Halit Develioğlu

halitdevelioglu@istiklal.com.tr
23 Ekim 2020 Cuma
Alî Fakîh Hazretleri

Sur içi’nin manevi fatihleri nimel ceyş hazaratıdır. Bu zatların kendilerine has meslekleri olur. Fatih Mehmed Hazretleri ile beraber kutlu dava için hem savaşıp hem de şehri baştan imar etme hususunda gayret gösteren mutlu, kutlu insanlar topluluğu olarak tarihe geçmişlerdir.

11 Ekim 2020 Pazar
TARİHE VEFA VE TABELA HİZMETİ

Bir küçük obadan devlet daha sonra koca bir imparatorluk olmak 600 küsur sene üç kıtayı idare etmek kolay bir iş değildir. Bu nasıl gerçekleşmiştir? Bu başarının ardında yatan hangi gerekçelerdir?

26 Eylül 2020 Cumartesi
SALI (NİŞANCI) TEKKESİ VE HAZİRESİ

Her adımımızda tarih kokan, maneviyat dünyamıza etki eden Sur İçi, İstanbul'da kurulan kadim tarikat-ı aliyye içinden günümüze kadar devam Cerrahiyye yolunun merkezi konumuna gelmiştir. Günümüzde Fatih'in sokaklarında ara kalmış Cerrahiliğin Salı Tekkesini inceleyeceğiz.

20 Eylül 2020 Pazar
Kabakulak Âsitânesi

Sur İçi, birçok tarikata ev sahipliği yapmış beldedir. Kadiri tarikatının Resmiyye kolunun asitanesi-pir evi olarak kabul gören Kabakulak Tekkesi bunlardan biridir. Bu maneviyat dolu tekkeyi yakından tanıyalım.

13 Eylül 2020 Pazar
KAMBUR MUSTAFA PAŞA CAMİİ VE HAZİRESİ

Semt-i Fatih’in her köşesi tarih. Her adımda bir âlim, bir veli izine rast geliyoruz. Fatih’ten Horhor’a inerken yolun sağında ufak ama tarih dolu bir camii ve hazire mevcut. Gelin bu yapıyı kısaca tanıyalım.

04 Eylül 2020 Cuma
Nişancı Mehmet Paşa Türbesi ve Haziresi

Sur İçi’nin içimizin açan güzelliklerini bir bir keşfetmeğe devam ediyoruz. Huzur ve sanat kelimesinin yan yana geldiği nadide mekân ve onun banisini yâd edeceğiz.

27 Ağustos 2020 Perşembe
Amcazade Hüseyin Paşa 

Sur İçi yazılarımızda birçok veliyullahı tanımaya yönelik yazımızda bu hafta farklı bir simayı ele alacağız. Mevlevi muhibbanlarından, hayırsever bir devlet yöneticisi. Belki birçoğunuzun önünden geçtiği fark edemediği Saraçhane parkının karşısındaki külliyenin banisi Amcazade Hüseyin Efendi’den bir nebzede olsa bahsedeceğiz.

21 Ağustos 2020 Cuma
HASAN ADLİ HAZRETLERİ

İstanbul Kocamustafapaşa semti içinde nice velileri barındıran semttir.Dünyanın bir çok bölgesinde velilerin teşrif ettiği ve medfun oldukları sırlı bir yer haline gelmiştir.Bir önceki yazımızda Yakup Germiyani Hazretlerinden bahsetmiştik.Şimdiden Yakup Efendinin müridi güzide insan Hasan Adli Hazretlerini yad edeceğiz.

13 Ağustos 2020 Perşembe
YA’KÛB GERMİYANÎ HAZRETLERİ

Osmanlı âlimlerinden ve ehli tasavvuf bir zattır.Anadolu’nun batısında bulunan Germiyan (Kütahya) vilâyetinin, Şeyhli nâmıyla bilinen köyündendir.İsmi Ya’kûb, nisbeti Germiyânî’dir.

07 Ağustos 2020 Cuma
Mehmed Şemseddin Efendi ve Tekkesi

Bânisi, oradaki evini ve bahçesini Kādirî tekkesi olmak üzere vakf etmiş olan Mehmed Şemseddin Hazretleri, vakfiye târihi 1203/1788-89, âyin günü Perşembedir. ‘Akşemseddin Tekkesi’ ve ‘Şeyh Muhyî Efendi Tekkesi’ diye de adlandırılan tekke, rûmî 1311, mîlâdî 1895-96 yılında  Müşir  Asaf Paşa tarafından onarılmıştır.