Ali Değermenci

alidegermenci@istiklal.com.tr
28 Kasım 2020 Cumartesi
ABDULAZİZ BAYINDIR’IN “KURAN’DA DİNDARLIK” YAZISINDA KURAN’A TERS DÜŞEN BOZUK GÖRÜŞLER – 15

Sünnetin dindeki yerine ayetlerden gösterdiğimiz delillerden sonra bu yazımızda da konunun hadislerden delilleri üzerinde duracağız. Allah’ın binası olan İslam, vahiy kaynaklı olup iki büyük gerçek üzerine tesis ve ikame olunmuştur. Bunlar Kuran-ı Kerim ve Hz. Peygamberin (s.a.v.) varlığıdır.

23 Kasım 2020 Pazartesi
ABDULAZİZ BAYINDIR’IN “KURAN’DA DİNDARLIK” YAZISINDA KURAN’A TERS DÜŞEN BOZUK GÖRÜŞLER – 14

Bu yazımızda bir evvelki yazımızın devamı olarak, Sünnet ve hadislerin İslamî hükümlerin Kuran’dan sonraki ikinci kaynağı olduğuna dair delillerden bazılarını anlatacağız.

19 Kasım 2020 Perşembe
ABDULAZİZ BAYINDIR’IN “KURAN’DA DİNDARLIK” YAZISINDA KURAN’A TERS DÜŞEN BOZUK GÖRÜŞLER – 13

Okuyucularımızın takip ettiği üzere, bir evvelki yazımızda Bayındır’ın “Sünnet kavramının tahrif edildiği, Hz. Peygamberin Sünnet’i diye bir şeyin olmadığı, bunun dine sonradan eklendiği” şeklindeki iddialarını cevaplandırmıştık...

11 Kasım 2020 Çarşamba
ABDULAZİZ BAYINDIR’IN “KURAN’DA DİNDARLIK” YAZISINDA KURAN’A TERS DÜŞEN BOZUK GÖRÜŞLER – 12

Bir evvelki yazımızda Bayındır’ın “Kuran’ın tahrif edildiği” ve “hadislerin yazımının Yahudi projesi olduğu” iddialarını ele alıp cevaplandırmıştık. Bu yazımızda da onun “Müslümanların Sünnet kavramını tahrif ettiği” ve “Hz. Peygamberin Sünneti diye bir şeyin olmadığı” iddialarını ve bu iddialardaki tahrifat ve saptırmaları gündem edeceğiz.

05 Kasım 2020 Perşembe
ABDULAZİZ BAYINDIR’IN “KURAN’DA DİNDARLIK” YAZISINDA KURAN’A TERS DÜŞEN BOZUK GÖRÜŞLER – 11

Okuyucularımızın malumu olduğu üzere bu seride şimdiye kadar A. Bayındır’ın Kuran’a ve akaide ters düşen birçok yanlışını / tahrifatını ele alıp cevaplandırmış bulunuyoruz.

29 Ekim 2020 Perşembe
ABDULAZİZ BAYINDIR’IN “KURAN’DA DİNDARLIK” YAZISINDA KURAN’A TERS DÜŞEN BOZUK GÖRÜŞLER – 10

Bir evvelki yazımızda “Resûle itaat edilir, Nebiye itaat gerekmez. Nebinin Kuran’a ters düşen görüşlerine karşı çıkılabilir” iddiasını seslendiren Bayındır’a gerekli cevapları vermiştik. Bu yazımızda “Nebiye itaat gerekmez” iddiasının altında yatan sebepleri ve buna bağlı olarak varılmak istenen hedefi gündem edeceğiz.

25 Ekim 2020 Pazar
ABDULAZİZ BAYINDIR’IN “KURAN’DA DİNDARLIK” YAZISINDA KURAN’A TERS DÜŞEN BOZUK GÖRÜŞLER – 9

“Hz. Peygamberin (s.a.v.) Resul Olarak Söylediği Sözlere İtaat Edilir, Nebi Olarak Söylediklerine ise İtaat Gerekmez, Kuran’a Ters Düşen Görüşlerine Karşı Çıkılabilir” İddiası...

21 Ekim 2020 Çarşamba
ABDULAZİZ BAYINDIR’IN “KURAN’DA DİNDARLIK” YAZISINDA KURAN’A TERS DÜŞEN BOZUK GÖRÜŞLER – 8

“Kâfir Önce İnanır Sonra Kâfir Olur” ve “Kâfirler İmanlarını Gizlerler” Şeklindeki İddiaları: Bu yazımızda Bayındır’ın kâfirlerin imanla münasebetini konu alan bazı yanlış iddialarını ele alacağız.

15 Ekim 2020 Perşembe
ABDULAZİZ BAYINDIR’IN “KURAN’DA DİNDARLIK” YAZISINDA  KURAN’A TERS DÜŞEN BOZUK GÖRÜŞLER – 7

Bayındır’ın Kuranda Dindarlık adlı yazısında Kuran’a ve İslam’a ters düşen yanlışlar çerçevesinde, bu yazımızda onun Kuran’daki “Oku” emri, Hz. Âdem’e isimlerin öğretilmesi ve din - bilim münasebeti konusundaki yanlışlarını ele alacağız. 

10 Ekim 2020 Cumartesi
ABDULAZİZ BAYINDIR’IN “KURAN’DA DİNDARLIK” YAZISINDA  KURAN’A TERS DÜŞEN BOZUK GÖRÜŞLER – 6

Bu yazımızda bir evvelki yazımızla da irtibatlı olarak, Bayındır’ın, Kuran’da Dindarlık yazısında meselelere yaklaşımındaki bazı usul ve metod yanlışlarını konu edineceğiz.