Kimi zaman kerli ferli koca koca adamlardan, medeniyet cihetiyle çok ilerlediğimizi isbat sadedinde “Herkesin akıllı cep telefonu, otomobili, televizyonu var, gökdelenler var.” gibi laflar duyuyoruz…

Oysa bir ülkede ilim, irfan, millî kimlik, tarihî devamlılık, adalet, huzur, can ve mal emniyeti, ahlâk, fazilet yoksa medeniyet de yoktur...

Bazıları medeniyetin ne olduğunu bilmiyor, bazıları da siyasî (politik) nedenlerle böyle konuşuyor..

Bu yaklaşım zinhar doğru değil… Zira bu, «tek dişi kalmış» Şenî (kötü, çirkin, alçakça, utanç verici) Medeniyeti kutsamakla aynıdır…

* * *

Amerika’da Amişler cemaati devletten izin almış, çağdaş medeniyet bölgelerine giremiyor!.

Elektrik, buharlı veya benzinli vasıta, otomobil, televizyon yok ve onlar gûya medenîlerden daha huzurlu, ve mutlu…

Yanlış anlaşılmasın, bendeniz tekniğe, icatlara, hayat kurtaran cihazlara karşı değilim. Bunların putlaştırılmasına karşıyım.

Hc. 1306’da vefat etmiş Ahmed Zeynî Dahlan hazretleri “tarihte Hulefâ-i Raşidin devrinden sonra Kitap ve Sünnete en uygun devlet Osmanlı devletidir” der...

Yani hazret,

“Asıl ve asil medeniyet, Osmanlıydı” diyor…

* * *

Osmanlı düşmanları ise, “Haçlı Batı medeniyeti çok ileri ve örnek bir medeniyet” diyor…

Cuma günü Sina’da 235 Müslümanı camide, hattâ ambülanslarda katleden DAEŞ, ne kadar Müslümansa, haçlı medeniyeti de o kadar ileri ve örnek bir medeniyet…

Tarihte Haçlıların Kudüs’ü almalarına, bir de Selahaddin Eyyubî’nin o kutsal şehri geri alışına bakın!..

Vahşi Haçlılar şehirde ne kadar Müslüman ve Yahudi varsa; kadın, çocuk, ihtiyar, hasta, yaralı demeden kılıçtan geçirdiler...

Mescid-i Aksa’nın ve Kubbetü’s-Sahra’nın bulunduğu meydanlıkta o kadar çok Müslüman kanı döktüler ki, atları dizlerine kadar kanla boyandı..

Şimdi PKK sempatizanı ahmaklar , hálâ Diyarbekir’e Amed deyip duran beyinsizler de dikkat kesilsin…

Kürt komutan Selahaddin (Rahmetullahi aleyh) Kudüs’ü haçlılardan geri alınca hiç kimseyi katl etmedi!..

Hıristiyanların, taşınabilir eşya ve servetlerini alarak şehri terk etmelerine izin verdi. Adam başı bir fidye şartı vardı, onu ödeyemeyenleri de affetti.

Mübarek Ramazan ayında, Kadir gecesinde Müslümanları camilerde öldürenler… teröristlere silah ve cephane verenler medenî midir?

* * *

Evet, şenî medeniyet, o kadar çok ilerledi ki,

1945’te Hiroşima ve Nagazaki’ye attıkları bombalarla birkaç dakika içinde yüz bini mütecaviz insan buhar oldu…

Irak’ta literatüre “cinsel işkence”yi de soktu mahut haçlı şenî medeniyeti!.

Pax Americana; kadın, çocuk, ihtiyar, yaralı, gayr-i muharip falan dinlemez; bir vurdu mu pîr vurur, tüm ahaliyi cümbür cemâat âhirete yollar.

Utanın yahu, bunlar sevilir mi?

Bugünkü madde ve teknik medeniyeti insanlığı ve dünyayı yine büyük bir felâketin eşiğine getirdi. Üçüncü Dünya Savaşı kapıda…

#harbiden: Hálâ tehlikenin farkında değil misiniz? Dolar neden bu kadar yüksel(til)di sanıyorsunuz? 27.11.2017

Yorumlar