Tek çare yüksek teknoloji

Tek çare yüksek teknoloji

Yazılarımı takip edenler bilir, son günlerde dış ticarete takmış durumdayım.

Laf olsun diye değil, Türkiye’nin geleceği bunda olduğu için.

Basit bir şekilde izah etmeye çalışırsak; dışarıya mal ve hizmet ihraç edip döviz kazanıyor, kazandığınız dövizlerle de dışarıdan mal ve hizmet ithal ediyoruz.

İhracatımız, ithalatımızdan az olduğunda dış açık veriyoruz ve diğer kalemlerle bunu telafi edemediğimizde ekonomik kırılganlığımız artıyor.

Dış ticaret öyle hassas bir denge ki, “ihracatımız artmıyorsa, kısarız ithalatı olur biter” gibi beylik laflara sığınmamız da mümkün değil.

Ekonomimiz geliştikçe başta petrol ve doğalgaz olmak üzere enerji ithalatımız artıyor. Çünkü enerjide dışa bağımlıyız; ne petrolümüz var ne de doğalgazımız.

Yani ithalatı karşılamak için daha fazla ihracat yapmak zorundayız.

Dış açığı kapatmak için öyle sonsuz ihracat yapma şansımız da yok. Tek çaremiz var, ihracatın birim değerini yükseltmek, yani kiloda hafif pahada ağır mallar satmak.

2017’de ihracatımız yüzde 10’un üzerinde artarak 157 milyar doları aştı. Ancak ithalattaki artış yüzde 18’lere ulaşarak 234 milyar dolara yaklaştı.

2017’de dış açık ise önceki yıla göre yüzde 36.8 artışla 76.7 milyar dolar oldu.

İş sadece bununla da sınırlı değil: Geçtiğimiz hafta TÜİK, ihracat ve ithalat birim endekslerini açıkladı.

Buna göre, 2017 yılında ihracat birim endeksi, bir önceki yıla kıyasla yüzde 1.5 artarken, ithalat birim endeksindeki artış yüzde 11’e yaklaştı.

Yani ihracatımızın birim fiyatı yüzde 1.5, ithalatımızın birim fiyatı ise yüzde 11’e yükseldi.

Tabii bunda enerji fiyatlarındaki artışın önemli payı var. Çünkü enerji ürünleri, ithalatımızda önemli bir ağırlığa sahip ve fiyat artışları anında ithalatın birim değerini yükseltiyor.

Bu durumu iradi olarak değiştiremeyeceğimize göre, tek çaremiz ihracatımızdaki yüksek teknoloji ürünlerinin payını artırmak.

Daha doğrusu bir yandan dışarıdan ithal ettiğimiz ürünleri Türkiye’de üretmek, diğer yandan da yüksek teknoloji üretimine yönelik yatırımları hızlandırmak.

Bunun yolu da devletin bu yatırımları özendirmek için daha fazla teşvik vermesinden geçiyor.

Ne yazık ki başka çaremiz yok!

Yorumlar