Halit Develioğlu

halitdevelioglu@istiklal.com.tr
04 Temmuz 2020 Cumartesi
KÖPEKÇİ HASAN BABA HAZRETLERİ

Cenab-ı Hakk'ın bazı velileri gizli kubbenin altında olurlar. Her birine farklı mana görevleri verilir. Yaptıkları hareket, uğraştıkları işler bizim gibi manaya vakıf olamayanlara garip gelir.

30 Haziran 2020 Salı
AHMED BUHÂRÎ TEKKESİ-TÜRBESİ

Sur içi'nin manevi sultanlarını heyecan içinde keşf etmeye devam ediyoruz. Hayatı hakkında az malumat sahibi olunsada türbesi ve tekkesindeki huzuru deruni bir şekilde hissedeceğiniz bir hazrete yolumuz çıkıyor şimdi.

23 Haziran 2020 Salı
YAVUZ SİNAN ER HAZRETLERİ

İstanbul'un her köşesi önemli. Adım attığınız her yerde mümtaz bir şahsiyetle karşılaşıyorsunuz. Sur İçi ve civarından bu yazımızda az tanınan bir hazretten bahsedeceğiz.

17 Haziran 2020 Çarşamba
MOLLA HAYREDDİN VE HOROZ MEHMED DEDE

Bu toprakları mayalayan gönül erlerini tanımaya devam ediyoruz. Birkaç haftadır yönümüzü ‘sur içine’ nefs-i İstanbula çevirmişidik. Uzun bir süre bu mana bölgesindeki zevat-ı kiramın izinden gitmeye gayret göstereceğiz.

01 Haziran 2020 Pazartesi
NALINCI MİMİ MEHMED HAZRETLERİ

Adı, Mehmed, künyesi Na'lınî Dede Meczub Mimi Şeyh Mehmed Halvetî'dir. Mevlevi dervişi olduğu da rivayet edilmektedir.1661 yılında göç etmiştir. İstanbul’a geldikten sonra, devrinin büyüklerinden ders almış, geçimini, Unkapanı'nda, Azabler Camii karşısındaki dükkânında yaptığı nalınlardan sağlamıştır.

23 Mayıs 2020 Cumartesi
KELAMi DERGAHI

Tekkeve Evliya yazılarımızda yönümüzü Sur içine, nefs-i İstanbul'a çeviriyoruz. Hazin bir mazisi olan tekke binasından apartman binasına uzanana gerçek hikayesi, KelamiTekkesi.

13 Mayıs 2020 Çarşamba
Kaybolan Tarihin Peşinde ve Tabela Hizmeti

Bir küçük obadan devlet daha sonra koca bir imparatorluk olmak 600 küsur sene üç kıtayı idare etmek kolay bir iş değildir. Bu nasıl gerçekleşmiştir? Bu başarının ardında yatan hangi gerekçelerdir?

03 Mayıs 2020 Pazar
Yûsuf Sinâneddîn-i Sîneçâk Hazretleri

Sütlüce'nin tarihinin derinliklerine, manevi mimarlarını incelemeye devam ediyoruz. Adım attığımız en ufak yerde döneminin önemli velileri çıkıyor karşımıza. Bunlar biride Yûsuf Sinâneddîn-i Sîneçâk Efendi.

21 Nisan 2020 Salı
ŞEYH ABDUSSAMED-İ FERHENDİ ve ŞEYH RASİM TANRIVERDİ

Bu yazımızda yönümüzü Diyarbakır ve Ankara illerine çevirip Ülkemizin mayalanmasında emekleri çok olan Tarik-i Nakşibendiyyeden iki mümtaz şahsiyetten bir nebze de olsa bahsedeceğiz.

12 Nisan 2020 Pazar
Hazreti Cemâleddin İshak KARAMÂNÎ HALVETİ

Bu yazımda bahsedeceğim Hazret Halveti yolunun ulularından, ilim deryası ve klasik sanatlarda da mahareti olan Cemaleddin İshak Karamani Hazretleridir. Hazretin yerinin keşfi/gündeme gelmesi Araştırmacı İbrahim Yerlikaya’dan zuhuratla oldu.