî'den ilim öğrendi ve feyzlerinden istifâde etti. Ayrıca Abdürrazzâk hazretlerinin de teveccühlerine kavuştu.

30 Eylül 2021 Perşembe
ŞEYH İBRAHİM DESUKİ

633’te (1235) Aşağı Mısır’daki Markus’ta doğdu. 644 (1246) veya 653’te (1255) doğduğuna dair rivayetler de vardır. Ömrünün çoğunu aynı bölgedeki Desûk (Düsûk, Disûk) kasabasında geçirdiğinden Desûkī nisbesiyle ve Ebü’l-Ayneyn unvanıyla tanındı.

29 Eylül 2021 Çarşamba
BEDEVİ TARİKATI VI

Osmanlı başkentindeki en eski Bedevî merkezi Eburrızâ Tekkesi, tarîkatın İstanbul’da bilinen ilk temsilcisi ise Kasımpaşa’da sakin olan, Eburrızâ Efendi olarak tanınan Şeyh Seyyid Mehmed Efendi (ö.1152/1739)’dir

28 Eylül 2021 Salı
BEDEVİ TARİKATI V

Bedevilikte esas olan kalbî zikir olmakla birlikte, zamanla cehrî zikir de önem kazanmış, oturarak (kuûdî) veya ayakta (kıyâmî) yapılmıştır. Bedeviyye âyini sırasında dervişlerin heyecanı artınca, birbirlerine sarılarak zikre devam etmelerine “Bedevi topu” 3 denilmiştir.

26 Eylül 2021 Pazar
Bedevi tarikatında mevlid merasimleri

Bedevîlerin bir diğer âdeti, mevlid merasimleridir. Mevlid gecelerinin son Cuma gecesini “Halvet gecesi” olarak isimlendirirler ve Seyyid el-Bedevî’nin kabrinin çevresinde devran ederler.

25 Eylül 2021 Cumartesi
BEDEVİYYE TARİKATI III

Genellikle müstakil bir tarîkat olarak değerlendirilen Bedeviyye, Ahmed el-Bedevî’nin mürşitlerinden Şeyh el-Berrî’nin silsilesi Ahmed er Rifâî’ye ulaşması sebebiyle Rifâiyye’nin, kendisinin Ebu’l-Hasen eş-Şâzilî ile görüşmesi sebebiyle de Şâziliyyenin bir kolu olarak ele alınmıştır.

24 Eylül 2021 Cuma
BEDEVİYYE TARİKATI-II

Bedeviyye, Seyyid Ahmed el-Bedevî tarafından kurulan ve daha çok Mısır’da yaygın olan bir tarikattır. Mısır’da Ahmediyye olarak da anılan tarikat, her ne kadar Mısır’a özel bir tarikat olarak görünmüşse de bu bölgeden dışarı çıkmayı da başarabilmiştir.

23 Eylül 2021 Perşembe
SEYYİD AHMED BEDEVİ VE BEDEVİYYE TARİKATI-I

SEYYİD AHMED BEDEVİ: Milâdî 692 yılında Arabistan’da çıkan karışıklıklar üzerine Fas’a göç eden bir aileye mensuptur. 596’da (1200) Fas’ta doğdu. Yüzünü Afrika bedevîleri gibi örttüğü için el-Bedevî, cesur ve atılgan bir genç olduğu için de el-Attâb ve Ebü’l-Fityân lakaplarıyla tanındı.