Zorla okula...

Zorla okula...

Büyük infiale sebebiyet veren aslında Türkiye'yi toptan ayağa kaldırması gereken bir zalim devlet örneği hadise var...

Mesele çok ciddî, çok önemli lâkin lâikçi zihniyet duyurmak istemiyor, bizimkiler ise vehameti göremiyor, olan evlatları zorla ellerinden alınan boynu bükük âileye ve zavallı çocuklara oluyor...

Haber şu şekilde verilmiş bir haber sitesinde:

“Hatay'ın Erzin ilçesinde Ali ve Sümeyra Algül çiftinin 'puta tapmak' ve 'küfür' olduğu iddiasıyla okula göndermediği 4 çocuğu ile yaşı küçük olan 1 çocuğu, 'bakım ve ihtiyaçları karşılanmadığı' gerekçesiyle âileden alınıp, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne yerleştirildi.”

YUH dedim haberi duyduğumda... Burası dominant unsuru Müslüman olan Türkiye ve bu kahrolası zalimlik, hukuksuzluk da Müslüman Ak Parti iktidarında yapılıyor!..

Çocuklardan Zehra (14), Zeynep (13), İzzet (11), Rukiye (7) ve Rabia (5) kardeşler hakkında 30 Ocak'ta bakım tedbiri kararı alındı.

5 aylık Şeyma'nın ise, anneden ayrılmasının çocuğun yararına olmayacağı gerekçesiyle kalmasına karar verilmiş...

Dört yavrucak anne ve babaları hayatta olmasına rağmen yetim ve öksüz bırakılıyor, Şeyma ise çok küçük olduğu için âilede kalıyor ve yalnızca onun âileden ayrılığı “çocuğun yararına” değilmiş...

Bu kafanız da uğruna evlâtları ana babasından aldığınız eğitiminiz de batsın... Seçimler yenilense ne olur? Böylesi zalimlikler sizi ebediyyen siler, iktidarınız biter, gidersiniz haberiniz olsun...

* * *

Türkiye’nin eğitimdeki hali malûm.. Son derece zeki çocuklar bu sözde eğitimden sonra adeta birer geri zekalı haline geliyor. Çağdaş dünya okullarında verilen kaliteli üstün eğitim bizde verilmiyor.. bilakis okumaktan, çalışmak ve üretmekten nefret eden zombiler ürettik...

Bakınız aşk cinayetleri ilköğretim seviyesine inmiş... Her türlü kötü alışkanlık var, çocuklarımız âilelerine hayırsız ve hemen hepsi mutsuz!. Kendileriyle ve arkadaşlarıyla silahlı, bıçaklı kavgalara giriyor, bir birlerini öldürmeye varan hadiselere karışıyorlar...

Bu rezil neticeyi istemeyen bir ana baba, çocuklarını KÖTÜLÜK EĞİTİMİNE teslim etmiyor ve sırf bu yüzden evlâtlarından oluyorlar!..

Yere batsın sizin bu (merhametsizliğinizin de müsebbibi olan) gaddar ve ahlâksız eğitiminiz.

Ebeveynlerinden gûya “eğitim vermek üzere” ayırdığınız çocuklara; çalışkanlık, beceriklilik, iş bitirme, üretken girişimcilik, lüks değil kanaatli bir hayat tarzı, arkadaşlarını sevmek, her işte hayrı gözetmek, fevkalâde merhametli ve mürüvvet sahipi gençler olmak gibi güzel ve hem kendileri hem ülkeleri için hayırlı hasletler mi, yoksa kötü kişilik unsurları mı kazandırmaktasınız?

Elbette ikincisi.. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Sizin bozuk ve Moiz Kohen Kemalizmi boyalı kötü eğitim sisteminizin netayici ortada.. Putlu eğitime bu yüzden cephe almış o ana bana, yalan mı?

Süslü laflar, “eğitim” lakırdıları ve sair boş vaadlerle kimseyi inandıramaz, bu sakat zihniyetle insan yetiştirdiğinize bizi ikna edemezsiniz. Allah hidayet ve merhamet versin size...

Ve yazıklar olsun... yazıklar olsun.. Ülkem ve geleceği adına yavrularını elinden aldığınız zavallı ana baba adına cidden kahroluyor ve böyle hadiselere bakarak müthiş utanıyorum.. 

Yorumlar