580 Defa Okundu

Bir küçük obadan devlet daha sonra koca bir imparatorluk olmak 600 küsur sene üç kıtayı idare etmek kolay bir iş değildir. Bu nasıl gerçekleşmiştir? Bu başarının ardında yatan hangi gerekçelerdir? Hiç şüphesiz ki düzgün kurulan bir sistem bu yeterlimidir? Hayır değildir. Sisteminde iyi işletilmesi gereklidir. Başka o sistemi yöneten idarecilerin basiret ve feraset sahibi olmaları ve ileri görüşlü olup halkına bir hedef ve vizyon ortaya koyması ve bulundukları toplumun bütün ihtiyaçlarını görmeli adaletle hüküm sürmeli kimse haksızlığa zulme uğramadan her bir yaşayan bireyin mutlu olması ve bu mutluluğun halkın tamamında yerleşmiş olması gerekmektedir ve her şeyden önemlisi ahlaki olgunluk ve Kemal sokaktaki halktan en tepedeki idarecide aynı şekilde olmalıdır.

Bu girizgâhtan sonra sözü nereye getirecek derseniz şimdi onu söyleyelim böyle bir toplum tabandan tavana halkın her kesimini eğitecek irfan kültür sahibi insanların çokluğu ile gerçekleşir. Bu eğitim ve irfan ordusu âlimler bir çarkın dişlisi gibi işler ise irfan medeniyeti ve vakıf medeniyeti bir imparatorluk olarak, karşımıza çıkar ve cihanı yönetir. Âleme nizam verir.

Osmanlı coğrafyasını dolaştığımızda o kadar yapı eser saray, kasır, hamam, medrese, külliye, pazar, kütüphane, okul, çeşme, türbe, hazire, kışla ile karşı karşıya kalırsınız ki şaşkınlığa düşersiniz bu merak sizi bunu kim yapmış bunu kim kurmuş bu kim o kim der yapılan eserden o eseri yapanı tanımak istersiniz ve onların hayatlarını bilmek istersiniz hatta günümüzde bütün bu eserleri araştıracaksanız, bir yapıyı bir çeşmeyi inceleyecekseniz, kütüphane kaynağı tararsınız bir türbe bir külliye bir dergâh kaybolan tarihin peşine düşeceksiniz en küçük bir izi dahi sürer hedefe ulaşır. O eser hakkında her türlü bilgiye ulaşmış olur yapanın yaptıranında kim olduğunu tanımış bilmiş olursunuz bu eserlerin ardında ya yazılmış bir kitap ya bir tekke ya bir külliye ya bir çeşme ya bir hamam ya bir türbe ya da ilmi dini fikri siyasi yetişmiş bir kıymetli insana ulaşırsınız.

Biz tarihimizin peşine düştüğümüzde şunu gördük ki bu saydığımız irfan ehlinin, medeniyeti oluşturan insan sayısının çok olduğunu müşahede ettik demek ki yüksek bir medeniyet ve devlet kurmak hatta imparatorluk olmak yetiştirdiğin insan sayısının çokluğu ve onların yaptığı şeylerle meydana gelmiş çünkü onlar halkı da idarecileri de yetiştirmiş ve topluma yön vermişler.

Bu anlayış bize tarihe vefa şuurunu aşıladı ve bizde o zatları bulmak ve tanımak adına bu insanların kabirlerini bulup, o insanları anlatmak şeklinde hizmete dönüştü ve bu ilmi, dini, fikri siyasi şahsiyetleri anlatmak bilinirliklerini arttırmak ve topluma onları göstererek bir büyük eğitim faaliyeti ile onların eserlerine ilgiyi arttırmak, yaptıkları eserleri onartmak ve topluma kazandırmak hedefine hâsıl oldu. Şu ana kadar 209 adet ilim ve irfan sahibi insanların video çekimleri ve onların kabirlerine tabela takarak tanıtım yaptık. Bu sayede duyarlılığı arttırdık, sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirdik. Televizyon kanallarıyla yaptığımız bilgilendirme çalışmaları ile mesajımızı toplumumuza bir nebzede olsa duyurduk. En önemli gücümüz sosyal medyayı iyi kullanarak tarihimize sahip çıkmanın en kolay yöntemini belirlemiş olduk.

Evet, bütün eski eserlere, türbe ve hazirelerdeki ilim adamlarına tabela hizmetini gerçekleştirmeye devam edeceğiz halkımıza âlimlerimizi fikri, siyasi, dini ve askeri büyüklerimizi tanıtarak onların eserlerinin bilinmesini arttırarak koruma altına alınmasını yok olmadan ve yok edilmeden gelecek nesillere aktarmış olacağız.

Son olarak ta Tarihe Vefa ve Tabela Hizmeti hareketinden bahsetmek istiyorum. Gönüllü ekibimizin başında Halit Develioğlu, Abdullah Koç ve Ahsen Gökçe bulunmaktadır. Hizmeti yönetenlerin dışında maddi ve manevi olarak destek veren 10 kişilik bir topluluk birlikte hareket ediyor. Ekipte iş paylaşımı yapılıp Fatih, Üsküdar, Eyüp Sultan gibi tarihi semtlerinde medfun tarihi şahsiyetlerin yerleri belirlenip TDV İslam Ansiklopedisi, Sefine ’tül Evliya ve Hadikatül Cevami vb. eserlerden bu şahsiyetlerle ilgili dokümanları temel alarak bilgilendirme levhasını hazır hale getiriyoruz.

Şu ana kadar 209 farklı noktaya bilgilendirci levha asılmış olup İstanbul dışında Edirne, Manisa, Sakarya, Burdur, Bursa, Trabzon ve Kütahya illerinde de çalışma yapıldı.

Yorumlar