1172 Defa Okundu

Milli eğitim bakanı Ziya Selçuk hocamızı hakikaten çok sevdim. Özellikle emrinde çalışan öğretmenlerine ve eğitimin varlık amacı olan öğrencilere değer veren düşünceleri beni hayran bıraktı. İstişareye önem veren, ortak akılın değerini bilen bir eğitimci olması ve mütevazi kişiliği şahsına olan güvenimi artırdı. O nedenle kendisine hocam diye hitap etmeyi tercih ediyorum. Hem hocalık bütün makamların üstünde bir makamdır. 

***

Sayın hocam! Malumunuz olduğu üzere, Türkiye’de özel sektörde çalışan öğretmenlerin büyük bir kısmı, Milli Eğitim Bakanlığında bağlı olarak çalışan öğretmenlere göre de daha düşük ücret almaktadır. En az kamuda çalışan öğretmenlerimiz kadar emek sarf eden, özveride bulunan öğretmenlere, kamuya göre düşük ücret verilmesinin tek sebebi, ihtiyaç olan öğretmenden daha fazla öğretmenin var olmasıdır. Liberal ekonomilerde, serbest piyasa koşullarında ücret belirlenir. Ancak devlet, kamu yararı gördüğü durumlarda, pozitif ayrımcılık yaparak güçsüz olan tarafı güçlendirecek şekilde piyasaya müdahale edebilir. Bence özel sektörde çalışan öğretmenler için devlet pozitif ayrımcılık yaparak müdahale etmelidir.

***

Sayın hocam! Devlet güçsüz olan işçiler için asgari ücret belirlemektedir. Piyasada daha düşük ücrete çalışabilecek kişiler bulunsa bile, patronlar asgari ücretin altına inememektedir. İşte bunun gibi vasıfsız işçiler için belirlenen asgari ücret haricinde, öğretmenler için asgari ücret belirlenmelidir. Milli Eğitim Bakanlığında çalışan bir öğretmen ne kadar ücret alıyorsa; özel sektörde aynı şartları taşıyan öğretmende en az o kadar ücret almalıdır. Kamuda çalışan öğretmenlerin aldığı ücretler, özel sektörde çalışan öğretmenler için asgari ücret olarak belirlenmelidir. Örneğin kamuda, on yıllık öğretmen ne kadar alıyorsa, özelde on yıldır çalışan öğretmende o kadar almalıdır.  Deneyimli öğretmenlerimiz var diye velilerden yüksek ücret isteyen okullar, deneyimli öğretmenine de yüksek ücret vermek zorunda olmalıdır. Öğretmen asgari ücreti beklide dünyada ilk olacak ama iyi sonuçlar alınacağı muhakkaktır. Bu fikri duyan eğitim sendikaları mutlaka bunları talep edecektir.

***

Sayın hocam! Öğretmen asgari ücreti uygulaması, eğitim kalitesini mutlaka artıracaktır. Öğretmen asgari ücreti altından hiçbir öğretmen çalıştıramayacak olan, özel sektör  yöneticileri: “bu kadar para veriyoruz,  bari en kalitelisini alalım” diyeceklerdir. Öğretmenlerde kalitesini artırmak için çaba sarf edeceklerdir. Bu değişikliği yapmak için tekbir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yetecektir diye düşünüyorum. Ayrıca bütün okullardaki öğretmenler aynı ücreti alacağı için, vasıfsız işçiler için belirlenen asgari daha yüksek bir öğretmen asgari ücreti belirlenmesi, rekabet şartlarını bozmayacaktır. Ama bazı okullar asgari ücretin altında ücret vermek için hile yaparsa, bunu da şikayet hatları vasıtası ile denetleyebiliriz.

***

Sayın hocam! Eğitimdeki öğretmene verilen ücretlerin artması, velilere çok az miktarda zam olarak yansıyacaktır. Çünkü özel okullarda, toplam giderler arasında öğretmene verilen ücretler çok fazla oranda değildir. Böylece kalitesiz okullar piyasadan kalkacaktır.

 ***

Sayın hocam! Vasıfsız işçi ile öğretmen aynı asgari ücretin öngörülmesi eğitimin kalitesini her zaman düşürür. Öğretmen asgari ücreti belirleme yöntem ile öğretmenlik mesleği, hem özel sektörde, hem de kamuda kariyer meslek haline gelecektir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın sözünü, öğretmeni yaşat ki öğrenci yaşasın sözüne dönüştürmeliyiz.

***

Önerilerimi bir yazı dizi olarak yayınlamaya devam etmek istiyorum. Bakalım kaç öneri üretebileceğim? 40 öneri ürebilirsem fahri öğretmen ünvanı almak istiyorum :)))                                      

Yorumlar