684 Defa Okundu

Batı(Sömürgeci, emperyalist, kapitalist ve materyalist beyaz adam), hiçbir zaman medeni, demokrat ve adil olmadı. Hak, hukuk, özgürlükler, insan hakları, basın hürriyeti vb. kuramlar gerçek anlamda söz konusu  olmadı. Bu konu ile ilgili deklare edilen Magna Carta Libertatum, Fransız ihtilali, BM insan hakları evrensel beyannamesi, Avrupa insan  hakları sözleşmesi vb. bildiri ve sözleşmeler, hep kendileri ya da ben merkezli, kendi uluslarını önceleyen, diğer dünya uluslarını dikkate almayan, asla evrensel hale gelemeyen; diğer dünyayı ve ulusları sömürmeye ve hegemonya altına alma hedefine dönük yalan, kandırmaca, göz boyama, makyaj, algı ve pazarlama konusu olmaktan öteye gidemediler.

Batı, coğrafi keşifler sonrasında rönesans ve reform hareketleri sonucunda, yeni çağda, sömürgecilik ve dünya kaynaklarını iç etme ile birlikte zenginleşti; yakın çağda bilim, teknik, teknoloji, sanayi, ticaret, ekonomik gelişme ve sanayileşme sonrası hammadde ve pazar ihtiyacının karşılanması amacıyla otoriter bir yaklaşımla emperyalist politikalarla geri kalmış dünya coğrafyaları ve ulusları manda yönetimleri ile boyunduruk altına aldı ve kaynakları Avrupa'ya taşıdı. Tüm bu imkanlar sonucunda 20. yüzyılda sanayi çağında kendi içinde kurduğu ekonomik, sosyal, idari, siyasi vb. sistematiği manda yönetimlerine çok gördü ve uygulamadı.

Batı; Kızılderilileri yok etti (70 milyon), tüm Amerika'yı sömürdü,

Halen ABD'de son derece ırkçı, faşist, barbarca ve vahşiçe siyahileri polis kurşunuyla köpek gibi katlediyor,

Afrika'yı sömürdü, insanlarını köleleştirdi ve hayvan muamelesi yaptı,  halklarını soykırıma uğrattı,

Afrika'da yeterince kakao ve kauçuk toplayamadı diye yerli ve siyah köle erkeklerin, babaların ve çocukların ellerini, birbirlerinin gözleri önünde, vahşice ve barbarca kesti,

İspanya'da-Endülüs'te katlettiği Müslüman kemikleri ile Kilise yaptı,  

Asya'da Hint yarımadasında 10 milyonlarca insanı soykırıma uğrattı, köleleştirdi ve sömürge yönetimler kurdu,

Osmanlı, İslam dünyası ve Ortadoğu'yu kevgire çevirdi, paramparça etti, 10 milyonlarca insanı katletti, yeni kukla ve sömürge mandalar kurdu, tüm yeraltı enerji kaynaklarına el koydu ya da satın aldığı haysiyetsiz köpeklerini kaynakların başına bekçi tayin etti,

Soğuk savaş döneminde dünyanın her yerinde askeri darbelerle, iç savaşlarla; etnik, dini, mezhepsel iç kargaşalarla devlet ve ulusları kendine bağladı,

Cezayir'de soykırıma uğrattığı ve katlettiği Müslüman kafataslarını, gösteriş ve güç gösterisi olsun diye, adice müzede sergiledi,

Filistin'de, Cezayir'de, Ruanda'da, Bosna'da, Çeçenistan'da, Karabağ'da-Hocalı'da, Keşmir'de, Arakan'da... soykırım yaptı, veya seyirci kaldı veya izin verdi veya sorumlulara yardım etti,

Afganistan'da 1 milyon, Irak'ta 2 milyon, Suriye'de 1 milyon insanı katletti,

Dünyanın dört bir yanında, özellikle İslam dünyasında, sivil ve masum insanları katleden şeytani terör örgütlerini (ASALA, PKK-SDG, DHKP-C, FETÖ, KESNİZANİ, TAHİRÜL KADİRİ, EL KAİDE, EL NUSRA, DEAŞ, EL ŞABAP, BOKA HARAM…) kurdu, besledi, büyüttü, korudu ve destekledi( Halen buna devam ediyor),

Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü konularını, küresel sömürü ve soykırım düzenine hizmet edecek şekilde, dış politika ve stratejik hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak kullandı,

Kendisi haricindeki diğer dünya uluslarını ve devletlerini otoriter bir şekilde çıkarları için dışladı, örseledi, ezdi, zulüm yaptı, ötekileştirdi, ayrıştırdı,

Güçsüz ve gelişmemiş devletleri; din ve vicdan özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü, basın ve haber alma hürriyeti vb. kuramları adeta bir sopa gibi kullanarak dizayn ve terbiye etti,

Teknoloji, kitle iletişim araçları, ulaşım ve haberleşmenin gelişmesi sonucunda, bilişim ve dijital dünyanın ortaya çıkması ile sosyal medyanın aktif hale gelmesi ile birlikte son 20 yılda tüm dünyada toplum ve kitleleri etkilemeye ve yönlendirmeye başladı,

Sosyal medyayı kullanarak;

Arap baharı ve halk ayaklanmalarını icra etti,

Mısır'da halk ayaklanması ve askeri darbe yaptı,

2013 Gezi ayaklanmasını gerçekleştirdi,

2014 6-8 Ekim başkaldırısını meydana getirdi,

Maşalarına 2015 hendek eylemlerini ve isyanını yaptırdı,

15 Temmuz 2016 FETÖ'cü terörist darbe, işgal ve istila girişimini organize etti,

Peygamberimiz Hz. Muhammet'e hakaret içeren karikatürleri ifade ve basın hürriyeti olarak değerlendirdi,

Müslümanlara ve Türklere küfür ve hakareti fikir ve basın özgürlüğü olarak gördü,

Ermeni soykırımı yoktur demeyi suç saydı,

Müslümanlara hakareti kötü gören ve kabul etmeyen çocukları bile suçlu ve terörist saydı …

Saydı da saydı! Daha neler neler…

Ama kendi içinde demokrasiyi, insan haklarını, hukuku, ifade özgürlüğünü, basın ve haber alma hürriyetini hiçbir zaman uygulamadı.

Ancak, işin ucu kendisine biraz dokununca, önü  alınmaz protestolar, iç kargaşalar, toplumsal çatışmalar kendi içinde baş gösterince, kendi canı biraz acıyınca acımasızca otoriterleşerek diktatöryal bir şekilde sert önlemlerle demokrasi, insan hakları, ifade ve basın hürriyetini hunharca gözünü kırpmadan hemen askıya aldı,

Barışçıl protesto eylemi yapan göstericilere uygulanan orantısız polis şiddetinin haberleştirilmesini arsızca yasakladı,

Yandaşlarını ya da halkı sokağa davet etti ve  Amerikan Kongresinin baskınına neden oldu (06/01/2021) diye Amerikan Başkanının tüm sosyal medya hesaplarını KAPATTI ve koskoca Başkana İSTİBDAT VE SANSÜR UYGULADI!

 Hani bunlarda demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, ifade ve basın hürriyeti, adalet, objektiflik, medeniyet vardı?!

Hepsi yalan, pazarlama, algı, oyun, palavra, çifte standart, iki yüzlülük, yüzsüzlük, kemiksizlik…

Saygı ve selamlarımla…

Yorumlar