İbrahim Yerlikaya

ibrahimyerlikaya@istiklal.com.tr
30 Ekim 2020 Cuma
AHİLİKTE UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM

Ahiliğin geliştirmiş olduğu, meslek edindirme ve mesleki eğitim sistemi olan çıraklık; teorik eğitim ile uygulamalı eğitimin aynı anda alınmasını sağlıyordu. Çırak ustasının yanında, ustasını gözlemleyerek, aldığı bilgilerle doğrudan üretime katılarak mesleki eğitimini tamamlıyordu.

29 Ekim 2020 Perşembe
AHİLERİN ETKİLERİ -1

Selçukluların yıkılmadan hemen önceki tasavvuf erbapları arasındaki durum şu şekilde idi.Tasavvufi akımların devletle ilişkileri arasında büyük farklılıklar bulunmaktaydı.

27 Ekim 2020 Salı
AHİLİK ESNAF TARİKATI-2

Ahilerin Fütüvvet-nâmelerde belirtilen ortak özellikleri: Fütüvvet-namelerde ahiliğin 740 kuralından bahsedilmektedir. Ancak bunlardan 124 tanesinin özellikle uygulanması gerektiği belirtilmektedir.

23 Ekim 2020 Cuma
AHİLİK ESNAF TARİKATI -1

Ahilik, kelime anlamı olarak Arapça “kardeşim” veya Türkçe “akı” (Divan ’ül Lügat ’it Türk’te) “cömert”, “eli açık” anlamında kullanılmaktadır. Terim olarak, XVIII. yüzyıldan sonra bir esnaf-sanatkâr birliği hâline dönüşmüş olsa bile...

07 Ekim 2020 Çarşamba
AHİ EVRANIN AHLAKI

Kerâmât-ı Ahi Evran  Esere göre Ahi Evran şu şekilde tavsif edilmiştir: “Dünyada Ahi, Ahi Evran olup, o, bütün Ahilerin sultanıdır. O, padişahın hasekisi, bütün beyler de onun önünde birer kuldur...

01 Ekim 2020 Perşembe
AHİ EVRAN VE HÜNKÂR HACI BEKTAŞ KERAMETLERİ 2

Hacı Bektaş Vilâyetnâme, her iki liderin pek çok kez bir araya geldiğini ifade ederek, aralarında geçen bazı diyalogları kendine özgü ve akıcı bir dille bize aktarmaktadır.Örnek olarak bunlardan biri şöyledir...

26 Eylül 2020 Cumartesi
AHİ EVRANIN KERAMETLERİ-1

Ahi Evran ve Hünkâr Hacı Bektaş arasındaki arkadaşlık ve velayetname de geçen her ikisi için anlatılan kerametler, Öncelikle Hacı Bektaş Velî ile Ahi Evran’ın görüştükleri yer olan Kırşehir ile ilgili bilgi verelim.

22 Eylül 2020 Salı
AHİ EVRAN -3

Ahi Evran yaptığı çalışmalarla saygı ile anılan ve halk tarafından çok sevilen bir kişiydi. Ahi Evran şehit olsa da bilgi, güzel ahlak ve çalışmak üzerine kurulmuş olan Ahilik sistemi yüz­ yıllar boyunca varlığını sürdürmüştür...

18 Eylül 2020 Cuma
AHİ EVRAN VELİ- 2

Ahî Evran (Evren) adıyla tanınır. Tarihî bir hüviyete sahip bulunmasına rağmen gerçek kişiliği menkıbeler içinde kaybolmuştur. “Gök, kâinat” ve “yılan, ejderha” anlamlarına gelen Evran ismi, efsanevî kişiliğinin bir işareti sayılabilir...

13 Eylül 2020 Pazar
AHİLİK VE AHİ EVRAN ESNAF TARİKATI-1

Müslüman Türkler, Malazgirt Zaferinden sonra (26 Ağustos 1071) yoğun olarak Anadolu’ya göç etmeye başlamışlar ve bu toprakları ebedi vatan yapmanın mücadelesini vermişlerdir...