1048 Defa Okundu

“Kimdir vahşi?”

“Medenileşmemiş, insanlıktan nasibini almamış; ilkel, barbar yaratık”

“İyi de bu kavram eskilerde kalmadı mı?”

“Ne gezer, ulaşımda ve iletişimde devrim üzerine devrim yapan 21. Yüzyıl dünyası, maalesef düşünce ve yaşantıları ile ilkeliği, barbarlığı, caniliği, gaddarlığı, acımasızlığı kendisine hayat düsturu olarak seçen vahşilerin işgali altında. Medeniyetin her türlü imkânından yararlanan; onunla birlikte çeşitlenerek çoğalan vahşiler ki bu vahşilere biz, “modern vahşi” diyebiliriz. Bunlar; ilkellikleri ve barbarlıkları ile hayatı çekilmez hâle getiriyorlar. Genlerinde taşıdıkları kabalığı, hırçınlığı, barbarlığı, şiddet ve şiddet yanlılığını her vesile ile sergileyen bu insan kılıklı yabaniler, dünyamıza ve çevrelerine verdikleri ürküntü ve korku ile toplumları sürekli huzursuz ediyor dünyamızı yaşanılmaz hale getiriyorlar. Modern vahşilere dünyanın her yerinde ve hayatın hemen her alanında rastlamamız mümkün.

Bakın aklıma gelenleri sıralayayım:

İnsanları yaşatmak yerine yok etmek için çarklarını döndüren ekonomisini ölüm makineleri üzerine inşa eden devletler vahşidir.

İnsanları öldürmeyi, yok etmeyi marifet olarak görenler, savaş çığırtkanlığı yapanlar vahşidir.

Allah’ın yarattığı canı almaya soyunmuş iblis kılıklı caniler vahşidir.

Petrol uğruna, yeşil dolar adına Ortadoğu’yu kana bulayan Batı’nın yöneticileri vahşidir. Böylesi vahşilikleri alkışlayanlar, destek verenler vahşidir.

Terörü devlet politikası olarak gören, kendi insanının rahatı için başkalarına hayat hakkı tanımayan devletler(!) vahşidir.

Terörü kutsayanlar, teröriste kucak açanlar vahşidir.

Servetlerine servet katarken çalıştırdıkları kişilerin ücretlerini vermeyen iş adamı kılıklı alın teri sömürücüleri vahşidir.

Gerekli güvenlik önlemlerini almayan, sonuçta insanların ölmesine sebebiyet veren iş adamları, onlara göz yuman yöneticiler vahşidir.

Hastanelerde insanların en zayıf anını yakalayarak bıçak parası adı altında ameliyat parası alan meslek etiği yoksulu doktor etiketli mahlûklar vahşidir.

Tüyü bitmemiş yetimin malını gasp edenler; soyguncular, vurguncular, yalancılar, talancılar, rantçılar; çok yüzlü kahpe sözlü insan yüzlü iblisler, vahşidir.

Kişilerin; mevkiine, makamına, sosyal durumuna bakarak karar veren hâkimler, devrine göre bukalemunlaşan savcı etiketli sözde adalet dağıtıcıları, vahşidir.

Evlilik gibi kutsal müessesede kadınları köle olarak gören onlara dayak atan, zulmeden, öldürmeye teşebbüs eden hatta öldüren et kafalı kocalar, vahşidir.

Seçme özgürlüklerini yönlendirmek amacı ile para karşılığı yalan anket düzenleyen beyni ve kafası kiralı gerçek veya tüzel kişiler, vahşidir.

Tarafsızlık ilkesini bir yana bırakan çıkarı için olayları ve durumları ters yüz ederek veren yazılı, sözlü basın mensupları; köşe yazarı müsveddeleri ve onların patronları vahşidir.

İnsanların din duygularını sömürerek ayakta durmaya çalışan bilumum siyaset erbabı onların değişik bir versiyonu olan üfürükçü, muskacı cinci, iblis kılıklı din sömürücüleri vahşidir.

Anasına, babasına, atasına büyüğüne saygılı olmayan kişiler vahşidir.

Tarihi eserleri, kütüphaneleri yakanlar, vahşidir.

Zevk için birer tabiat harikası olan hayvanları acımasızca katledenler vahşidir.

Bile göre meyvelerin, sebzelerin genetik yapıları ile oynayarak ileride insan bünyesine vereceği zararları göz önünde bulundurmayan ilim adamı görünüşlü kişiler vahşidir.

Böylesi GDO’lu ürünleri satanlar, satılmasına göz yumanlar vahşidir.

Mutluluğa açılan kapı olarak kabul edilen düğünlerde havaya ateş eden ölümlere sebebiyet verenler. İki insanın mutluluk denizine doğru yelken açtıkları bir günü ve düğünü kurşunlayanlar vahşidir.

Trafik kurallarına uymayan, yolları kan gölüne çeviren trafik canavarları vahşidir.

Demokratik tepkisini yürüyüş, söz ve pankartlarla dile getirmeye çalışan toplulukların üzerine saldıran, saldırtan, insanları saçlarından sürükleyen, döven, işkence edenler ile onlara bu emri veren yönetici durumundaki ruh hastaları vahşidir.”, daha sayayım mı?

“Yok, yok yeter! Şiştim iyice. E ne yapalım? Başka bir dünya da yok ki alalım başımızı gidelim.”

“Yok arkadaş! Pes etmek, çekinmek, korkmak, pusmak, yılmak yok! İnsanca yaşamak için bu modern vahşilerle mücadele şart. Bıkmadan, sabırla… Tıpkı hacca gitmek üzere yola çıkan karınca gibi tıpkı Hz. İbrahim’e yardım için Nemrut’un ateşini söndürmek üzere gagasıyla su taşıyan serçe gibi…

Unutmayalım ki inananların yardımcısı Allah’tır.

Yorumlar