832 Defa Okundu

Fatih ( Sur İçi ) Evliyalarını tanımaya gayret gösterdiğimiz yazılarımızda veçhimizi Fatih-Çarşamba tarafına doğru çeviriyoruz. Her sokağında manevi esintisini belli eden beldemizde kendi kûşesinde irfan, vefa ve hayır menbâ olan Es-Seyyid Eş-Şeyh Ahmet İzzet Efendi namıdiğer Lokmacı Dede Hazretlerine kısaca misafir olacağız. 

  1. Mahmut devrinin önemli kişilerinden Emin Efendi’nin oğlu olan Ahmed İzzet Efendi, Unkapanı’ndaki Şazeli Dergâhı Şeyhine intisâp etmiş iken, çocukluğunda bir rüyâ üzerine Sineklibakkal’daki Tekke’de Postnişîn olan Kuşadalı İbrahim Halvetî Hazretlerine intisâp etmiştir. 

 Kısa süre içinde Hazretin gözde halifelerinden birisi olmuştur. Bulundukları Tekke yandığı zaman Şeyhi, Ahmet Efendi’ye “Oğlum, üzülme mâsivâyı yaktın, geleceğine bak.” demiştir. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) neslinden gelen, Ahmet İzzet Efendi, Keçecizâde Ali Efendi’nin halefi, Muhammed Kırımî vefâtı üzerine Kazasker Hasan Rafet Efendi Tekkesi diye anılan, şu anda medfûn bulunduğu mekâna Şeyh tayin edilmiştir. Bu görevi süresinde çok kıymetli âlimler ve dervişler yetiştirmiştir.  

Ömrünün son yıllarını, imamlık ve Şeyhlik vazifesiyle geçiren Ahmet İzzet Efendi (1875) târihinde âlemi cemale göç etmiş, zamanın önde gelen isimleri Cerrâhî Şeyhi Ali Efendi, Seyyid Nizam Dergâhı şeyhi Mahmut Celaleddin Efendi ve Ulemaâdan Tikveşli Yusuf Efendi tarafından mübarek vücudu yıkanmış ve tarikat usülü ile toprağa sırlandırılmıştır. 

Hazret, fakirlere ve talebelere destek verir, yedirip içirmeyi çok sever. Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Mümevverenin fakirlerine buradan devamlı yardım gönderirdi. Ayrıca önemli özeliklerinden birisi de hastalara bakar dertlerine deva olurdu. Çaresiz insanlara yol gösterirdi biiznillahi teala. 

Türbesinin olduğu dergahta’da Buhari-i Şerifi her yıl hatim ettirdiği biline gelmektedir.

Hazreti ziyaret edip , feyzinden istifade etmek isteyenler için adresi de not düşüyorum.

( Balat Mah., Lokmacı Dede Sok., No:26, Fatih )

 

Yorumlar