Yerel bürokratlar, siyasiler ile kanunlar kıskacında ezilmektedirler.

 Bürokratlar özellikle de yerel bürokratlar (Vali, Kaymakam) ve belediye başkanları ve kendilerine sokak bürokratları denilen ve direk halk ile muhatap olan Polis (polis şefleri), doktorlar, hastane yönetimleri, milli eğitim ve okul yöneticileri çoğu kere siyasîler ile kanunların kıskacında ezilip gidiyorlar…

Bu eziklik bazen o Bürokratın tayın ve görev değişikliğine bile mal oluyor.

Bu kıskaç, bazen bürokratın geleceğini bile karartıyor.

Ülkenin birinde idealist, çalışkan bir adam, kamu yönetimini okudu. Yüksek lisans yaptı. Yıllarca değişik kademelerde devlete hizmet etti. Çevresinde dürüst, kanunlara bağlı ve âdil bir kişi olarak bilindi.

Genç yaşta vali oldu.

Siyasî bir adamın isteklerine karşı çıktığı için hayatı karardı. Merkeze alındı. Onun bir daha vali olması çok zor….

Hukukun üstünlüğü ve demokrasiyi kendisine rehber ve ilke edinmiş bir ülkede bunun önüne geçmek zor değildir. Mümkündür. Siyaset bilimi, kamu yönetimi ve yerel yönetim uzmanlarının memleketin bu sorunlarına çare aramaları gerekir. Özellikle siyasilere danışmanlık yapanların siyasilere bilimsel ve akla uygun yol göstermeleri lazım….

Vatandaş, sorun için devlet kapısın gittiği zaman, bürokratlar, vatandaşın sıkıntısını gidermek için çözümler arar. Ama çoğu kere bürokratın önüne kanunlar çıkıyor. Bürokrat, o kanunu vatandaşa ya anlattıktan sona veya anlatma ihtiyacı duymadan vatandaşa “senin bu isteğin kanuna aykırı” dediği zaman, vatandaş içerleniyor. Çünkü vatandaş kendisini haklı görüyor. Hâlbuki bürokrat, vatandaşa “hayr, olmaz, mükün değil” kelimelerini büyük bir üzüntü ile söylüyor.

Çünkü bürokrat, vatandaşa hizmet etmekten kıvanç duyar.  Bürokrat, makamına gelen vatandaşa o makamın gerçek sahibi ve patronu gözüyle bakar. Ama ne etsin siyasilerin çıkarmış oldukları kanun onun elini bağlıyor.

Vatandaşlardan siyasi tanıdıkları olanlar ihtiyaçlarının giderilmesi, için siyasîlerin kapılarına koşuyor. Gittiği yerde o tertemiz bürokratı karalaya biliyor. “Falan vali, kaymakam, müdür veya memura gittim, benim sorunlarıma çözüm bulmadı,” diye söze başlıyor. 

Vatandaş, pek kanunları bilmez. Vatandaş, benim torpilimi olmadığı için işim olmadı diye düşünür. Zira devlet memurunun “olmaz” dediği birçok şeyi, siyasiler çözülüyorlar… Vatandaş, bürokratın olmaz, mümkün değil.. dediği işi için hemen, milletvekillerine veya il ya da ilçe meclisi üyelerine (iktidarda ki partinin ilçe ve il başkanlarına) yahut eski milletvekillerine ulaşıyorlar.

Sorunlarına çare arıyorlar.

Siyasîler, bürokratları vatandaşın sıkıntılarına çare ararlar. Ve siyasi kişi ile bürokrat karşı karşıya geliyor. Bazı idealist ve kanunlara bağlı, bürokratlar, siyasilerin önüne kanun maddelerini koyuyorlar. Çünkü vatandaşın istediği şey, çoğu kere mevcut kanunlara açık bir şekilde aykırı olabiliyor. Bürokratlar, kanunî sorumluluk almak ve mevcut kanunları çiğnemek istemez. İşte burada direnme ve dilleşme başlıyor.  Huzursuzluklar baş gösteriyor.

Bu huzursuzluklar çoğu kere, o vali, kaymakam, genel müdür veya müdürün tayınına kadar ilerleyebiliyor. Çünkü seçilmişler, her zaman atanmışları ezebiliyor. Seçilmişlerin en büyük silahı da “tayin” veya “merkeze alma”dır.

