428 Defa Okundu

Sabah başyazarı bay Mehmet Barlas, 15 Ekim tarihli ve «Barış Pınarı’nı izlerken Bahçeli’nin sakalına takılmak sorunsalı» başlıklı yazısında sayın Devlet Bahçeli’nin sakalını kesmesi gerektiğini zırvalamış...

Fransız Bilgini Gelland, “Türkçeyi öğrenmek benim için büyük bir mutluluk oldu. Çünkü Türk'ü anlamak için kendisiyle mutlaka tercümansız konuşmalıdır. Tercüman, ışığı örten zevksiz bir perde oluyor..” demişti..

Lâkin kimliğinde Türk yazan Mehmet Barlas gibileri tercümansız okuduğumuz halde anlamakta oldukça güçlük çekiyoruz..

1) Bay Barlas, “Yáni ne kadar moda olsa da, görünüşlerinden memnun olmayan ve sakal bırakınca daha bilge görüneceklerini zanneden kuşaklara özenmezler siyasi liderler..” demiş... Anlayabilene aşk olsun.. Bayımıza göre Atatürk’ün hayranı olduğu İstiklâl Marşı şairimiz Mehmet Âkif Ersoy gibi mümtaz şahıslar; ezik özenti sahibi ve sakallarını bilge görünmek için bırakmışlar...

2)   Yine Bay Barlas, “Devlet Bahçeli de görmeye alıştığımız yüzlerden birine sahiptir. Bu yüzlerin sahipleri olan siyasi liderler Atatürk'ten ve İsmet İnönü'den beri her sabah sinekkaydı tıraş olup kamuoyu önüne çıkarlar..” deyu matruş suratlılığa yakın tarihimizden destek aramaya kalkmış. Oysa Cumhuriet tarihimizde, lâikçi ceberrut baskının kalktığı (uzun) dönemde Türkiye’nin hayrına iş yapan nice mübarek ve asil, nice bilge ve vatansever Mehmed Âkif’ler vardır ama bay Barlas’ın kör gözleri o kahraman ve asil simaları nedense seçememiş...

3)   Sakal tüm dünyada asalet sembolüdür, zırvalarken söylediği şekilde değil ama bilgeler ve belirli bir yaşa gelmiş asil insanlar sakal bırakmayı tercih etmişlerdir tarih boyunca...

4) Her ne kadar Mustafa Kemal Paşa, Trablusgarp’da bulunduğu yıllar hariç sakal bırakmamışsa da uzunca bir dönem bıyıklıdır. Yáni bay Barlas gibi matruş suratlı değildir. Cumhurbaşkanı olup Batı özentisi ile frak giydiği yıllardan sonrası ise ömrünün kısa bir dönemidir.

5) Bay Barlas’ın kesinlikle nefret ettiğinden emin olduğum Cennetmekân Sultan II. Abdülhamid Han hazretleri (rahmetullahi aleyh) ve tüm Osmanlı paşaları sakallı idi. Mesele liderlikse Sultan Abdülhamid, dünya tarihininin seyrini değiştirip, Osmanlı Devlet-i alîyesinin ömrünü 33 sene uzatmış bir mübarek ve büyük liderdi...

6) Müslim - gayr-i müslim bütün dünyanın hayran olduğu büyük bilge, evliya ve manevî iklimin sultanlarından Hazreti Mevlâna (kaddesallah-u sırrûh) de sakallı idi. Matruş suratlı değildi...

7)   Sakal, Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) sünnetidir. Atatürk ilkeleri arasında da “sakal bırakmamak” inkılâb ve ilkesi yok!..

O hâlde bay Barlas’a son söz: Terbiyesizliğin âlemi yok!.. Haddini bil... Hele hele ülkücülerin lideri hakkında konuşurken tam tekmil haddini bil...

Kısacası MHP Genel  Başkanı muhterem Devlet Bahçeli, Barlas gibilere inat, kalıcı olarak sakal bırakmaya niyet ettilerse, şimdiden zátıâlilerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Gerçek bir Türk lideri, onun bunun, hele de Barlas gibilerin sözüyle değil, atalarının ve hasseten Peygamberinin (s.a.v) sözüyle amel eder...

Basınımızdan çok yazar takip ederim. Lâkin bu liboşa gelince hep pas geçerim. Barlas... pas... paspas...

Yorumlar