1148 Defa Okundu


Türkiye bir etnik kimliğiöneçıkararak kuruldu ve tüm etnik kökenliler, Osmanlı devletinin dağılmadönemindeAnadolu’yagöç eden diğerMüslümanlarlaharmanlandı.
Yeni devlet soya dayalı bir devlet inşa etmek istediğinden kimsenin aslını bilmesini istemedi ve hatta unutturmak için eski soyu belirten tümunvanlarıyasaklayıpsoyadıyasasınıçıkardı.
Aslında cumhuriyetin fikir babaları bu planlarındabaşarılı da oldular. Artıkgeçmişini bilmeyen ve kendisini Anadolu ile aidiyet bağıylabağlı hisseden bir vatandaşoluşturdular.
Bu belki de tarihte denenmemiş bir şeydi. Sıfırdan bir ülke ve ulus inşa etmekti. Birinci dünyasavaşısonrasıkonjonktüre uygundu. İslamülküsü yerine turan ülküsü ikame ediliyordu. Hatta bu surece ayak uyduramayacak olan Ermeni ve Rumlar da tasfiye edildiler…
Fakat günümüzde soy ağaçlarınınyayılması ve devletin vatandaşlaraaslında buraya ait olmadıklarını bildirmesi bir devrin bittiğinigösterir. Artık ulus devletleri süreçlerini bitiriyorlar. Çok uluslu yani imparatorluk genlerimize dönme sureci başlıyor...
Soy ağaçları da göstermiştir ki Anadolu’nun yerlisi azınlıkta olup buralıolduğunuiddia edenin kahir ekseriyeti son 200 yılda buraya gelmiştir. Buna cumhuriyetin kurucu babaları da dahildir. Bu bir nakiplik midir peki? Tabi ki değil. İmparatorluğundoğal bir sonucudur.
Elveda ulus devlet
Merhaba çok uluslu devlet.

Yorumlar