1904 Defa Okundu

Türkiye, son 20 yılda Reisin önderliğinde çok ama çok büyük işler başardı. Üstelik bunu son 10 yılında Ülke ve Millet olarak ayaklanma, darbe, ekonomik abluka, terörist işgal ve istila girişimi, yoğun terör saldırılarına maruz kaldığı ve ikinci istiklal mücadelesinin verildiği bir süreçte yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. 

Şimdi sizleri detaylarda boğmadan, kısa, net, anlaşılır ve madde madde yapılanları aktarmak isterim: 

1- 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 1997 darbecileri yargılandı ve cezalandırıldı, 

2- Ordunun siyaset üzerindeki etkisi kırıldı, askeri vesayet bitirildi ( NATO'cu, darbeci ve cuntacılar temizlendi), 

3- Kürt kökenli Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına yönelik 80 yıldır uygulanan red, inkar ve asimilasyon politikalarına son verildi, 

4- Farklı dil ve lehçeleri konuşan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının kültürel hakları (ana dilin öğrenilmesi, anadilde yayın hakkı, anadilde savunma hakkı, anadilde müzik, basılı eser, yer isimleri vb.) kendilerine tanındı, 

5- İnsan hakları ihlalleri (kamuda ve eğitim öğretimde kılık-kıyafet engelleri ve başörtüsü yasağı, 28 Şubat 1997 darbesinden kalma üniversite giriş sınavında imam-hatip mezunlarına yönelik katsayı adaletsizliği, imam-hatiplerin orta kısımlarının kapatılması vb.) ortadan kaldırıldı, başörtüsü ve türban sorunu çözüldü, 

6- Din, vicdan, inanç ve ibadet hürriyetinin Devlet garantisi altında olması anlamına gelen laiklik tam olarak uygulanmaya başladı, 

7- Ortaöğretimde Kuran'ı Kerim ve Hz. Muhammed'in Hayatı dersleri seçmeli hale getirildi, 

8- Önce Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini öngören anayasa değişikliği halkoylaması ile kabul edildi.

Sonra yönetimde istikrarsızlık ve temsilde adaletsizlik, siyasi ve ekonomik istikrarsızlık, yokluk, kuyruk, toplumsal çatışmalar, kavga-kaos-koalisyon-kısır çekişmeler-1.5 yılda bir hükümetlerin değişmesi-aylarca Cumhurbaşkanı seçememe-darbeler ve başbakan asmalar  anlamına gelen parlamenter sistem çöpe atılarak; yine halkoylaması ile siyasi ve ekonomik istikrar, etkinlik ve verimlilik, hızlı karar alma ve alınan kararları hızlı uygulama, temsilde adalet ve yönetimde istikrar anlamına gelen Türkiye Tipi Demokratik Üniter Başkanlık Sistemine (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi)  geçildi, 

9- Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kaldırılarak yargıda birlik ve teklik konusunda çok büyük bir adım atıldı, 

10- Genelkurmay Başkanlığı Savunma Bakanlığına bağlanarak siyasi ve askeri yönetim birliği sağlandı, emir-komuta tekliği gerçekleştirildi, 

11- Ordu'da tarihimize ve kültürümüze uygun olarak ücretli ve gönüllü profesyonel askerlik sistemine geçildi, 

12- Askeri kışlalarda "Tanrımıza hamdolsun, Milletimiz var olsun" şeklindeki yemek duasındaki Tanrı kelimesi "Allah" olarak değiştirildi, 

13- Resmi ve şehit cenaze törenlerinde Chopin'in cenaze marşı yerine, İtri'nin tekbiri çalınmaya ve söylenmeye başlandı, 

14- 86 yıl aradan sonra Ayasofya Camii tekrar, müze statüsünden çıkarılarak, ibadete açıldı, 

