672 Defa Okundu

Kur’an-ı Hakim’de beyan edilen Zü’l Karneyn kıssası üzerinde tefekkürümüzü bu dördüncü yazımızda da yoğunlaştırıyoruz. Bu yazıda kıssada geçen Ye’cüc ve Me’cüc hakkında sözler sarfedeceğiz. Esasında tefekkür geliştireceğiz. Sen de Ey Müslüman Genç! Müslüman olmanın gereğini yap, düşünce geliştir, aklını kullan ve konuşmalarını akl-ı selim ile gerçekleştir. Sen de Zü’l Karneyn üzerinde fikrini yoğunlaştır. Sen Zü’l Karneyn hakkında bilgilendikten sonra konuş, haykır ve açıkla ve O’nun talebesi ve askeri olmaya bak.

Bu hususta ilk eylemin Kur’an-ı Hakim, hikmetli kitabımız ile buluşman olacaktır. Kur’an-ı Hakim seni bekliyor. Aç, oku, tefekkür et, öğren, idrak et ve hakikatleri aklınla kavra, doğruluk ve iyilik yolunda yürü, ibadet ve taat üzere yaşa.

Sevgili Peygamber Efendimiz (asm) en büyük önder ve en doğru rehberdir. O’nun gösterdiği istikamette yürüyen huzura ve selamete kavuşur. O (asm) ahlak ve edep timsalidir. O (asm) cesaret ve metanet timsalidir.

Müslüman Kardeşim işte ikinci eylemin de budur. Sevgili Peygamberimizi (asm) örnek alarak kendine rehber edinmendir.

Kur’an-ı Kerim’de Zü’l Karneyn hakkında verilen bilgileri üç yazımda da belirttim. Şimdi şu soru akla gelebilir. Sevgili Peygamberimizin (asm) Zü’l Karneyn hakkında verdiği bilgiler ya da bu hususta herhangi bir Hadis-i Şerif var mıdır? Açık ve kesin olarak belirtelim ki Sevgili Peygamber Efendimiz’in (asm) “Zü’l Karneyn’in şahsına ve kim olduğuna dair hiçbir Hadis-i Şerif’i yoktur ve bu hususta herhangi bir bilgi vermemiştir. Ancak Zülkarneyn’in yaptırdığı sed ve Yec’üc ve Mec’üc hakkında Hadis-i Şerifler mevcuttur.

İşte Yec’üc ve Mec’üc hakkındaki bir Hadis-i Şerif: Sevgili Peygamberimizin Hanımı Zeynep binti Cahş Annemizin (r.ah) rivâyetine göre, Peygamberimiz (asm), bir gün endişeyle uyanır, yüzü kıpkırmızıdır, kelimeyi tevhid getirir ve “yaklaşan kötülükten dolayı vah Arapların başına, bugün Ye’cüc ve Me’cüc'un seddi biraz açıldı‟ demektedir. Bunun üzerine Zeynep (r.ah.) validemiz, „Ya Resulallah, içimizde bu kadar salih kimse varken, helak olur muyuz?‟ diye sorar. Peygamberimiz (asm), “Kötülükler çoğalırsa evet” diye cevap verir.

Sevgili Peygamber Efendimiz (asm) başka bir Hadis-i Şerif’te şöyle buyurmaktadır: Sahabe, kendi aralarında kıyâmet alâmetlerini konuşmaktadırlar. Peygamberimiz (asm) yanlarına gelir, ne konuştuklarını sorar; konuyu öğrenince onlara, “âhir zamanda kıyâmet saatinden önceki bir zamanda bir alâmet olarak Ye’cüc ve Me’cüc'un ortaya çıkacağını” söyler.

Hadis-i Şeriflerde Yec’üc ve Mec’üc hakkında bazı başka rivayetler de vardır. Ancak bizim için bu yazıda mühim olan husus, Ye’cüc ve Me’cüc denilen toplumların Dünya’yı ele geçirecek, insanlara zulmedecek ve Milletlerin kaynaklarını kurutacak olmasıdır.

İşte  bu durum itibariyle Siyonizm ve Kapitalizm akla gelmektedir. Siyonizm ve Kapitalizm, Ye’cüc ve Me’cüc’tür diye bir tanımlamada bulunursak, inşallah doğru olur. Yanılıyorsak, Yüce Rabbim affetsin.

Evet bu konu mühim: “Ye’cüc ve Me’cüc”, yani “Siyonistler ve Kapitalistler.”

Bu ikisi aynıdır. Daha doğrusu şöyle açıklayayım. “Ye’cüc, Siyonizm, Me’cüc Kapitalizm ve Dünya’ya zulmeden iki’li.” Bu iki’liyi yok etmek Zü’l Karneyn’in en büyük görevidir. Zü’l Karneyn bu ikisini yok ettikten sonra tüm Dünya’da gerçek ve doğru hüküm ve güzel ve adil yönetim günleri başlayacaktır. Zaten o da bu husustaki son yazımın (beşinci yazımın) konusudur.

Birçok İslamî kaynakta “Ye’cüc ve Me’cüc için Moğollardır ya da buna benzer saldırgan, merhametsiz, acımasız insanlardır” denilmektedir. Esasında Ye’cüc ve Me’cüc’ün herhangi bir kavim ismi olmasından çok sıfat olması daha muhtemeldir. Çünkü iki kavim midir ki, “Ye’cüc ve Me’cüc” deniliyor. Moğollar tek kavim olduğuna göre Ye’cüc ve Me’cüc, Moğolları temsil edemez.

