İbrahim Halil Er

ibrahimhaliler@istiklal.com.tr
04 Ekim 2021 Pazartesi
Türk Korsanların Bir Kız Kaçırma Teşebbüsleri

Biraz da tarihin magazin kısmını anlatalım. Barbaros ve arkadaşlarının dönemin güzelliği ile dillere destan bir kızı kaçırma teşebbüsünü yazalım. Tarihçi Hammer'in anlatımına göre Barbaros 1534 yılında tüm İtalyan kıyılarını yağmalayıp, yakıp yıktı.

03 Ekim 2021 Pazar
ERMENİLER KİMDİR?

Ermeni konusunun yeniden tüm gündemimizi işgal ettiği bu dönemde bizde Ermenilerin kim olduklarını araştırmaya karar verdik. Sorduğumuz bütün insanlar, Ermenilerin kökeni konusunda hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını gördük.

02 Ekim 2021 Cumartesi
CİHAD

Arapça’da “güç ve gayret sarfetmek, bir işi başarmak için elinden gelen bütün imkanları kullanmak” manasındaki cehd kökünden türeyen cihad, İslami literatürde “dini emirleri öğrenip ona göre yaşamak ve başkalarına öğretmek, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaya çalışmak, İslam’ı tebliğ, nefse ve düş düşmanlara karşı mücadele vermek” şeklinde de kullanılmaktadır.

01 Ekim 2021 Cuma
Süveyş Kanalı Projesi

Portekizlerin Ümit Burnunu bulmaları sonucu Hint okyanusunda sömürgecilik faaliyetlerine başlaması ve bölgedeki ticareti engellemesi üzerine Osmanlılar, Hint okyanusunda Portekizlere karşı savaşmaya başladılar. F

30 Eylül 2021 Perşembe
OSMANLI DONANMASI NASIL YOK EDİLDİ?

Mora isyanının (1821) bastırılması üzerine Avrupalı devletler (İngiltere, Fransa ve Rusya) Osmanlıları cezalandırmak amacıyla Navarin’de bulunan Osmanlı donanmasına bir baskın düzenleyerek yaktılar.

20 Ağustos 2021 Cuma
İSLAM MEDENİYETİ ARAP MEDENİYETİ MİDİR?

Günümüzde İslam Medineyeti dediğimizde birçok çevre tarafından bunun Arap medeniyeti olduğu, Arap aklı sonucu oluştuğu eleştirisi ile karşılaşırız. Benim gibi İslam Medeniyeti Üzerinde araştırma yapmış birisi için bu söz gerçekten büyük bir yanılgı barındırmaktadır.

19 Ağustos 2021 Perşembe
BATI KÜLTÜRÜNDE PAPAZLAR VE İSKAMBİL

Dünyada en yaygın oyunların başında kağıt oyunları özellikle de iskambil gelir. Papazlara geldiğimiz bu dönemde iskambil kağıdındaki papazlar hakkında biraz bilgi vermek istiyorum.

10 Ağustos 2021 Salı
SOMALİ'DE İSLAM

Somali halkı İslâm'la daha hicretten önce tanışmışlardır. O dönemde bugünkü Somali toprakları adaletiyle ünlü Habeşistan kralı Necaşi'nin yönetimi altındaydı.

01 Ağustos 2021 Pazar
DOĞU PERİNÇEK'İN İRAN'DAKİ TOPLANTIYA KATILIŞININ DEĞERLENDİRMESİ

Bugünlerde Doğu  Perinçek'in İran'daki İslam'i Uyanış Konferansına Türkiye'yi temsilen katılması çok konuşulmaktadır. Tabi ki insanların şaşkınlığı İslami  Uyanış kongresine Türkiye'deki bir sol hareketin ve İslam ile ilgisi olmayan bir kişinin katılmış olmasından dolayıdır.

31 Temmuz 2021 Cumartesi
Afganlı Göçmen İstilası Bir Proje mi?

Ülkemizde ciddi anlamda bir Afganlı göçmen istilası bulunmaktadır. Bu göçmenler; İran tarafından sınırımıza kamyonlarla getirtilmekte ve oradan İstanbul'a kadar ellerini kollarını sallayarak gelmektedirler.