596 Defa Okundu

SİLAH GÜCÜ

Devletlerin gücü silah gücüdür.

Silah, bir yandan devleti korurken,

Bir yandan da devletler arasında da yaptırım gücünü artırır.

Bir devletin gizli emelleri için de caydırıcı olur.

Tarihin derinliklerinden beri böyle olagelmiştir.

                ***

Şüphesiz ki,  tek başına silah, güç için yeterli olmaz.

Bunu kullanacak bir ordunun da olması gerekir.

Tabii ki bu ordunun manevi gücü de caydırıcı unsurdur.

Orduyu yönetenlerin komutanların,

Bilgi, beceri, cesaret ve feraseti de çok önemlidir.

Osmanlının gücü, bu dört  şeye dayanıyordu.

Yani silah gücü, ordunun çokluğu, manevi gücü,

Ve en önemlisi de komutanların yüksek vasıflı olmasıydı.

Mesela Osmanlı çeliği, çok sertti.

Düşman kılıcını bile kesip atardı.

Topları çok büyük ve tahripkardı.

Onun için bütün savaşları kazanıyorlardı.

                ***

  1. yüzyıldan sonra,

Batılılar, silah üstünlüğünü ele geçirdiler.

Donanmalarını büyüttüler.

Karada da, denizde de hep üstün oldular.

                ***

Osmanlı da Yeni çeriler, savaşa giderken moralleri düşüktü.

Çünkü devletten geçiniyor ve rahatlarını bozmak istemiyorlardı.

Savaşlarda kaçıyor,

Barışta da orduyu düzenleyecek,

Sadrazam ve komutanlara hatta padişahlara,

İsyan ediyorlardı.

Devleti kilitlemişlerdi.

Osmanlı gittikçe yıkıldı.

Yeniçeri kaldırılınca da devlet ordusuz kaldı.

Ruslar bu fırsattan istifade ederek Osmanlıya saldırdı.

İstanbul kapılarına kadar geldiler.

Tanzimat’tan sonra da devletin üst kademelerini,

Masonlar işgal etmişlerdi.

İngilizler adına çalışıyor,

Devleti yıkmaya gayret ediyorlardı.

                ***

Sultan Abdül aziz donanmayı güçlendirdi.

Fakat başına geçen Kayserili Ahmet Paşa denen Hain,

Donanmayı padişahın sarayına sürerek onu alaşağı etti.

Ve sonra da bileklerini keserek şehit ettiler.

İngilizler Donanmayı büyüten Sultan Azizden intikam aldı.

                ***

Kuvayı  milliyeyi başlatan Türk milleti,

Mustafa Kemal  ve diğer paşalarla, düşmanı kovdu.

Silah fabrikası yaptı,

Uçak fabrikası yaptı.

Türkiye iyi silahlanmıştı.

Fakat Fevzi Çakmaktan sonra,

İnönü ve ekibi,1946 yılından sonra,

Silahlı kuvvetleri, eğitimi ve silah gücünü,

ABD ye verdi,

Uçak fabrikaları kapandı.

                ***

Türkiye 200 yıldan sonra ilk defa,

Silahlanmada bağımsız hareket ediyor.

Kendi  ihalarını, lazer bombalarını,

Ve diğer caydırıcı silahları yapıyor.

Yetmezse s-400 alıp savunmasını güçlendiriyor.

Tabii ki zamanla onu da yapacak.

Bu konuda iradesini koyan sayın Cumhurbaşkanına

Millet olarak teşekkür etmeliyiz.

Allah bizimledir.

Yorumlar