920 Defa Okundu

Sayın hocam! Öğretmenleri mutlu etmeden, öğrenciler mutlu olmaz demiştim. Bu amaca yönelik olarak ikinci bir önerim var. Öğretmenler arasında bir eşitsizliğe son verilmesi gerekir. Ücretli öğretmen ile kadrolu öğretmen arasında yaşanan maaş farkı eşitsizliğine son verilmesi, ücretli olarak öğretmenlik yapan, öğretmenleri çok mutlu edecektir. Eşit işe eşit ücret alınması gerekirken, aynı dersi anlatan iki hoca biri (ücretli öğretmen) diğerinin (kadrolu öğretmen) yaklaşık üç de biri kadar ücret alıyor. İşte bu bütün öğretmenler arasında bilinen bir eşitsizliktir.

***

Eşitsizliğin ortadan kaldırılmasına kadrolu öğretmenler asla itiraz etmeyeceklerdir. Ayrıca, ücretli öğretmelik yapan kişilerin kalitesi de artacaktır. Çünkü yüksek ücret alma durumunda daha fazla kaliteli öğretmen başvuru yapacaktır. Artık ücretli öğretmenlik, sürekli çalışmak isteyen hanım öğretmenler için iyi bir meşguliyet yolu olmaktadır.

***

Ücretli öğretmenler belirli süre sonunda, ücretli öğretmenlik yaptığı okulun kadrosuna geçebilmelidirler. Bu durum, özellikle denenmiş güvenilir öğretmenleri, milli eğitim kadrosuna kazandırmış olacaktır. Veyahutta ücretli öğretmenlik yapmış kişilere, öğretmenlik giriş sınavlarında, ek puan verilsin. Örneğin her yıl için bir puan eklenirse, insanlar önce ücretli öğretmenlik yaparak, puan biriktirmenin yolunu ararlar. Bu da daha kaliteli öğretmenlerin milli eğitime kazandırılmasının yolunu açar.

***

Ücretli öğretmenlerinde, işe  başlatılmasında seçici bir kriter olmalıdır. Vatandaşın zihnindeki ücretli öğretmenlik, okul müdürlerinin veya ilçe yönetiminin tanıdık öğretmenlerine iş imkanı sağlama kapısı şüphesi engellenmelidir. Torpilin varsa ücretli öğretmen olunur şüphesi öğretmene olan güvenin sarsar.  Eğer bir sistem ortaya konulmaz ise dışarıdan böyle algılanır. Ücretli öğretmenlik içinde başvuru sistem üzerinden olmalı ve sistem üzerinde atama yapılmalıdır. Öğretmenlik sınavında, puan alma sırasına göre başvuranlar arasında, çağrılma sırası yapılmalıdır.

***

Ücretli öğretmenler için yıl sonunda, öğrenciler ve veliler arasında anket yapılarak, ücretli öğretmenin performansı değerlendirilmelidir. Performansı iyi olursa, bir sonra ki seneye çağırılsın. Ama performansı kötü olan, bir daha çağrılamasın. Kadrolu öğretmen ile ücretli öğretmenin maaş farkı olmasın ama performans değerlendirmesi olması bakımından değerlendirme farkı olsun. Ücretli öğretmen bütün deneylerden geçince, örneğin beş veya on yıl sonunda, artık ücretli öğretmenlikten kadrolu öğretmenliğe geçsin. Kadrolu öğretmen, rüştünü ispatlamış öğretmen olduğu için performans değerlendirmesine tabii olmasın.

***

Hatta bence bütün öğretmenler önce ücretli öğretmenlikle, öğretmenliğe başlasın. Her ücretli öğretmenlik yaptığı yıl için puan alsın. Daha sonraki yıllarda öğretmenlik kadrosuna geçmesi kolay olsun.Taşeron şirketlerde işçi olarak devlete hizmet vermiş olanlar, kadroya geçebiliyorsa, ücretli öğrenmenler de belirli bir yıl hizmet verdikten sonra kadroya geçebilmelidirler.

***

Ücretli öğretmenlerin öncelikle maaş eşitsizliğinin giderilmesi ve kadroya geçmesi, özel sektörde ezilen öğretmenlerden sonraki ikinci önemli konu olduğu için ikinci öneri yazı olarak yazdım. Mutlu öğretmenler mutlu çocuklar yetiştirir. Kendi derdine düşen öğretmen çocuk yetiştiremez.

Yorumlar