Başbuğ Alpaslan Türkeş,

CHP yi hiç sevmezdi.

Ömrü de CHP ve onun ideolojisi ile mücadele ile geçti.

                ***

Biz milletvekili iken,

Bir arkadaşımız Ecevit’i öven bir beyanat verdi.

Başbuğ buna çok üzüldü ve sitem etti.

Ecevit de övülmez ki,

Bize yaptıklarını unuttu mu? Dedi.

                ***

Rahmetli Başbuğ,

1944 tabutluklarından,

Turancılık suçlamasında geldi.

1960 ihtilalini kansız yapıp,

Türkiye’yi kalkındırmak istedi.

Ama CHP onu Hindistan’a sürgüne gönderdi.

3 kere de idamla yargıladı.

                ***

Türkeş; Türk milletini ve İslam’ı ihya etmek istiyordu.

Halbuki CHP Batı düşüncesinde olan,

Düşman Batı inancını ve kültürünü,

Türk milletine zorla kabul ettirmeye çalışan bir parti ve kadro  idi.

İslam’ı düşman gören,

İrtica diye bas bas bağıran  bir kuruluştu.

Altı oku ile,

Solu temsil eden halkçılığı,

Serbest piyasa değil devletçiliği,

Türk milletine ait ne varsa devirmeye çalışan devrimciliği,

İslam’a saldırmak için Laikliği,

Prensip olarak kabul etmiş bir partidir.

Türk milleti ile hiç uyuşmadı.

                ***

Halbuki Başbuğ 9 ışık doktrini ile,

Temelini İslam imanı teşkil eden Türk milliyetçiliğini,

Turancılığı, Kızıl elmayı ihata eden milliyetçiliği

Türk gençliğine aşılamıştır.

Ülkücülüğü, ahlakçılığı, ilimciliği, toplumculuğu,

Hürriyetçiliği, endüstriciliği, köycülüğü, hürriyetçiliği,

Kalkınmacılığı ve gelişmeciliği,

Prensip olarak benimseyip,

Türkiye’nin hızlı kalkınmasın temin etmeye çalışmıştır.

                ***

Bir grup toplantısında,

MHP olarak işsizlik sigortası gündeme gelmişti.

Ben dedim ki, iktidara gelirsek nasıl ödeyeceğiz?

Başbuğum dedi ki,

“Biz iktidara gelirsek işsizlik mi kalır?

Hatta dışardan da işçi getireceğiz”

Yani üretim seferberliği yapacağız demeye getirdi.

                ***

Şimdi bakıyorum, bazı arkadaşlar,

CHP hayranı olmuşlar.

Türk milliyetçiliği ve İslam’la,

CHP asla bir araya gelemez.

Değerli ülküdaşım;

Bu fetret döneminde bari otur bekle!..

Yoksa adama Makaryos’un heykelini bile yuttururlar…

Yorumlar