Ali Değermenci

alidegermenci@istiklal.com.tr
12 Mayıs 2021 Çarşamba
KUR’ÂN CİHANŞÜMULDÜR, ZAMAN VE MEKÂN ÜSTÜDÜR– 2

Bu yazımızda oryantalizmin İslam’ı imha projelerinden biri olup Kuran-ı Kerim’i hükümsüz bırakmaya çalışan tarihselciliğin hiçbir delile dayanmadığını ortaya koyacağız ve bu iddianın tam tersine, Kuran’ın tarihsel olmadığına dair delillerden bir kısmına işaret edeceğiz. 

04 Mayıs 2021 Salı
KUR’ÂN CİHANŞÜMULDÜR, ZAMAN VE MEKÂN ÜSTÜDÜR

Bu başlığı atmamızın ve bu meseleyi konu edinmemizin sebebi, bu yazımızda M. Öztürk başta olmak üzere, Kur’ân’ın tarihselliğini iddia eden, aklı dumura uğramış bütün tahrifatçılara cevap verecek olmamızdır.

27 Nisan 2021 Salı
KURAN İLİM VE HİKMET HAZİNESİDİR – 10

Bu seri içindeki önceki yazılarımızda Kuran’da geçen kelimelerde (“alâk” ve “devekuşu yumurtası” anlamına gelen “dehâhâ” kelimeleri gibi) gizli olan mucizelerden misaller vermiştik.

20 Nisan 2021 Salı
KURAN İLİM VE HİKMET HAZİNESİDİR – 9

“… Sizi annelerinizin karnında üç karanlık içinde türlü yaratılış safhalarından geçirerek yaratmaktadır…” (Zümer: 6.) Kuran’ın nasıl bir ilim ve hikmet hazinesi olduğunu ortaya koymak üzere bu yazımızda insanın anne karnında geçirdiği safhaları ele alacağız.

13 Nisan 2021 Salı
KURAN İLİM VE HİKMET HAZİNESİDİR – 8

“Yerin bitirdiklerinden, nefislerinden ve bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan (Allah) her türlü eksiklikten münezzehtir.”  (Yasin: 36.) İlim ve hikmet hazinesi Kuran’dan, her biri ayrı bir mucize hüviyetindeki ilmî hakikatlere örnekler vermeye devam ediyoruz.

07 Nisan 2021 Çarşamba
KURAN İLİM VE HİKMET HAZİNESİDİR -7

“Dağları görür, onların durduğunu sanırsın; hâlbuki onlar bulutlar gibi akıp giderler. Bu, her şeyi sapasağlam yapan Allah’ın sanatıdır. Şüphesiz ki O, yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır.” (Neml: 88.)

30 Mart 2021 Salı
KURAN İLİM VE HİKMET HAZİNESİDİR - 6

“Arz canlılar için mütevazı kılındı.”  (Rahman: 10.) Kuran’da “kevnî mucizelere” işaret mahiyetindeki ilim ve hikmet hazinelerinden bir kısmını daha, deryadan bir damla misali gündem etmeye devam ediyoruz.

24 Mart 2021 Çarşamba
TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ HESAPLAR, TEHLİKELER VE ÇARELERİ

Bir evvelki yazımızda Papanın Irak ziyaretini değerlendirmiş ve yazımızı Türkiye’nin siyasi, askerî ve kültürel olarak kuşatıldığını söyleyerek bitirmiştik. Bu yazıda bu konuyu ele alacağız.

18 Mart 2021 Perşembe
Papanın Irak Ziyareti Yahut İSLAM’A AÇILAN SAVAŞ

Tahrifatçı M. Öztürk’e reddiye çerçevesinde devam etmekte olan “Kuran İlim ve Hikmet Hazinesidir” başlıklı seri yazılarımıza, geçtiğimiz günlerde Papanın Irak’a yaptığı ziyaretin tahlilini önemli gördüğümüz için kısa bir ara veriyoruz. Söz konusu ziyareti değerlendirdikten sonra serimize kaldığımız yerden yine devam edeceğiz.

13 Mart 2021 Cumartesi
KURAN İLİM VE HİKMET HAZİNESİDİR - 5

“Kitap”, “Mizan” Ve “Demir”İn İnzal Edildiğine (İndirildiğine) Dair Ayet-i Kerime Mizan kelimesinin geçtiği bir başka ayet de Hadid Suresinin 25. ayetidir. Ayet mealen şöyledir...