2028 Defa Okundu

Kasım 2020 de yayımlanan 7256 Sayılı yasa ile mükelleflerin Ağustos 2020 tarihine kadar olan borçları taksitlendirilmiş ancak çoğu mükellef Covid-19 salgınının etkilerinin devam etmesi nedeniyle  ilk iki taksidini süresinde yatıramamıştı.

Bunun üzerine 21 Mayıs’ta  Ak Parti adına Vedat DEMİRÖZ ilk imzalı 14 maddelik  bir kanun teklifi ile  yeni bir vergi yapılandırılması için düğmeye basıldı.

İlk aftan farklı olarak bu teklifte  mükelleflerin çoğunun beklediği düzenlemelere de yer verildi. Bu yasa  teklifi  olduğu şekilde yasalaşırsa kamuoyunda matrah artırımı olarak dile getirilen belli bir meblağ üzerinden alınacak ilave vergi ile geriye doğru vergi incelmesinin önü kapatılacak. Ayrıca devam eden davalardan vazgeçilmesi  şartıyla bazı vergilerin tahsilinden vazgeçilecek.

Yine bu af ile meslek odalarının borçları da yapılandırılacak. Ayrıca karşılıksız çek, kredi kartı , kredi borçlarını ödeyemeyenler için geriye dönük olumsuz kayıtların silinmesi de bu yasa kapsamında sağlanacak.

Yapılandırmanın konusuna Maliye, SGK , Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri, Belediyelerin alacakları girecek. Bu yasada öngörülen düzenleme ile artık araç sahipleri  yapılandırma süresince borçlarının yüzde onunu ödedikten sonra fenni muayene yaptırabilecekler.

Yeni teklifin 3. Maddesi ile kanunun yayımlandığı tarihte  ilk derece mahkemelerde devam eden ya da dava açma süresi geçmemiş vergilerin yüzde ellisinin ödenmesi şartıyla ceza ve faizler silinerek sadece ÜFE oranında bir gecikme bedeli tahsil edilerek vergilerin taksitle ödenmesinin önü açılacak.

Kanun teklifinin 4. Maddesine göre ise yine bu kanunun yayımlandığı tarihten önce başlamış olan ve devam eden vergi incelemeleri sonucuna göre çıkacak vergilerin yüzde ellisi yasa kapsamında silinecek.

Önceki yasada yer almayan matrah artırımı konusuna ise teklifin 5. Maddesinde yer verilmiş. Mükellefler 31 Ağustos tarihine kadar 2016-2020 yılları için matrah artırımında bulunur ve bu çıkan vergileri azami altı taksitte ödedikleri takdirde bu mükelleflere bu yıllar ve vergi türleri için vergi incelemesi yapılamayacak. Yasa teklifinin 7. Maddesi ile SGK borçları 8. Maddesi ile eksik işçilik prim tutarı ve idari para cezaları yasa kapsamına alınmış.

Bu yasa için son başvuru tarihi 31 Ağustos , ödemelerin ilk taksidi Maliye borçları için 30 Eylül SGK borçları için 31 Ekim olarak düzenlenmiş.  İkişer aylık dönemler halinde onsekiz taksitte ödeme yapılabilecek.

Yasanın hükümlerinden faydalanmaya devam edebilmek için kesinlikle ilk iki taksidin ödenmesi gerekiyor. Sonrasında ise bir takvim yıl içerisinde en fazla iki taksit aksatılabiliyor. Ancak ödenmeyen taksitlerin son taksit süresi geçmeden ödenmesi halinde vergi affından faydalanılmaya devam edilebilir. Bir önceki  7256 Sayılı Vergi affına  başvurup ödemeye devam edenler dilerlerse başvurarak bu kanun kapsamında ödemelerini  yapabilirler.

Mükellefler açısından çok güzel imkanlar getiren bu yasanın esnafın  yaşadığı sıkıntılı süreçleri  aşmasına bir nebze katkısı olacaktır.  Şahsım olarak vergi aflarına  çok da onay vermesem de bu istisnai  dönemde AK Partinin getirdiği bu teklifi yerinde buluyoruz. Ayrıca bu konuya ilişkin   bize iletilen bir hususu da ekleyerek sözümüzü bitirelim. Henüz Plan Bütçe Komisyonunda bulunan teklifin içeriğine bu COVİD döneminde  canla başla çalışan SGK ve vergi dairesi personelinin  özlük ve fazla mesai haklarının  bu sefer ki vergi affında  unutulmamasını diliyoruz.

Yorumlar