476 Defa Okundu

Ağustos ayı zaferler ayı.

Tarihimiz bu ayda gerçekleşen zaferlerle dolu.

Türk milletinin geleceğine yön veren birçok zafer bu ayda gerçekleşmiştir.

Alparslan, Anadolu’nun kapısını 26 Ağustos 1071’de Malazgirt Zaferi ile açmıştı.

Murat Hüdavendigar’ın şehit düştüğü, Osmanlı’ya Balkanların kapısını açan Kosova savaşı 27 Ağustos 1389’da gerçekleşti. Türk ve Müslümanların iskan edilmesi ile Balkanlar’daki demografik yapı değişti.

Fatih Sultan Mehmet, 11 Ağustos 1473 Otlukbeli Savaşı ile Osmanlı’yı doğuya doğru genişletmiş, Karadeniz’deki önemli limanları ele geçirerek Osmanlı’nın deniz hakimiyetine katkı sağlamış, Anadolu’daki beylikler arasında birliği tesis etmişti.

Bugün, üçüncü boğaz köprüsüne isminin verilmesi ile gündeme gelen Yavuz Sultan Selim, 23 Ağustos 1514’te Safevi Hükümdari Şah İsmail’i yendiği Çaldıran Zaferi ile Doğu Anadolu’daki Türk hakimiyetini perçinlemişti.

Yine Yavuz, iki yıl sonra 24 Ağustos’ta bugün yangın yerine dönen Halep’in kuzeyindeki Mercidabık’ta elde ettiği zaferle Suriye ve Filistin ve Lübnan’ı Osmanlı topraklarına katmıştı. Bugün bu topraklar üzerinde Türkiye’nin nüfuz ve etkisi varsa Yavuz Selim sayesindedir. Yavuz, 5 ay sonra da Ridaniye zaferiyle Mısır’da Memluk hakimiyetine tamamen son vermiş, Hilafeti Osmanlı’ya kazandırmıştı.

Kanuni Sultan Süleyman 29 Ağustos 1521’de Belgrat’ın fethi ile Osmanlı’nın Balkanlardaki hakimiyetini kesinleştirmişti.

“Muhteşem Süleyman”, 29 Ağustos 1526’daki Macaristan topraklarındaki Mohaç Zaferi ile Osmanlı’yı Avrupa devleti yapmıştı.

Yine Kanuni zamanında 1 Ağustos 1571’de gerçekleştirilen Kıbrıs’ın Fethi ile Osmanlı Akdeniz’deki hakimiyetini sağlamış, deniz ticaretinde inisiyatifi ele almış, Güney Anadolu, Suriye ve Kuzey Afrika’nın güvenliğini garantiye almıştı.

Sultan Üçüncü Murat’ın zamanında Tunus Beylerbeyi Ramazan Paşanın Fas’taki iktidar kavgasına müdahil olan 4 Ağustos 1578’de Portekizlilere karşı elde ettiği Vadi-isseyl Zaferi ile Osmanlı’nın Afrika’daki varlığı genişlemişti.

Osmanlı’yı doğuya, güneye ve batıya genişleten, Ortadoğu, Balkanlar, Kuzey Afrika’daki hakimiyetiyle üç kıtaya hakim devlet yapan zaferler hep Ağustos ayında gerçekleşmiş.

Elbet hikmeti vardır.

Bunun iklime bağlı sebepleri olabilir.

Nitekim olduğu Mısır’daki Ridaniye zaferinin o bölgede havaların ılık olduğu Ocak ayında gerçekleşmesi de tesadüf değildir sanırız.

Ağustos ayı Osmanlı döneminde olduğu kadar Milli Mücadelemiz açısından da büyük önem arz ediyor.

Erzurum Kongresi 5 Ağustos 1919’da yapıldı.

Gazi Mustafa Kemal’in Başkomutan olarak savaşa katıldığı, milli mücadelenin seyrini değiştiren, Yunanlıların Anadolu içlerine ilerleyişini durduran “Sakarya Destanı” 23 Ağustos 1921’de yazıldı.

Milli Mücadele’yi noktalayan Büyük Taarruz 26 Ağustos’ta başladı ve 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlandı. 

Ağustos’un Türklerin zafer ayı olduğunu bilmeyenler Sevr denen paçavrayı yine bir Ağustos gününde 10 Ağustos 1920’de dayatmaya kalkışmışlardı.

Derslerini daha almamışlar anlaşılan, hala ısıtıp ısıtıp Sevr’i önümüze koymaya devam ediyorlar.

Bu sıcak Ağustos günlerinde Kürt devleti dayatmaları yapanlara Ağustos zaferlerini hatırlatmakta fayda var.

Yorumlar