2812 Defa Okundu

Kendisi ve biyografisi için mebzul miktarda doğru- yanlış bir çokyazılar yazılıp ve yine  dedidoku kabilinden nice şeylerin söylenmiş olması hasebiyle o alana girmeyecek ve yazımıza daha başka bir kulvardan devam edeceğiz.

Bir ayağı değil bütün cismani varlığı itibarıyla çukurda bulunan ( yaş 90 ) Sayın Oğuzhan Asiltürk, sanki on yedilik bir tutku, arzu, şehvet ile veryansın edip durmakta Saadet partisi ve onun genel başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun durduğu kimlikli duruşa karşın.

İşte kendisine karşın müteşekkir oluşum da bu itici tavrından kaynaklanmakta ve Saadet partisi ve onun kıymetli Genel başkanının erdemli, ahlaklı ve omurgalı duruşuna hizmet etmektedir.

Şöyle ki!

Bazen öyle durumlar, zamanlar ve olaylar cereyan eder ki kendinizi anlatmak, ifade etmek ve olayların sizden bağımsız ve gücünüz dışında vukuu bulduğunu ifade etmek ve inandırıcı olmaktan yana yetersiz kalabilirsiniz.

Hatta son derece vakarlı, onurlu, şahsiyetli, ilkeli, etik, hukuki ve demokrat bir tavır içinde olur ama bunu da olduğu gibi anlatma, ifade etme imkan ve ortamını da bulamayabilir ve emeğini verdiğiniz once değerin elleriniz arasından kaçıp gittiğini yürek sızısı eşliğinde izliyor olabilirsiniz.

Tam böylesi büyük bir üzüntü, çıkmaz, takatsizlik ve çaresizlik içerisindeyken ahlaklı, onurlu, doğru, etik ve hukuki olmanızdan kaynaklı gizli bir el uzanır imdadınıza. Sizin, kendinizi, yaptıklarınızı, hedeflerinizi ve bunların bağrında saklı olan yüksek değerleri ifade edip açıklamaktan yana biçare kaldğınız herşeyi, çok daha yüksek bir volüm de toplumun gözleri önüne koyuverir.

Siz, o zamana kadar yalana, talana, arsızlığa, yolsuzluğa karşın son derece etik, ahlaki ve hukuki bir tavır ve tutum içerisinde olmuş ama tüm bu vakarlı tavır kimi trollerin ahlaktan, vicdandan, edep ve hayadan yoksun  dezenformasyon girişimlerine kurban vermiş olabilirsiniz.

verdiğiniz onca emeğin, çabanın, değerin, ahlaki ve hukuki mücadelenin heba olmuşluğundan mütevellit ağırınıza ve hatta çok ağırınıza giden bu sonuç, Oğuzhan Asiltürk gibi bir kişinin ortaya çıkması ve akla zarar çalışma, akla zarar davet ve çağrıları ile son bulabilmektedir.

O ana kadar verdiğiniz tüm ahlaki, onurlu, samimi, vakarlı ve hukuki tavrınız daha bir belirgin hal almaya, toplumun daha bir gözlerinin içine girmeye, üzeri, şu ya da bu şekilde örtülmüş ve kirletilmiş değerlerin birbiri ardınca gün yüzüne çıkmaya başladığına tanıklık edersiniz.

Musibet gibi görülen bir durumun, kişinin ve onun uğraşılarının hayra, güzellik ve SAADET'e tevdi edildiğini görür ve içten, samimi,huşu ve yüksek bir volüm ile Elhamdulillah nidaları dökülüverir dudaklarınızdan.

Sağcısı solcusu, dindarı seküleri, taraflısı tarafsızı bir başka açıdan da görüverir sizi. Zira iyinin anlamı kötü ile, doğru, kıymetini yanlış ile, hak, değerini batıldan almakta ve her şey zıddı ile hayat ve anlam bulmaktadır.

Hem SAADET partisi olarak ve hem de onun haklı ve liyakat ehli genel başkanı Temel KARAMOLLAOĞLU olarak yerinizi tam bir hakkaniyet, haklılık, onur  ve toplumsal meşruiyetin koyu hali ile  pekiştirirken, başkaları ise birikmiş tüm bakiyelerini yok yere ve değersiz şekilde harcıyor oluşlarının utancını yaşıyorlardır.

Tüm Türkiye'nin ahlak, erdem, hukukı ve hakkaniyet ehli bir kez daha anlamıştır ki Saadet partisi bu ülkenin havasıdır, suyudur, ölçüsüdür, hamuru ve çimentosudur.

SAADET PARTİSİ VE ONUN VAKARLI GENEL BAŞKANI SAYIN TEMEL KARAMOLLAOĞLU SAYGINDIR...

Yorumlar