15- 100 yıllık hayal Taksim'e camii yapıldı, 

16- Okullar açıldı, sınıf mevcutları ortalama 60'tan 25'e indirildi, 

17- Her ile üniversite açıldı, 

18- Maddi durumu iyi olmayan ve çocuğunu okutan anneye eğitim parası bağlandı, 

19- Yaşlı yakınına bakanlara bakıcı aylığı bağlandı, 

20- Herhangi bir sağlık güvencesi olmayan vatandaşlara yeşil kart uygulaması ile genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanı getirildi, 

21- SSK, Bağkur, Emekli Sandığı tek çatı (SGK) altında toplandı, parçalı ve dağınık yapı ortadan kaldırıldı, 

22- Dev ve modern şehir hastaneleri yapıldı, 

23- Milli ve yerli korona (Turkovac) aşısı üretildi, 

24- Apartmandan bozma ve izbe adli binaların yerine her ile ve ilçeye modern ve donanımlı adalet sarayları yapıldı, 

25- Sağlam bir ulaşım ve altyapı ağı kuruldu, 

26- Uluslararası standartlarda modern ve donanımlı spor tesisleri ve stadyumlar yapıldı, 

27- Orman alanları 20 milyon hektardan 23 milyon hektara çıkarıldı, 5 milyar ağaç dikildi (Cumhuriyet tarihinde son 20 yıl öncesinde, 55 yıllık dönemde 4 milyar ağaç dikildi.); betonu az, yeşili ve kültürü bol, modern millet bahçeleri yapıldı,  

28-  Türkiye uluslararası kara, hava, deniz ve enerji alanında ulaşım ve enerji geçiş koridoru haline getirildi, 

29- Yollar, köprüler, tüneller, barajlar, limanlar, havaalanları, raylı sistemler(Marmaraylar), yüksek hızlı trenler, güneş enerji panelleri ve rüzgar tribünleri(Yenilenebilir enerji kaynakları),   nükleer santraller yapıldı,  

30- Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi gerçekleştirilerek Karadeniz'de 540 milyar metreküplük (Türkiye'ye 20 yıl yetecek) doğalgaz bulundu, 

31- Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Ülkesi ve Milletiyle varlığı ve Milli gücü, her alanda 5 kat arttırıldı 1'e 5 konuldu, 

32- Her yıl 100'lerce fabrika, 10 binlerce sanayi tesisi ve imalathane açıldı (Sadece 2020 yılında 851 fabrika, 13.546 sanayi tesisi ve imalathane açıldı.), 

33- Türk lirasından 6 sıfır atıldı, 

34- Yüzde yüz elektrikli traktör üretildi, 

35- Yüzde yüz elektrikli otomobil üretildi (TOGG), 

36- Savunma sanayinde 62 olan proje sayısı 700'e, % 20 olan yerlilik ve millilik oranı % 80'e çıkarıldı, 

37-Türkiye dünyada, İHA/SİHA/TİHA üreten ilk 3 ülkeden biri, helikopter ve helikopter motoru üreten ilk 4 ülkeden biri, sismik araştırma gemisi (2) ve derin deniz sondaj gemisi (4) olan ilk 6 ülkeden biri, uçak gemisi üreten ilk 13 ülkeden biri oldu, 

38- Ada grubunda savaş gemileri, reis grubunda denizaltılar üretildi, 

39- Uçak gemisi (TCG Anadolu) üretildi, 

40- İHA, SİHA, TİHA, SİDA, insansız savaş uçağı (MİUS) üretildi, 

41- Milli savaş uçağı (MMU-TFX) üretildi, 

42- Hafif genel maksat uçakları üretildi (Hürkuş, Hürjet),  

43- Helikopter ve helikopter motoru üretildi (Atak, Gokbey), 

44- Tank, top, tüfek, bomba, füze, roket, akıllı mühimmat, uydu, uzay aracı  üretildi (Altay tankı, ZPT, Obüs, dünyada NATO'nun 42 standart testini geçen ilk ve tek piyade tüfeği-Milli Piyade Tüfeği MPT-76…), 

