Halit Develioğlu

halitdevelioglu@istiklal.com.tr
23 Ekim 2021 Cumartesi
KABA HALİL EFENDİ ve MEDRESESİ

Fatih ( Sur İçi ) beldesini adımlamaya devam ediyoruz. İlim, İrfan yurdu , mekanı olan bir yapı karşımıza çıkıyor. 17. Yüzyılın önemli simalarından hayırsever bir isim Kaba Halil Efendi. Kurduğu medrese ile devletine hizmet etmeyi şiar edinmiş bir zevat. Şimdi onun bize emanet ettiği bizimde vefa gösterdiğimiz medresesinden bahsedelim.

01 Ekim 2021 Cuma
MÜSTAKİMZÂDE SÜLEYMAN SÂDEDDİN EFENDİ

Sur İçi Evliyaları kadar İlim ehli ve bir çok alanda donanımlı zevatları ile de meşhurdur. Fatih ( Sur İçi ) deyince manevi ziyarette ilk gönle/akla düşen mekan Şeyh Mehmed Emin Tokadi Hazretlerinin sırlı bir şekilde medfun olduğu feyizli yerdir.

19 Eylül 2021 Pazar
Şeyh Ahmet İzzet Hz. ( Lokmacı Dede )

Fatih ( Sur İçi ) Evliyalarını tanımaya gayret gösterdiğimiz yazılarımızda veçhimizi Fatih-Çarşamba tarafına doğru çeviriyoruz. Her sokağında manevi esintisini belli eden beldemizde kendi kûşesinde irfan, vefa ve hayır menbâ olan Es-Seyyid Eş-Şeyh Ahmet İzzet Efendi namıdiğer Lokmacı Dede Hazretlerine kısaca misafir olacağız. 

12 Haziran 2021 Cumartesi
İSTANBUL’U HAKKIN İNAYETİYLE FETH EDEN İNSANLAR VE AKSEKİ KEMALLEDDİN HZ.

Kutlu şehir İstanbul'un maneviyatına öyle erler hizmet etti ki şehri selamlamaya çıktığınızda adım başı bu hali hissediyorsunuz. Nime’l ceyş hazaratı, fethin heyecanını asırlar öncesinden duymuşçasına bu sefere iştirak ettiler.

06 Mart 2021 Cumartesi
MURAD PAŞA CAMİİ HAZİRESİ VE İBRAHİM EFENDİ 

Sur İçi İstanbulunun en merkezi yerlerinden biride Aksaray semtidir. Aksaray'da da en dikkat çeken tarihi yapıların başında Murad Paşa Camii gelir. Bu yazıda camii ve onun zengin haziresinden bahsedeceğim. 

29 Ocak 2021 Cuma
KOĞACIZÂDE MEHMED EFENDİ VE EKMEL TEKKESİ

Sur İçi kendini her geçen gün daha zahir eden bir belde. Sokaklarını adımladığınızda farklı bölgelerden veliler ve alimlerin gönül çerağlarının uyandığı ve uyandırdığını müşahede ediyorsunuz.

22 Aralık 2020 Salı
ŞEYH İSMAİL AŞKÎ EL-CERRÂHÎ HAZRETLERİ

Fatih - Karagümrük semti kadim medeniyetimizin ve irfan ehli'nin nadide, gözde mekanlarından biridir. Bu köşede bir çok kez farklı tarikatların tekkelerini yazmıştık. Fatih denince akla ilk gelen yol Halvetiyye'nin kolu olan Cerrahiyye şubesidir.

19 Aralık 2020 Cumartesi
AYŞE HÂTUN TEKKESİ VE HAZÎRESİ

Kadiri tarikatının Resmiyye kolunun İstanbul'da özelinde önemi pek mühimdir. İstanbul'un bir çok ilçesinde bu kola ait tekke,zaviye bulunmaktadır. Yine bu köşemizde Kabakulak Asitanesini yazmıştık. Ele alacağımız Resmiyye tekkelerinin ikincisi Fâtih ilçesi, Sarmaşık semtinde, Neslişâh Mahallesi’’nde, Neyzenler Sokağı’nda olup, ‘Şeyh Seyyid Resmî Tekkesi’, ‘Şeyh Saîd Efendi Tekkesi’, ‘Cuma Tekkesi’ diye de adlandırılan Ayşe Hâtun Tekkesi’dir.

15 Aralık 2020 Salı
ŞEYH AHMED İZZET – LOKMACI DEDE

Fatih - Çarşamba semti kadim medeniyetimizin nadide mekanlarından biridir. O mekanlarda gezinirken ilginç zatlarla tevafuk etmeniz an meselesi olur. Bir çok Padişah...

08 Aralık 2020 Salı
LALELİ BABA HAZRETLERİ

Sur İçi’nin sırlı, manevi alanını keşfe çıktığınızda Hakk Velîlerinin uhrevi havası sizi zuhuratlarla dolu bir yolculuğa davet eder. Kendi döneminde nam salmış, Vefa ehlî’nin güzel örneklerinden Laleli Baba hazretleri sizi gönül sofrasına davet eder...