Halit Develioğlu

halitdevelioglu@istiklal.com.tr
06 Mart 2021 Cumartesi
MURAD PAŞA CAMİİ HAZİRESİ VE İBRAHİM EFENDİ 

Sur İçi İstanbulunun en merkezi yerlerinden biride Aksaray semtidir. Aksaray'da da en dikkat çeken tarihi yapıların başında Murad Paşa Camii gelir. Bu yazıda camii ve onun zengin haziresinden bahsedeceğim. 

29 Ocak 2021 Cuma
KOĞACIZÂDE MEHMED EFENDİ VE EKMEL TEKKESİ

Sur İçi kendini her geçen gün daha zahir eden bir belde. Sokaklarını adımladığınızda farklı bölgelerden veliler ve alimlerin gönül çerağlarının uyandığı ve uyandırdığını müşahede ediyorsunuz.

22 Aralık 2020 Salı
ŞEYH İSMAİL AŞKÎ EL-CERRÂHÎ HAZRETLERİ

Fatih - Karagümrük semti kadim medeniyetimizin ve irfan ehli'nin nadide, gözde mekanlarından biridir. Bu köşede bir çok kez farklı tarikatların tekkelerini yazmıştık. Fatih denince akla ilk gelen yol Halvetiyye'nin kolu olan Cerrahiyye şubesidir.

19 Aralık 2020 Cumartesi
AYŞE HÂTUN TEKKESİ VE HAZÎRESİ

Kadiri tarikatının Resmiyye kolunun İstanbul'da özelinde önemi pek mühimdir. İstanbul'un bir çok ilçesinde bu kola ait tekke,zaviye bulunmaktadır. Yine bu köşemizde Kabakulak Asitanesini yazmıştık. Ele alacağımız Resmiyye tekkelerinin ikincisi Fâtih ilçesi, Sarmaşık semtinde, Neslişâh Mahallesi’’nde, Neyzenler Sokağı’nda olup, ‘Şeyh Seyyid Resmî Tekkesi’, ‘Şeyh Saîd Efendi Tekkesi’, ‘Cuma Tekkesi’ diye de adlandırılan Ayşe Hâtun Tekkesi’dir.

15 Aralık 2020 Salı
ŞEYH AHMED İZZET – LOKMACI DEDE

Fatih - Çarşamba semti kadim medeniyetimizin nadide mekanlarından biridir. O mekanlarda gezinirken ilginç zatlarla tevafuk etmeniz an meselesi olur. Bir çok Padişah...

08 Aralık 2020 Salı
LALELİ BABA HAZRETLERİ

Sur İçi’nin sırlı, manevi alanını keşfe çıktığınızda Hakk Velîlerinin uhrevi havası sizi zuhuratlarla dolu bir yolculuğa davet eder. Kendi döneminde nam salmış, Vefa ehlî’nin güzel örneklerinden Laleli Baba hazretleri sizi gönül sofrasına davet eder...

16 Kasım 2020 Pazartesi
HİNDİLER TEKKESİ

Sur İçi, içinde nice farklı unsurları barındıran ve onlara devlet olan bir beldedir. Yüzlerce farklı meşrebten tarikatlara kendi özelinde ev sahibi yapmış, vefa ehlinin sırhanesi olmaya devam etmiştir...

31 Ekim 2020 Cumartesi
Kara Baba Tekkesi Ve Son Şeyhi Ali Haydar Hz.

Sur İçi’nin farklı yerlerinden tekke, türbe bilgileri vermeye çalıştığımız yazılarımızda yönümüzü Kocamustafapaşa’dan Çemberlitaş’a zuhur eden bir hal ile çeviriyoruz. Belki birçoğunuzun önünden geçtiği, yakın zamana kadar muhabbet ehlinin var olduğu sonraları sırlanan bir mekândan, Kara Baba Tekkesinde bahsedeceğim size.

23 Ekim 2020 Cuma
Alî Fakîh Hazretleri

Sur içi’nin manevi fatihleri nimel ceyş hazaratıdır. Bu zatların kendilerine has meslekleri olur. Fatih Mehmed Hazretleri ile beraber kutlu dava için hem savaşıp hem de şehri baştan imar etme hususunda gayret gösteren mutlu, kutlu insanlar topluluğu olarak tarihe geçmişlerdir.

11 Ekim 2020 Pazar
TARİHE VEFA VE TABELA HİZMETİ

Bir küçük obadan devlet daha sonra koca bir imparatorluk olmak 600 küsur sene üç kıtayı idare etmek kolay bir iş değildir. Bu nasıl gerçekleşmiştir? Bu başarının ardında yatan hangi gerekçelerdir?