2244 Defa Okundu

Kişilerin milli şuuru, kurduğu devleti, yüceltir.

Çünkü, millet ve devleti koruma duygusu doğuştandır.

Kişinin önce kendini, sonra ailesini,

Sonra milletini ve sonra da din kardeşini sevmesi dini bir görevdir.

Onun için herkes milliyetçi olmalıdır.

                ***

Peki;  başka milletler nasıl olmalı?

Tabii ki, onlar da milliyetçi olmalıdır. Kendi milletlerini sevmelidir.

Bu sevgi, asla başka milletlere zarar verecek şekilde olamaz.

O zaman ırkçılık ortaya çıkar. Batılılarda olduğu gibi…

Irkçılık;  hem insanlık suçu, hem de İslam açısından haramdır.

O halde, bir Alman, bir İngiliz veya Rus kendi milletini severse ayıp sayılmaz.

Efendimiz (sav), “kişi kavmini sevmekle kınanamaz” buyurmuştur.

Hucurat suresi 13. de Rabbil Alemi (cc),” sizi kavim, kavim yarattım” diyor.

Allah’ın yarattığı güzel kavimleri biz ancak severiz.

Tabii ki kendi kavmimizi, milletimizi daha çok severiz.

Tıpkı babamızı sevip, başkalarının babasına düşman olmadığımız gibi…

                ***

Her Müslüman, kardeşini sevecek, tabii ki din kardeşini de sevecek.

O halde, Türk milleti bizim milletimiz olduğu için onu daha çok sevmek vaciptir.

Ayrıca Türk milletinin özellikleri vardır.

Allah’ı ve sevgili Peygamberimizi çok sever, onun için canını verir.

Dosta Yunus gibi, düşmana Yavuz gibidir.

İslam’ın düşmanları Türk kelimesinden de milletinden de çok korkar.

Daha önceki makalelerimde de yazdım.

İngiliz krallığı ile Rus çarlığı arasında 1650 yıllarında yapılmış  gizli anlaşma vardır.

“Türk milletini imha edelim” diye…

Sonra, 1812 yılında Çinlilerle, 3 lü Pamir anlaşması yapıldı.

Onlar da Dünyada Türk milletini imha planına katıldı.

Balkanlarda milyonlarca Türkün yok edilmesi,

Özi kalesinde 1 günde 25 bin Türkün katledilmesi,

Mora  yarım adasında bir haftada 100 bin Türkün şehit edilmesi,

Birinci Dünya savaşında 5 milyon Türkün katledilmesi,

Halen doğu Türkistan’da Çinin yaptıkları,

Kıbrıs’ta Rumların köyleri katletmesi,

Hocalı da Ermenilerin Azeri kardeşlerimizi katletmesi,

Irakta 3 milyon Türkün, yok sayılması,

Bazen katledilip kültürel haklardan yoksun bırakılması,

Suriye’deki 3,5 milyon Türkün bütün haklardan mahrum bırakılması,

İran’da 40 milyon Türkün gazete bile çıkaramaması,

Hep bu anlaşmaların ürünüdür.

200 yıldır, Türk milleti manen de çökertilmiştir.

Ayrıca, İngiliz istihbaratı, 19 asırda, her fikir grubuna Türk düşmanlığı aşılamıştır.

Özellikle İslam düşüncesini benimseyenlerde kin ve nefret doğurmuştur.

Bunu İngiliz krallığına bağlı masonlar özellikle işlemiştir.

                ***

Bu gün de, Türkiye’de bile, sol gruplar, bazı cemaatler,

Dejenere Batıcı topluluklar,

Aman Türküm deme, öbürlerine karşı ayıp olur, diyorlar…

Halbuki onlar da desin, ancak devleti bölmeye, millet içinde fitne çıkarmaya çalışmasın.

Şurasını itiraf edelim ki, Türkler de kendini anlatmaya,

Kendi milletini sevmeye, utandırılmış, morali çökertilmiştir.

Türk milleti,  bir SİHA ile, nasıl mazlum milletlere umut olduğunu gördünüz.

Çünkü, Allah’ın özel yarattığı bu milleti yüceltelim.

Yani Türklük şuurunu her kese yayalım.

Başbuğ Türkeş’in dediği gibi,

“İslam dünyasının kurtuluşu da Türkiye’nin kurtulmasına bağlıdır.”

Yorumlar