45- Hava savunma füze sistemleri üretildi (Hisar-A, Hisar-O, Hisar-U/Siper), 

46- İslam ve Türkiye düşmanlarının köpekleri, emperyalizmin uşakları PKK/PYD/YPG/SDG, DHKP-C, TKP-ML, HİZBULLAH, DEAŞ, FETÖ terör örgütleri ile mafya bitirildi, 

47- Kıbrıs'ta uzlaşmaz ve masadan kaçan tarafın, çözümsüzlüğü isteyenlerin Rumlar olduğu gerçeği, tüm dünyaya gösterilerek, stratejik ve uluslararası hukuk bağlamında ön alındı. Kıbrıs Türkleri'nin haklı davası dünyaya gösterildi, 

48- Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerine başlandı, 

49- Dünyada 14 ayrı ülkede askeri üsler kuruldu, 

50- Afrika'da Devlet ve Millet olarak tarihi, jeopolitik ve jeostratejik varlık gösterildi, 

51- Türkiye'nin Azerbaycan'a stratejik ve hayati derecedeki yardım desteği ile 28 yıl sonra Karabağ, Ermeni işgalinden kurtarıldı, 

52- Kıbrıs'ta kapalı Maraş bölgesi 46 yıl sonra faaliyetlere ve yerleşime açıldı, 

53- Karada, havada, denizde (Mavi Vatanda) Ulusal hak ve çıkarlar askeri imkan ve kabiliyetler ile korundu, Doğu Akdeniz'de ve Mavi Vatandaki Sevr haritası parçalandı, emperyalistler tarafından Türkiye'yi Akdeniz'de ve Ege'de kıyılara hapsetme planları buruşturulup çöpe atıldı, 

54- Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi devre dışı bırakma planları, Libya ile yapılan kıta sahanlığı ve deniz yetki alanı anlaşması bozuldu, yine Libya'yı parçalama girişimleri Libya ile yapılan askeri ve güvenlik anlaşması ile ters yüz edildi, emperyalizme karşı Libya korundu, 

55- Emperyalizmin Irak ve Suriye'de terör koridoru ve terörist devlet kurma planları paramparça edildi, 

56- Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Azerbaycan,  Güney Kafkasya'da ve Doğu Akdeniz'de  küresel emperyalistlere meydan okunarak, jeopolitik ve jeostratejik bakımdan uzun vadede söz sahibi olundu, Milli hak ve menfaatler elde edildi. 

57- Güvenlik, savunma, terörle mücadele ve dış politikada tarihi ve muhteşem zaferler kazanıldı, 

58- Tek yanlı, Batıcı, NATO'cu, Amerikancı ve uluslararası müesses nizamın çıkarlarını önceleyen, statükocu ve pasif bir dış politika yerine; çok yönlü, aktif, dinamik, Milli çıkarları önceleyen, uluslararası aktör konumundaki devlete yaraşır; barış, demokrasi, medeniyet, adalet ve insan hakları temelli Türkiye merkezli bir dış politika yürütüldü, 

59- Kutsiyet ve Türk Milli Kültürü temelinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Ülkesi ve Milletiyle stratejik ülküsü, Milli Kızıl Elması, İslam Milletinin çekirdeği ve omurgası olacak Turan Birliğinin birinci adımı olan Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye'nin önderliğinde kuruldu, 

60- Parlamenter sistem döneminde Türkiye burnunun ucunu göremezken, 6 ay ilerisini tahmin edemezken; 30 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık ve 230 yıllık planlar yapılmaya başlandı…!!!     

Türkiye'nin geleceği parlak olacak,

Yolu açık olacak,

Bahtı güzel olacak.

Aydınlık yarınlar Milletimizin olacak.

21.Asır Türk asrı olacak! 

Allah'ın izni ve Milletin takdiri ile Süper Güç Ülke Türkiye hedefi gerçekleştirilecektir!

Allah İslam Milletini, Türkiye Milletini, Türk Milletini korusun ve yüceltsin!

Saygı ve selamlarımla…

Yorumlar