Ali Değermenci

alidegermenci@istiklal.com.tr
07 Ekim 2020 Çarşamba
ABDULAZİZ BAYINDIR’IN “KURAN’DA DİNDARLIK” YAZISINDA KURAN’A TERS DÜŞEN BOZUK GÖRÜŞLER – 5

Bu yazımızda Bayındır’ın Kuran’a ve İslam’a ters düşen görüşleri çerçevesinde, Hz. İbrahim’i (a.s.), içinde bulunduğu putperest toplumun tesiriyle, yıldızın, ayın ve güneşin birer ilah olduğunu sanmakla itham etmesi ve onun, bu düşünceden daha sonraki gözlemleriyle vazgeçtiğini söylemesi konusu üzerinde duracağız...

30 Eylül 2020 Çarşamba
ABDULAZİZ BAYINDIR’IN “KURAN’DA DİNDARLIK” YAZISINDA KUR'AN’A TERS DÜŞEN BOZUK GÖRÜŞLER – 4

Abdulaziz Bayındır “Kuran’da Dindarlık” adlı yazısında önceki yazılarımızda gündem ettiğimiz “din”, “iman”, “veli” gibi bazı kavramların yanı sıra, ayetlere de bozuk, yanlış ve noksan manalar vermektedir.

26 Eylül 2020 Cumartesi
ABDULAZİZ BAYINDIR’IN “KURAN’DA DİNDARLIK” YAZISINDA  KURAN’A TERS DÜŞEN BOZUK GÖRÜŞLER – 3

“Kuran’da Dindarlık” yazısında saptırılan kavramlardan biri de “veli” kavramıdır. Bayındır, En’am Suresinin 14. Ayetini mesnet tutarak veli kavramını “Allah’a eş koşulan bir şirk unsuru” olarak anlatmaktadır.

23 Eylül 2020 Çarşamba
ABDULAZİZ BAYINDIR’IN “KUR'AN’DAKİ DİNDARLIK” YAZISINDA KU'RAN’A TERS DÜŞEN BOZUK GÖRÜŞLER – 2

Bayındır, “Kuran’daki Dindarlık” adlı yazısında birçok İslamî / Kuranî kavrama eksik ya da yanlış mana vermektedir. Bu yazımızdan itibaren söz konusu bu kavramların manalarının nasıl daraltıldığını yahut saptırıldığını izaha çalışacağız.

19 Eylül 2020 Cumartesi
ABDULAZİZ BAYINDIR’IN “KURAN DİNDARLIĞI” YAZISINDA KURAN’A TERS DÜŞEN BOZUK GÖRÜŞLER - 1 / “GENEL DEĞERLENDİRME”

“Abdulaziz Bayındır’ın İstikametindeki Savrulma” başlıklı yazılarımızdan sonra şimdi de adı geçen bu şahsın “Kuran Dindarlığı” adlı makalesini tahlil edip, bu makalede Kuran’la nasıl ters düştüğünü ve böylece istikametten nasıl saptığını ortaya koymaya çalışacağız.

12 Eylül 2020 Cumartesi
ABDULAZİZ BAYINDIR’IN İSTİKAMETİNDEKİ SAVRULMA – III “ - KURAN’DA GELECEKTEN HABER VERİLMİYOR” İDDİASI (2)

Kuran-ı Kerim’e baktığımız zaman ölüm ve ahiretle ilgili binlerce ayet olduğunu görürüz. Peki bu ayetler gelecekten bahseden ayetler değil midir? Bu ayetleri görememek kadar büyük körlük olabilir mi?

10 Eylül 2020 Perşembe
ABDULAZİZ BAYINDIR’IN İSTİKAMETİNDEKİ SAVRULMA – III

Bayındır, “Allah olmayanı / geleceği bilmez” iddiasının bir devamı mahiyetinde “Kuran’da ‘olacak’ kelimesi yoktur, yani Kuran gelecekle ilgili haber vermiyor” da demektedir.

04 Eylül 2020 Cuma
ABDULAZİZ BAYINDIR’IN İSTİKAMETİNDEKİ SAVRULMA – II

Bir evvelki yazımızda Abdulaziz Bayındır’ın “Kuran Dindarlığı” adlı yazısının tenkit ve tahlilini yapacağımızı belirtmiş, buna hazırlık olarak da onun görüşlerini ve istikamet çizgisini genel bir değerlendirmeyle ortaya koymaya çalışmıştık...

27 Ağustos 2020 Perşembe
ABDULAZİZ BAYINDIR’IN İSTİKAMETİNDEKİ SAVRULMA

Bu yazımızda “Kuran İslam’ı” söylemiyle ayetlerin manasını bozup saptırmak (tahrifat) hususunda öne çıkan şahıslardan biri olan Abdulaziz Bayındır’ın istikametindeki zikzakları ve savrulmayı anlatmaya çalışacağız.

21 Ağustos 2020 Cuma
KURAN VE AKAİD AÇISINDAN DİNLERARASI DİYALOG -II

Bugün dinlerarası diyalog adına ortaya çıkıp konuşan bazı sapkın ilahiyatçılar, ehl-i kitabın hepsinin kâfir ve müşrik olmadığını söylüyorlar. İddialarına da saptırdıkları ayetleri delil gösteriyorlar. (Mesela Âl-i İmran 113 ve 199 gibi…)