İman büyük, en büyük nimet… Birinin hidayetine vesilesi olmak büyük rütbe, büyük sevap ve büyük şeref…

İnananlar imanlarını tazelesin, günah işlemekten çok korksunlar.

Zümer Sûresi 71’inci, “cehenneme zümera” âyeti meâlen şöyledir: “O kâfirler (dine düşmanlık edip duran beyinsizler) Cehenneme bölükler halinde (zümre zümre, ayrı ayrı) sürüldüler...”

Bakara 256’ıncı âyette ise (meâlen) şöyle buyurulur: “Dînde zorlama yokdur. Hakıykat, îman ile küfr apaçık meydana çıkmışdır…

Beyinsizler iman edenleri küçümsedi ve gafil bir halde “onlar câhil, atalarımızı yalanlıyor, putlarına tapmıyor… onlar gerici, biz çağdaşız, şuyuz buyuz” dedi, mü’minlerle istihza ettiler.

Nihayet her fani birgün ölüp gitti ve inkârcılar ”o halde (şimdi o inanmadığınız) azabı tadın” denilerek kafile kafile Cehennem’e sürüldüler. Artık helâk olmuşlardı ve bunun geri dönüşü de yoktu...

* * *

Öncelikle ehemmiyetle belirteyim ki, bendeniz o sûretá mevlevi geçinen kara yüzlü kadın gibi…

Ve “tasavvuf ehliyim” diyen, fakat hulus-i kalbe sahip olmayan

Açık, hattâ dekolte

Kadınlarla erkeklerin, sarmaş dolaş, ve bu ABD iblisinin şeyh (!) olarak ortalarında dans ettiği…

O rezil hale, bir de pişkinlike háşa “zikr” diyemem, dedirtmem de..

Allah’ın âyetlerini asla ve kat’a reyime göre tefsir edemem…

“Men fessere’l Kur’ane bi-reyihi fekad kefer” (Kur’ân’ı reyine göre tefsir eden kâfir olur..) hükmünden korkarım.

Dahası, tefsir yapmaya da ne niyetim ne de selahiyetim yoktur..

Biz ne yazıyorsak İmam-ı Rabbani, İmam-ı Gazali gibi büyük mutasavvıf ve Ehl’i sünnet müçtehid alimlerinden, Elmalılı Hamdi, Konyalı Mehmed Vehbî, dersiâm Ömer Nasuhî Bilmen (Rahmetullahi aleyhim ecmáîn) gibi ehl’i sünnet ülemadan yazıyoruz..

* * *

Onlardan öğreniyoruz ki, Cehennemde azap olarak sadece ateş yok..

Zaten o ateş de dünyadaki ateş değil… Hadîs-i şerîf’e göre bizim bildiğimiz en sıcak ateşten 79 kere daha hararetliymiş...

Ateş, büyük acı ve ısdırap verdiği için ahirette kâfir ve münâfıkların cezası dehşetli bir ateşle (ve/veya muadili bir azab ile) verilecek.

Günahları afv olunmayan Müslümanlar da, Cehennem’de bir süre ceza çekip sonra Cennet’e girebilecekler.

Yani muhterem okurlarım ahiret de ateş de, dünya hayatı da rü’yâ falan değil. Hepsi birer şeniyet (itiraz edilemez mutlak gerçek)

Ne dünyadaki en ağır acı yahut eziyet cehennemin en hafif cezasına, ne dünyanın en büyük hazzı Cennetin bir lahzasına tekabül eder!

Türkiye’yi her cihetten kuşatıyor düşman. “Kim ne yapıyorsa cezasını çeker” diyerek geçemeyiz!. Gün «din gayreti» günüdür..

#harbiden: İslâm üzerinde ciddî manüplasyonlar yapılıyor. Ágâh olunuz, dünyanızı da ahiretinizi de berbad etmeyiniz. ABD ve Batı, şu son NATO skandalı dahil, her ne yapıyor, yahut yaptırıyorsa hepsi stratejik hamleler ve Türkiye’nin işini bitirmek hedefli!. 21.11.2017

Yorumlar