17 °c

Teröre dış destek ve terörle mücadele - 3

B-Türkiye’de Bölücü Terör Faaliyetleri

            Türkiye’de Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar olan dönemde bölücü ve yıkıcı faaliyet gösteren, ülkenin bütünlüğüne kasteden örgütler eksik olmamıştır. Türkiye büyük oranda dış destek sağlayan bu örgütlerle sürekli olarak mücadele etmiştir. Türkiye aleyhine faaliyette bulunan terör örgütlerinin bir kısmının temeli; gerek Türkiye’de gerekse Ortadoğu bölgesinde Batılı büyük güçler tarafından Kürtçülük olgusunun canlı tutulmasına ve bunun Türkiye’ye karşı bir kart olarak kullanılmasına, bir kısmının temeli ise ideolojik sebeplere dayanmaktadır.

            Kürtçülük hareketinin, Kürtçü örgütlerin ve bu örgütlerin dış güçler tarafından kullanılmaları yeni bir durum değildir. Osmanlının son zamanlarında bu devletin parçalanmasına yönelik dış Batılı güçler Kürtleri bağımsızlık için desteklemeye, tahrik etmeye başlamışlardır. Cumhuriyet döneminde de Kürtlerin Batılılar tarafından kullanılması devam etmiştir. Kürtçülüğün siyasi bir sorun haline dönüştürülmesi sonucunda Türkiye’de Osmanlının sonlarından itibaren pek çok Kürtçü örgütler kurulmuş, Kürtçü faaliyetler artmış ve bunun sonucunda Türkiye’nin milli çıkarları olumsuz etkilenmiştir. Bunun en bariz örneği Batılıların özelikle İngilizlerin kışkırtması ile Kürtlerin ayaklanması (Şeyh Sait isyanı-1925) sonucunda Türkiye’nin Cumhuriyetin ilk yıllarında Musul’u Misak-ı Milli sınırları içine dahil edememesi olmuştur. Türkiye Musul’dan vazgeçmek zorunda kalmıştır.

            Türkiye’nin parçalanması için Kürtçülüğü canlandırmayı hedefleyen Amerika, Rusya, İngiltere ve Fransa gibi büyük devletlerin kışkırtmaları ile hırçınlaştırılmaya çalışılan bu dağlık kesimdeki soydaşlarımız, 1908 yılına kadar kendilerine tanınmış olan özel imtiyazlar nedeniyle herhangi bir sorun çıkarmamışlardır. Fakat 1908 Meşrutiyetinin ortaya çıkardığı olanaklardan faydalanan Kürtçüler İstanbul, Diyarbakır, Bağdat ve Mısırda siyasi kulüpler açmışlar, ilk olarak Kürtçüğün fikir cephesini gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Tarihi süreç içerisinde Kürtçü örgütlerin kuruluşunu şöyle sıralamak mümkündür: İlk olarak Kürt ve Terakki Cemiyeti Ekim 1908’de merkezi İstanbul olmak üzere kurulmuştur. Faaliyetlerini Balkan Harbine kadar sürdürmüş, 1912 yılında kapatılmıştır. Birinci Dünya Savaşından sonra Kürdistan Teali Cemiyeti kurulmuş, faaliyetlerini Doğu Anadolu bölgesinde Lozan Anlaşmasına kadar sürdürmüştür. Cumhuriyet dönemindeki isyanlarda bu Cemiyetin teşvik ve tahrikleri tespit edilmiştir. Cumhuriyetin ilanından itibaren onlarca kez ayaklanan ve bu girişimleri hep başarısızlıkla sonuçlanan Kürtçülük liderleri, amaçlarına ulaşamayacaklarını anlayınca mücadelelerini fikri sahaya kaydırarak 1958 yılında bağımsız bir Kürdistan Devleti kurmak amacına yönelik Kürt İstiklal Partisini kurmuşlardır. 1963 yılı Haziran ayında İstanbul Üniversitesindeki yabancı uyruklu öğrenciler ile Kürtçülük yanlısı Türk uyruklu öğrenciler Komünizm prensiplerine göre faaliyetlerde bulunmak amacıyla Avrupa Kürt Talebe Cemiyetinin İstanbul Şubesini kurmuşlardır.  Yine 24 Ocak 1968 tarihinde merkezi Diyarbakır’da olmak üzere Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi kurulmuştur.  Bunların yanı sıra Komünist ideolojinin tesiri altında Marksist-Leninist esaslara dayalı bağımsız bir Kürt devleti kurmak için çeşitli örgütler ve partiler kurulmuştur. Bunlar; 28 Kasım 1974 tarihinde kurulan Devrimci Doğu Ocakları Kültür Dernekleri, Türkiye Kürdistan Sosyalist Partisi, Kurulması planlanan Kürt Cumhuriyetinin çekirdeği olan İran Kürdistan Demokrat Patisi( Bu parti ve Güney Azerbaycan’da kurulan bağımsız  Kürt Devleti İran tarafından yıkılmıştır.) ve 1980’li yıllarda faaliyet gösteren ve dağılan Kürdistan Ulusal Kurtuluşçuları örgütüdür.           

      

 

 

 

 

KAYNAKÇA

  • – BAŞAR, Cem  -“Terör Dosyası ve Suriye”  Uluslar arası İlişkiler Araştırma Merkezi yayınları,  Lefkoşe , 1996.
  • – BÖLÜKBAŞI, Süha – “Türkiye ve yakınındaki Ortadoğu” Dış Pol. Ens. Yayınları, Ankara, 1992.
  • – DENKER M., Sami -  “Uluslar arası Terör, Türkiye ve PKK” Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1997.
  • – FULLER, e. Graham-  Çev. Özden ARIKAN, “Kuşatılanlar:İslam ve Batının Jeopolitiği” Sabah kitapları, İstanbul, 1996.
  • –KOCAOĞLU, Mehmet -“Uluslararası İlişkiler Işığında Ortadoğu” , Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1995.
  • – MANİSALI, Erol – “Ortadoğuda Yeni Dengelerin, Doğu Akdeniz’den İç Asya’ya Uzanan Eksene Oturması ve Türkiye” , Su Sorunu, Türkiye ve Ortadoğu, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1993.
  • – ORAN , Baskın – “Kalkık Horoz: Çekiç Güç ve Kürt Devleti”, Bilgi Yayınevi, Ankara,  1996. 

 

 

 

 

YORUM YAZIN

adınız ve soyadınız ile yorum yapabilirsiniz
YAZIYA İLK YORUMU SİZ YAPIN

Diğer Yazıları

Tüm Yazıları

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
istiklal.com.tr bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.