Ali Değermenci

alidegermenci@istiklal.com.tr
09 Mart 2021 Salı
KURAN İLİM VE HİKMET HAZİNESİDİR - 4

“Semayı O yükseltti, mizanı (denge ve ölçüyü) O koydu ki dengeden sapmayasınız; ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız.” (Rahman: 7 – 9.) Kuran’ın ilim ve hikmet hazinesi olduğuna dair delil ve misallerden bahsetmeye devam ediyoruz.

02 Mart 2021 Salı
KURAN, İLİM VE HİKMET HAZİNESİDİR - 3

“Şayet yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de arkasından yedi deniz katılarak (mürekkep olsa) yine Allah'ın sözleri (yazmakla) tükenmez. Şüphe yok ki Allah mutlak galip ve hikmet sahibidir.” (Lokman: 27)

23 Şubat 2021 Salı
KURAN, İLİM VE HİKMET HAZİNESİDİR - 2

İlim denince önce Kuran’daki ayetlerin birbirleriyle olan bütünlüğüne ve Kuran’da hiçbir çelişkinin bulunmadığına dikkat çekmek gerekir. Şu ayet-i kerime Kuran’da çelişki olmadığını haber vermektedir...

17 Şubat 2021 Çarşamba
KURAN, İLİM VE HİKMET HAZİNESİDİR

Kuran hakkındaki ileri geri konuşmalarıyla insanların imanlarına şüphe bulaştırmaya çalışan M. Öztürk’ün bu iddialarını cevaplandırmaya devam ediyoruz. Onun Kuran hakkındaki iddialarından biri de şöyledir...

14 Şubat 2021 Pazar
İBADET, HİDAYET VE RAHMET MEVSİMİ   

Bir Müslüman için, “ibadet” “hidayet” ve “rahmet” kavramları, birbiriyle bağlantılı olarak her zaman ve mekânda gündemdedir. Ama bu kavramların keyfiyetinin bir derya misali dalgalanıp coştuğu önemli zamanlar da vardır. Şüphesiz ki zamana ve mekâna bereket ve zenginlik veren, rahmeti sonsuz yüce Rabbimizdir. İşte Üç Aylar da, böyle bir mevsimdir. İçinde Regaib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin olduğu, kurtuluş fırsatları taşıyan bir mevsim…

08 Şubat 2021 Pazartesi
BÜTÜN DİNÎ HÜKÜMLER TEMELDE KURAN VE SÜNNET KAYNAKLIDIR

Kuran’da şaibe oluşturmak için ortaya asılsız iddialar atan M. Öztürk’ün o iddialarından biri de şudur: “Kur’ân öğretisi, inanç ve ahlâk konusunda idealist, ahkâm konusunda ise realist ve pragmatist bir hüviyete sahiptir. Dinî hükümler, en temel iki kaynağında bile pür ilahî orijinli değildir.”

02 Şubat 2021 Salı
KURAN’IN YAZILI METİN VE KİTAP OLUŞUNA NİÇİN KARŞI ÇIKIYORLAR?

Konumuza bir önceki yazımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öztürk, “Kuran yazılı değil, sözlü bir metindir” şeklindeki iddiasıyla hemen hemen aynı manaya gelecek şekilde bir de şöyle diyor...

26 Ocak 2021 Salı
KURAN HEM İLAHÎ HİTAPTIR HEM DE KELAMULLAH OLAN KİTAPTIR

Önceki iki yazımızda Kuran’a dair akaid ölçülerini beyan etmiştik. Şimdi bu ölçüler muvacehesinde M. Öztürk’ün Kuran’a imanla ilgili akaid ihlali anlamına gelen sözlerini cevaplandırmaya devam ediyoruz.

20 Ocak 2021 Çarşamba
KURAN’A İMANI ORTADAN KALDIRAN VE KÜFRÜ GEREKTİREN SÖZ VE FİİLLER

Bir önceki yazımızın devamı olarak bu yazımızda Kuran’a ters düşen, kişiyi İslam dairesi dışına çıkaran bazı meselelerden, yani akaidde Kuran’la ilgili olarak küfrü gerektiren bazı söz ve fiillerden bahsedeceğiz...

18 Ocak 2021 Pazartesi
KUR'AN'A İMAN NASIL OLMALI?

Tahrifatçılara cevap verme sadedinde, M. Öztürk’ün Kuran’la ilgili hezeyanlarını; Kuran’ın, Akaid ilminin ve akl-ı selimin rehberliğinde tahlil etmeye devam ediyoruz...