736 Defa Okundu

Her adımımızda tarih kokan, maneviyat dünyamıza etki eden Sur İçi, İstanbul'da kurulan kadim tarikat-ı aliyye içinden günümüze kadar devam Cerrahiyye yolunun merkezi konumuna gelmiştir. Günümüzde Fatih'in sokaklarında ara kalmış Cerrahiliğin Salı Tekkesini inceleyeceğiz.

Sertarikzâde Tekkesi Fatih İlçesi’nde, Kocadede Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, Müstekimzâde Sokağı’nda, 1380 ada 10 parselde Kumrulu Mescid’in yanında yer alan ve İstanbul’daki Cerrâhî tekkeleri içinde Nûreddin Cerrâhî  Asitânesi’nden sonra en önemli mevkiye sahip tekkedir.

Tekke Nişancı Cedid'de Bekçiler Mahallesi’nde bulunmaktaydı. Tekke, Hicrî 1115/Milâdî 1703’te, Sertarikzâde Mehmed Emin Efendi’nin babası, Halvetîliğin Sivâsîlik kolundan Sultan Selim’deki Sivâsî Tekkesi’nin Şeyhi Sertarik Abdullah Sabûrî Efendi 

(v .1122/1710) tarafından inşa ettirilmiştir. Tekke, 18. yüzyılın ortalarında Cerrâhîliğe bağlanmış ve sonuna kadar bu tarikata hizmet vermiştir. Zikir gününün Salı olmasından dolayı “Salı Tekkesi” olarak da bilinmektedir.

Tekkenin postnişinleri şunlardır:

1- Sertarik Şeyh Abdullah Sabûrî Efendi el-Halvetî (v. 1122/1710-11) Sivâsîzâde Şeyh Abdülbaki Efendi’nin halifesidir.

2- Sertarikzâde Şeyh Mehmed Emin Efendi (v. 1172/1759), Şeyh Abdullah Efendi’nin oğludur.  Hz. Pir Nûreddin Cerrâhî’nin halifesidir.

3- Moralı Şeyh Mehmed Efendi 

(v. 1209/1794).

4- Şeyh Müderris Mehmed Emin Efendi 

(v. 1220/1805-06

5- Şeyh Seyyid Mustafa Ahkâm Efendi

(v. 1232/1816-17), Nakibüleşrâfzâde olarak tanınmaktadır. Edirnekapı dışında medfundur.

6- Şeyh Hâfız Seyyid Kavaklı Mehmed Şakir Efendi (v. 1266/1849-50), Sirkeci Tekkesi Şeyhi Seyyid Ahmed Efendi’nin halifesidir.

7- Şeyh Seyyid Ahmed Şemseddin Paşa (v. 1282/1865-66), Şeyh Mehmed Şâkir Efendi’nin oğludur.

8- Şeyh Seyyid Abdullatif Fazlî Efendi 

(v. 1303/1885-86), Şeyh Mehmed Şâkir Efendi’nin oğludur.

 9- Muhzırbaşı Mihmen Ağazâde Şeyh Ali Ziya Efendi (v. 1335/1916-17), Şeyh Abdüllatif Efendi’nin halifesidir.

10- Şeyh İshak Efendi

 

HALVETİYYE TARİKATI CERRAHİYYE ŞU’BESİNE MENSUB NİŞANCA-SERTARİKZADE (SALI TEKKESİ) HAZİRESİ

Fatih’de Kocadede Mahallesi, Fatih Caddesi’nde yer almaktadır. Etrafı teller ile çevrili olan hazirede birkaç kabir şahidesi bulunmaktadır.

BU HAZİREDE MEDFUN BULUNAN:

ŞEYH SEYYİD AHMET ŞEMSEDDİN PAŞA

(V.18 REBİÜLEVVEL 1282)

ŞERİFE HANIM (v.1281)

PAŞANIN PEDER-İ ALİ’Sİ DAHİ BU HAZİREDE MEDFUNDUR.

BU HAZİRE SERTARİKZADE TEKKESİ’NE AİTTİR.

Yorumlar