ÜLKÜMÜZ! DAVAMIZ! KIZIL ELMAMIZ! VE STRATEJİK VİZYONUMUZ! -4

ÜLKÜMÜZ! DAVAMIZ! KIZIL ELMAMIZ! VE STRATEJİK VİZYONUMUZ! -4

3 – Uzun vadeli planımız

2223 yılından 2253 yılına, İstanbul’un fethinin 800. yıldönümüne, kadar geçen zamanda, Süper Güç Ülke Türkiye’nin liderliği ve öncülüğünde, İslam Birliği-Tekliği-Bütünlüğü sayesinde Yüce Yaratıcımızın ilahi mesajının dünya sathına yayılması, kökleşmesi ve kıyamete kadar yaşamasının sağlanmasıdır.

Bunun için şu aşamalar yerine getirilmelidir:

  • Dünyada yüzyıllardır Batı medeniyeti tarafından ezilmiş, zulüm görmüş ve sömürülmüş mazlum milletlerin bilinçlendirilmesi,
  • Yeni çağda coğrafi keşiflerden sonra sömürgecilik, yakın çağda emperyalizm ve 20. yüzyılda kurulan korku ve dehşet dengesine dayanan, Batının Doğuyu sömürdüğü, Kuzeyin ise Güneyi kemirerek kanını emdiği gerçeği temelinde; faaliyette olan adaletsiz, totaliter ve soykırımcı uluslar arası sistemin yıkılması.
  • Süper Güç Ülke Türkiye’nin liderliği ve öncülüğü ile İslam Birliği-Tekliği-Bütünlüğü sayesinde gerçek anlamda barışçıl, demokratik, adaletli ve medeni bir siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal uluslar arası sistemin kurulması.
  • Dünyanın her yerinde gerçek anlamda;
  1. Barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması,
  2. Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü standartlarının en üst seviyeye çıkartılması,
  3. Adalet, özgürlük ve eşitlik ilkelerinin gerçekleştirilmesi,
  4. Medeniyet, zenginlik ve refahın oluşturulması,

dır.

“Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır”. Bu satıh tüm dünyadır. Barış, demokrasi, adalet ve medeniyet için dünyanın her yerinde mücadele vardır. Dünyanın bir karış dahi toprağı zalimlere terk edilemez.

“Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır”.

“Zulme rıza, zulümdür”.

Bu yol uzundur!

Bu yol çetindir!

Bu yol kutludur!

Bu yol Allah rızasına gider!

Allah Müslümanları muzaffer eylesin!

Allah Müslümanları muhafaza eylesin!

Allah Müslümanlara merhamet eylesin!

Allah İslam Dünyasını ve Türkiye’yi korusun, kollasın ve yüceltsin!

Amin!!!!!!!!!!

Maddi Ad ve Soyad   : Zeki ÖZDEMİR

Manevi Ad ve Soyad  : Müslüman TÜRK

19/01/2018 / ANKARA

Yorumlar