5296 Defa Okundu

Zina resmi, meşru ve aleni nikah haricinde cinsler arasında nikahsız cinsel ilişkiye girmek fiilidir. Mevcut ceza kanununda suç değildir. Sadece Medeni kanunda eşler arasında boşanma nedenidir.

Mevcut ceza kanununda kumar oynamak ve para karşılığı fuhuş yapmak ta suç değildir. Ancak kumar oynatmak, aracılık etmek, mekan sağlamak… suçtur ve hapis cezası ile yaptırımı vardır. Aynı şekilde fuhuş yaptırmak, aracılık etmek, mekan sağlamak, zorlamak… suçtur ve hapis cezası ile yaptırımı vardır. Buna karşılık kabahatler kanununa göre kumar oynamanın ve sarhoşluk içerisinde toplumun huzur ve sükununu bozmak fiillerinin idari para cezası yaptırımı vardır.

Dünyada bütün dinlerde, felsefelerde, disiplin ya da doktrinlerde bireye ve topluma zararlı olması nedeniyle alkol, uyuşturucu, kumar, zina, fuhuş, her türlü sapıklık ve sapkınlık, lutilik, LGBTİ… yasaklanmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü verilerileri, uluslararası bilimsel çalışmalar ve istatistiklere göre dünyada işlenen cinayet, tecavüz, şiddet, hırsızlık, kaza ve idam vb. suç ve olguların % 70'inin nedeni alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardır.

Anayasanın 58. maddesinde Devletin alkol, uyuşturucu, kumar, suçluluk, kötü alışkanlık, cehalet ve benzeri faaliyetlerden vatandaşları ve gençliği korumak için her türlü tedbirleri alacağı,

59. maddesinde ise Devletin tüm vatandaşlarının beden ve ruh sağlığının korunması ve geliştirilmesi, sporun teşviki için tedbir alacağı,

Hükümleri açıkça belirtilmektedir.

Yani denilebilir ki alkol, uyuşturucu, kumar, zina, fuhuş, her türlü sapıklık ve sapkınlık, lutilik, LGBTİ… vb. bireyi, insanı, toplumu, toplumun temeli aileyi zehirleyen, çürüten, dinamitleyen; bireyin ve toplumun ve Milletin beden ve ruh sağlığını bozan; aynı zamanda bireyin, toplumun ve Milletin bilinçsel, zihinsel ve şuursal dengesini sarsan, gelişimini engelleyen; suça yönlendiren ve teşvik eden, afyondur ve en büyük suç faktörleridir.

Tüm bu olgular afyondur, zehirdir, çürütücüdür ve bütün kötülüklerin anasıdır. Suçların katalizörüdür.

Örneğin zina işleyen kişi, zina ettiği kişiyi çeşitli baskılar altında öldürüyor, ayrılmak istediği için öldürüyor; aldattığı eşini öldürüyor, eşi onu öldürüyor yada zina fiilini gören görgü tanığını delil yok etmek için öldürüyor... Tabidir ki bu olguların ve kötü alışkanlıkların orta ve uzun vadede bir Milletin geleceği açısından da Milli güvenlik sorunu oluşturmayacağını söylemek olanaksızdır.

Kumar, uyuşturucu, bağımlılık, sapıklık ve sapkınlık, zina, fuhuş, LGBTİ teşhirciliği bir hak ve özgürlük değildir. Hastalıktır. Ulusal mevzuatta, uluslararası mevzuatta ve evrensel hukukta insan hakları hükümleri arasında yer almamaktadır.

Milli güvenlik, kamu düzeni, genel ahlak, genel sağlık ve diğer kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla, Devletin anayasal görevinin gereği olarak, evli olunup olunmadığına bakılmaksızın, TCK'da değişikliğe gidilerek, cinsler arasında evlilik dışı gayri meşru cinsel ilişkiye girmek fiili, yani ZİNA, suç sayılmalı ve adli ve idari para cezası yaptırımına tabi tutulmalı, para cezası tutarının ödenmemesi halinde ise karşılığında hapis cezası öngörülmelidir.

Saygı ve selamlarımla...

 

 

 

Yorumlar