Benim şahsi görüşüme göre Ye’cüc ve Me’cüc, Siyonizm ve Kapitalizmdir ki, Şeytan’ın iki başıdır. İşte o iki başı Zü’l Karneyn kesip de atacaktır.

Siyonizm, ırkçılıktır ve kendini üstün görerek insanlara zulmetmektir. Siyonizm, Yahudilerin paralarına güvenerek insanları sömürmesi ve Dünya’da zulümle saltanat sürmesidir.  Kapitalizm de bu Siyonizm’in ekonomik cihetidir. Ye’cüc siyasi cihettir ki, bu Siyonizm’dir. Me’cüc ise ekonomik cihettir ki, bu da Kapitalizmdir. Şeytan’ın iki başıdır bunlar. Dünya’yı ele geçirmişlerdir.

Ne Türkler, ne Araplar, ne Acemler ve ne de başka Milletler Siyonizm (ırkçılık, kendini üstün görme anlayışı) ve Kapitalizm (parasalcı ekonomi, faiz, döviz, borsa ve benzeri sömürü araçları) illetinden kendilerini koruyamamışlardır. Dünya adeta bu iki illetin sömürüsü altında inim inim inlemektedir. Dünya’daki insanların toplamının %90’ı Siyonizm ve Kapitalizm mağdurudur. Mağdurdan öte mazlumdur.

Kur’an-ı Kerim’de Kehf Suresi’nde şu ayet-i kerime bu hususta tefekkür gerektirir: “Dediler ki: Ey Zülkarneyn! Ye'cüc ve Me'cüc arzda (Dünya’da) bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onlar arasına bir set yapman şartıyla sana vergi versek olur mu?‟ (Kehf Suresi, 94)

Dikkat edileceği üzere Ye’cüc ve Me’cüc yalnız bir bölgede değil, “tüm Dünya’da azgınlık ve bozgunluk yapıyor” şeklinde bir ifade var. Öyleyse Ye’cüc ve Me’cüc bir kavim değil, bir sistemdir, sıfattır ve etkisi de Dünya’nın yalnız bir bölgesinde değil, her yerde geçerlidir. Her yerde geçerli olan ve insanlara zulmeden sistem ırkçılık (Siyonizm) ve parasalcılık (Kapitalizm)dir.

Siyonizm denildiğinde sömürgeci ve zulmedici ırklar akla gelmelidir ki, onlar Yahudiler’dir, İngilizler’dir ya da başka benzeri ırklardır ve hepsinin ortak ismi Siyonizm’dir. Kapitalizm denildiğinde yine Yahudiler ve İngilizler akla gelir. Ye’cüc ve Me’cüc, “Yahudiler ve İngilizler” olabilir mi? Oldukça mümkün ve akla ve mantığa yakındır. 

Zü’l Karneyn kendisinden yardım isteyenlerden hiçbir ücret istemiyor ve onlara şöyle sesleniyor. “O da, Rabbimin bana verdiği imkân ve iktidar (sizin vereceğinizden) daha hayırlıdır. Bana (iş) gücünüzle yardım edin de sizinle onlar arasına çok sağlam bir set yapayım.” (Kehf Suresi, 95)

Burada kasıt şudur. Benimle birlikte zulme ve azgınlığa karşı mücadele edin. Bu ikisi arasına yani zulüm ve azgınlık arasına (konuyu genişletirsek, Siyonizm ve Kapitalizm arasına) set çekeyim ve sizi onlardan kurtarayım. Zaten şu anda da Dünya’nın kurtuluşu ve tüm insanların huzur ve refaha kavuşması Siyonizm ve Kapitalizm’i birbirinden ayırmakla mümkündür. Siyonizm ve Kapitalizm’i birbirinden ayırmak, faizciliği, dövizciliği ve borsayı ortadan kaldırmakla olur. Daha doğrusu “paradan para kazanmak” diye tabir edilen “fakiri daha fakir, zengini daha zengin eden” tüm ekonomik araçlar ortadan kaldırılırsa, Siyonistler ile Kapitalistler ortadan kaldırılmış olur.

Dünya’nın en zor işi budur. Bunu normal bir insan başaramaz. Çünkü Siyonizm ve Kapitalizm bir ahtapotun kanlı kolları gibi, bir timsahın azgın dişleri gibi (timsahın üst çenesi Siyonizm, alt çenesi Kapitalizm) insanları sömürmekte ve yiyip bitirmektedir. Dünya’daki bir avuç Yahudi ya da İngiliz, bunların adı Rothschild’tir, Rockefeller’dir, farketmez, hiç farketmez, bunlar tüm Dünya’yı sömürmektedir. Bunlar o kadar kuvvetlidir ki, bunların kurdukları Siyonist ve Kapitalist düzen Dünya’yı zalimane ele geçirmiştir ki, bunların hakkından ancak Zü’l Karneyn gibi özel görevlendirilmiş ve Allah tarafından kuvvet, kudret, hikmet ve olağanüstü güçlerle donatılmış bir Zat gelir. O Zat Ahir Zaman’da gelecektir ve yakın zamanda gelecektir. Belki de gelmiştir.

Yazımın son kısmında “Demir’den ve Bakır’dan” bahsedeceğim. Kehf Suresi 96. Ayette geçmektedir. Ye’cüc ve Me’cüc’ü, Siyonizm ve Kapitalizm’i altetmek için çözümü Zü’l Karneyn’in Demir ve Bakır’dır. Bu da önemli bir temsildir.

Yorumlar