Burada gazi millet ve muhterem müşterimiz her zaman vatandaş haklıdır. Çünkü onun kendisine göre sıkıntısı var.

Bürokratlar da haklıdır. Çünkü ellerinde kanunlar var. Meclisin çıkarttı hukuk maddeleri var.

Siyasiler de haklı… Özellikle yerel siyasetçiler, halkın memnuniyetini göz önüne alıyorlar. Toplum tarafından sevilmek ve sayılmak istiyorlar. Toplum tarafından sevilmenin yolu, halkın sorunlarını çözmede geçer. Bu sevgi, daha sonra o siyasilere oy olarak geri döner.

Bürokratları, kanunların ve siyasilerin kıskacından kurtarmanın ve bürokratları siyasilerin hışmından kurtarmanın ve hizmetleri daha verimli hale getirmenin bir yolu olmalıdır.

Çünkü, siyasiler, bizim siyasilerimizdir. Bürokratlar, bizim bürokratlarımızdır. Vatandaşlar, bizim vatandaşlarımızdır. Kanunlar, bizim kanunlarımızdır.

İncinmeden ve incitmeden vatandaşın ihtiyaçları gidermenin birçok yolları var:

1-Vatandaşların ihtiyaçlarının önüne engel olan kanunlar ivedi olarak değiştirilmeli. Bu kanunlar ilahî kanunlar değil. Kul yapısıdır.  Millet meclisinin belki bundan 50-60 sene önce veya bundan birkaç sene önce çıkarttığı kanunlardır. O günden bu güne insanlar değişti. İnsanların ihtiyaçları değişti. Kanunlarda değişmelidir. Zaten millet meclisinin en büyük görevi yasamadır. Kanun çıkartmaktır.

2-“SİYASÎLER İSTEK FORMU ”nun hazırlanması… (Mutlaka bunun birçok yolu var. Siyaset ilmi, Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetim Uzmanı olarak; aklıma bu çare geldi. Elbette birçok hocamızın daha değişik çözüm yolları vardır).

Siyasetin merkezi yani başkent Siyasiler İstek Formunu hazırlayıp resmi dairelere, valilik, kaymakamlık genel müdürlük, müdürlük, polis (jandarma) ve hastane idarelerine gönderir. Ve hatta belediyelere gönderir.

Hangi siyasi kişinin, hangi kurumu, hangi saatte ziyaret ettiği veya aradığı isteğinin ne olduğu yazılır. O isteğine ne cevap verildiği detaylı olarak Siyasîler İstek Forumu’na yazılır ve miatlı evrak halinde (haftalık, aylık veya değişik zaman dilimlerinde) merkeze gönderilir. Merkez, ona göre cevabını o kurumu bildirir.

Siyasiler İstek Formunun merkez, siyasiler, bürokrat ve vatandaşlar açısından birçok faydaları var:

1-Parti merkezi hangi milletvekili veya yerel siyasetçinin halk tarafından daha sevilip sevilmediğini öğrenir.

2-Hangi siyasinin daha çok halk sorunlarıyla ilgilenip ilgilenmediğini ortaya çıkar.

3-Hangi milletvekili ve siyasinin daha çok neler ile meşgl olduğu,

4-Halkın ihtiyaçlarının ne olduğu

5-Hangi bürokratın kendi işine ne kadar hakim olduğu ve ne kadar esnek davrandığı öğrenilir.

6-Böyle hiçbir kimse zulme ve haksızlığa uğramamış olur.

7-Torpil büyük bir oranda azalır.

8-Siyasilerin ve bürokratların çekişmeleri son bulur.

9-Bürokrat kıyımının önüne geçilmiş olur.

10-Bürokratların elini ve ayağını bağlayan ve halka hizmete mani olan kanunların değişikliği gündeme gelir.

11-Vatandaşa, daha hızlı ve daha verimli hizmete kavuşmuş olur.

Bürokratların rahat çalışmaları, devlet ve millet kaynaşması için SİYASİLERİN İSTEK FORMU uygulamaya konulmalıdır.

Yorumlar