Türkiye’de Sol Partinin Şansı Yok

Türkiye’de Sol Partinin Şansı Yok

Türkiye’de sol partilerin şansı yok. 

Sol partiler, hangisi olursa olsun hiçbiri, Türkiye’de ki oyların yüz elliden bir fazlasını alıp Cumhurbaşkanı olmaz.

İster solun ortasında olsun. CHP gibi…

İster solun tam solunda olsun (K.P. Komünist Parti gibi)

Veya isterse sola kuyruk olsun. (HDP) gibi….

Bilindiği üzere, Kürt milleti çoğunlukla Müslüman, dindar ve ehl-i sünnettirler. 

Ama Kürtlerin partisi olduğunu iddia eden HDP ve benzeri partiler, çok aşırı bir şekilde solcudurlar. 

Ve CHP’nin kuyruğudurlar….

Bu partilerin işi çok zor…. Çünkü bunlar, Kürtleri önce solcu yapıyorlar ve sonra da kendilerine oy vermelerini sağlıyorlar.

Umumiyetle Demokrat Parti geleneğinden gelen, Ezan-i Muhammedî için can veren bir milleti solcu yapmak çok kolay bir iş değil.

Halbuki solculuk yapacaklarına, din düşmanlığı yapacaklarına; onların Kürtlerin inançlarına saygılı olmaları gerekirdi. Çok tuhaf bir şey, Kürt partisi olduğunu iddia eden parti, Kürtlerin inançlarına düşman! Önce Kürtleri inançlarından soğutuyor ve sonra kendisine oy vermesini sağlıyor!

Bundan dolayı HDP bütün örgütleriyle çalıştığı halde oy oranı yüzde on civarındadır. 

HDP’nin bu haliyle bir yere gelmesi mümkün değil… 

Bu sebeple CHP’nin eteğine yapışıyor. CHP’ye kuyruk oluyor. 

CHP’nin oy oranı yüz yirmi beş civarındadır. 

Diğer solcuların oyları ise yüzde 3 olsun….

Bunlardan hükümet olması, ancak balığın kavak ağacına tırmanmasından sonra mümkün olur. 

Solcu Partilerin Türkiye’de bir yere gelmelerinin başka yolu yok.

Ancak sağ parti Başkanları hırslarına kurban olur. Gider katilleri, din düşmanlarını, kötü yol erbabını ve şarapçıları aday gösterirlerse; bu gazi millet ve dindar halk sağ partileri cezalandırabilir.

Solcuların kazanmaması için; sağ partilerin adaylarına çok dikkat etmeleri lazım. Vesselam...

Yorumlar