İbrahim Yerlikaya

ibrahimyerlikaya@istiklal.com.tr
19 Temmuz 2021 Pazartesi
DEDE ÖMER HALVETİ III

Muhammed Harezmî hazretleri vefat edeceklerinde yerine Pîr Ömer Halvetî'yi tayin etti ve; "Yüksek sırları ve manaları bilen ve akranından önde olan Pîr Ömer Halvetî vekilimizdir."

18 Temmuz 2021 Pazar
ÖMER HALVETİ DEDE –II

Ömer-el Halveti, değerli amcasının yanında manevi menzilleri aşmış, amcasının 717’de vefatı üzerine yerine geçerek Halvetiye tarikatının kurucusu ve piri olmuştur.

17 Temmuz 2021 Cumartesi
HALVETİ TARİKATİ DEDE ÖMER HALVETİ HAZRETLERİ -I

İran’ın Gîlân bölgesinde Hazar denizinin kıyı şeridi yakınlarındaki Lâhîcân şehrinde doğdu. Aslen Şirvanlı olup soyu Şirvan’ın meşhur şeyh ailelerine dayanır.

21 Haziran 2021 Pazartesi
OSMANLI’NIN DESTEK VERDİĞİ KUZEY AFRİKA TARİKATLARI-6

Sultan II. Abdülhamid’in İttihad-ı İslam siyaseti kapsamında Kuzey Afrika bölgesinde iletişim kurduğu Rufâîyye, Şazeliyye, Senûsîyye ve Ticânîyye tarikatları ve onların faaliyetleri üzerinde durulması bugünün TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİNDE günümüzde bunların devamı olan tarikatlarla da sıkı ilişkiler kurulması gerekmektedir.

19 Haziran 2021 Cumartesi
OSMANLI’NIN SON DÖNEM TARİKAT STRATEJİLERİ-5

19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti’nin giderek küçülen coğrafyasında siyasi manevra alanını genişletmek isteyen Sultan II. Abdülhamid’in iç ve dış politikasının temelini oluşturan İslam Birliği siyaseti oluşturmaktadır.

18 Haziran 2021 Cuma
AFRİKA’DA OSMANLI VE TARİKAT İLİŞKİLERİ-4

Sultan II. Abdülhamid devletin kuruluş geleneği olan tekke ve tarikat kültürünü devam ettirmiştir. Bu anlamda Sultan tekkeleri, dergâhları saygıya layık mekânlar olarak görmüş; tarikatların liderlerine ve şeyhlerine büyük bir önem atfetmiştir.

17 Haziran 2021 Perşembe
TİCANİ TARİKATININ AFRİKA’DA YAYILIŞI-3

Ahmed b. Muhammed et-Ticani (ö.1737-1815)’nin vefatından sonra, Temasin (Tamehalt) Zaviyesi şeyhi Ali ibni İsa (ö.1844) uzun süre geniş bir tebliğ faaliyetine koyulup ciddi ticari teşebbüslerde bulunmuştur.

16 Haziran 2021 Çarşamba
AFRİKA KARTALLARI TİCANİ TARİKATI-2

Batı Afrika’nın önem arzeden yegâne iki tarikatı, Ticaniyye ve Kadiriye’dir. Kendilerine Şaziliyye adı verilen dağınık gruplar da bulunmaktadır. Fakat bunlar batı Guinea’nın dışındaki bölgelerde organizeli değildirler.

15 Haziran 2021 Salı
AFRİKA’DA TASAVVUF VE ETKİN TARİKATLAR VE TİCANİLİK (1)

Doğu Sudan ve Kuzey Afrika İslam’ına oranla Batı Afrika İslam’ında tarikatların çok daha az etkiye sahip bulunduğunu görmekteyiz. İslâmî hayat çok daha zayıf bir yapı arz etmektedir.

14 Haziran 2021 Pazartesi
ÇİŞTİYE TARİKATI 3

Hasan Muînüddin Çiştî k.s. irşadıyla İslâm’ın Hint alt kıtasında yerleşmesinde etkili olmuştur. Yetiştirdiği sayısız halife müslümanların istikamet üzere kalmalarına vesile olmuş...