2128 Defa Okundu

بسم الله الرحمن الرحيم
Aziz okuyucu , Velâdet kandilindeki esrarı ilahîye mazhariyet ve masdariyete nailiyet umudu ile avsafı nebî deryasından bir katre  beyan etmeyi niyet eyledik .
Bu hususda ulemai izâm ve şurrâhi kiram :
(Sellemellahu aleyhim ecmain )
"Mevlâi Muteâlın medh ettığı o habibi zi şanın  vasfında  zaif kullar ne diye bilir ki " diye  acziyetlerini mukir muterif oldular ve sadece şefaat ve berekete nailiyeti umarak  Rasulullahın aleyhissalatü vesselâm hasayısı hakkında nice  şah eserler yazdılar.

Bu muftekir bendei aciz dahi şefaati nebî sallallahu aleyhi veselleme mazhariyet niyeti ile  taze kalem taze ilham mısraları paylaşmak istedim .
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة  لا يتمثل الشيطان بي
أخرجه البخاري/6993، مسلم/2266

Hazreti Ebu Hureyre radiyallahu anhudan rivayet edilen hadisi şerifte Rasuli ekrem sallallahu aleyhi vesellem  buyurdularki :

"Kim beni ruyasında görürse uyanıkken muhakkak görür , benim suretıme şeytan giremez "
(Buharî/6993,Müslim/2266)

Şifâi şerifin şarhladında şurrâhi kirâm: (rahmetulllahi aleyhim)
"Rasulullahı aleyhissalatü vesselâm  ruyasında gören kişiye Mevlâi Muteâl uyanıkken de görmesini nasib eder , hayatı devamında göremeyen son nefesınde mutlaka görür " buyurdular .
☀️beyt:
Kime nasib fil-menâm ru'yeti Nebî
Fil yakaza  hal in'âm ru'yeti Nebî

Sahrada susuz kişi su bulsa içmiş gibi
Elfu elf salavât çek duyarsan ismi Nebî


Nur-u Muhammed kevneyn hılkatının özüdür
Ki kevneyn Muhammedin ayağının tozudur

Aslâ biriktirmedi erzak yarına
Habîb tevekkülü bu Razzâk yârına*
Yar-dost

Ey ümmet Peygamberin ekmeli enbiyâdır
Kim ondan noksan arar: esfel-i eşkiyadır

Hak buyurdu "ekmeltu dineküm"bir nebiyye
Ekmel Nebîden noksan arıyorsun ne diye ?

Habibullah fazlının evsâfi bî nihayet
Zerre noksan arayan ahmakı bî hidayet

Melek sayarsa Nebî fazl-u inâyetini
Vasf-i Muhammed geçer adet nihâyetini

Cümle âlem şefkati hilmi Muhammeddendir
Levhulmahfuz hem kalem ilmi Muhammeddendir

Kim dese ki "Muhammedin kanı necistir
Bunu diyen ya câhil ya şanı necistir *

Nebî kan-ı pâkini nice nasipdâr içti
Biri: Melik bin Sinân , ol aşıki zâr içti

Biri: hacamat âni noş eyledi Abdullah
"Batnıma gömdüm"diye hoş eyledi Abdullah
(Noş،نوش -farsça temamını içmek
Abdullah bin Zübeyr radiyallahu anh )

Pâk ruhundan damlalar zâidesi gül oldu
Gül cisminden ne çıksa râihesi gül oldu
__________________________________
*(Şifai şerifın  şarhlarında  Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın hadeseyni ve  kanı tâhir olduğu;
Rasulullahın aleyhissalâtü vesselam pâk şanı hakkında tenakkus içerik söz söylemek, ayıplamak ,hakaret etmek küfre müeddî olduğu için  " Tövbesi talep edilir , tövbe etmezse katl edilir"(فاستتاب و الا قتل )
cezasını gerektirdığı deliller ile beyan edilmiştir .
Geniş malumat için bakın:
Eş-Şifa bi tarîfi hukuku Mustafa .Kazî İyaz rahmetullahi aleyh .
Molla Aliyul Kâri ve Şihab el- Hafacî rahimehumullahın şarhları

Kallet hiyletî ente vesîletî huz biyedî edriknî ya seyyidî ya Rasulellah
Çarem tükendi , seni vesile ediyorum elimi tut himmet eyle ya Rasullullah aleyke ve ale âlike  salâtu vesselâm bi adedi mâ alimullah.

Yorumlar