408 Defa Okundu

Portekizlerin Ümit Burnunu bulmaları sonucu Hint okyanusunda sömürgecilik faaliyetlerine başlaması ve bölgedeki ticareti engellemesi üzerine Osmanlılar, Hint okyanusunda Portekizlere karşı savaşmaya başladılar. Fakat bölgeye gönderilen gemilerin teknik açıdan istenen seviyede olmaması ve Süveyş’teki küçük tersanenin yetersiz olması üzerine Yavuz Sultan Selim döneminden itibaren burada bir kanal açılması düşüncesi gündeme geldi. Daha sonra bu planı Sokulu uygulamaya çalıştıysa da bilinmeyen nedenlerden ötürü gerçekleşemedi. Bu palan uygulansaydı, Asya’nın sömürgeleşmesi engellenir veya azaltılırdı. Ayrıca, Akdeniz ticareti de en azından kısmen Osmanlı denetiminde devam ederdi. Bu durum Osmanlıların zayıflamasını engellemiş olacaktı.

 Bazı rivayetler, bu kanal projesinin hz. Ömer döneminde ilk defa gündeme geldiğini, fakat hz. Ömer’in, düşmanın donanmasıyla Kızıldeniz’e girerek Mekke’yi kuşatabileceğini düşünerek karşı çıktığını söylemişlerdir.

 Süveyş Kanalı nihayet 15 Ağustos 1869 yılında Fransızların desteğiyle Mısır Hidiv’i tarafından yapıldı. Bu tarihte kanalın yapılması İngilizlerin Mısır’a yönelmelerine neden olacaktır. Çünkü bölge üzerinde Fransız ve İngiliz rekabeti yoğunlaşmıştı. Fransızlar, İngilizlerin sömürgelerine giden yolu kesmek, İngilizler bunu korumak istiyorlardı. Bu çekişmeler daha sonra Alman İngiliz rekabetine dönüşerek l. Dünya savaşına neden olacaktır.

 

Yorumlar